Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

II tura sprzedaży działek – dz. 1/108, 1/112, 1/124, 1/125, 1/130


OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A. –
II przetarg 2019

Toruń – rejon ulicy Gen. W. Andersa, Poznańskiej oraz trasy S-10
(dz. 1/108, 1/112, 1/124, 1/125, 1/130)

Licytacji poddaje się 5 działek o łącznej powierzchni 2,68 ha.

 1. Działka nr 1/108, Toruń, obręb nr 0075, powierzchnia 0,4408 ha, cena wywoławcza 651 000,00 PLN

  PEŁNA OFERTA
 1. Działka nr 1/112, Toruń, obręb nr 0075, powierzchnia 0,3983 ha, cena wywoławcza 564 000,00 PLN

  PEŁNA OFERTA
 1. Działka nr 1/124, Toruń, obręb nr 0075, powierzchnia 0,5961 ha, cena wywoławcza 795 000,00 PLN

  PEŁNA OFERTA
 1. Działka nr 1/125, Toruń, obręb nr 0075, powierzchnia 0,4947 ha, cena wywoławcza 731 000,00 PLN

  PEŁNA OFERTA
 1. Działka nr 1/130, Toruń, obręb nr 0075, powierzchnia 0,7463 ha, cena wywoławcza 996 000,00 PLN

  PEŁNA OFERTA

Mapa terenów inwestycyjnych

Termin przetargu:

16 stycznia 2020, godz. 10:00

Miejsce:

Siedziba Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, ul. Włocławska 167, budynek ,,A’’, sala nr 203

Wadium:

10% ceny wywoławczej w zł (wadium należy wpłacić na konto Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.- mBank S.A. – nr 73 1140 1052 0000 3472 1800 1022 w terminie do dnia 13 styczeń 2020r. do godziny 12:00)

Termin składania wymaganych dokumentów:

13 styczeń 2020 r. do godziny 12:00

Postąpienie:

nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Kontakt:

tel.: 56 699 54 02, 56 699 54 78
e-mail: andersa@tarr.org.pl

UWAGA:

Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia oraz jego zgodność z przepisami odrębnymi w szczególności  z Regulaminem przetargów, w oparciu o który będzie następować sprzedaż nieruchomości.

Dokumentacja przetargowa:

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe