Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Historia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została założona 8 czerwca 1995 roku. Założycielami i pierwszymi udziałowcami TARR S.A. byli: Wojewoda Toruński reprezentujący Skarb Państwa, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Toruński Klub Technika Sp. z o.o. oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Warszawie.

Pierwsze wyzwania

Pierwsze lata działalności Agencji przypadły na okres intensywnej prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych. TARR czynnie uczestniczyła w tych procesach. W latach 1995-1999 Agencja przeprowadziła na zlecenie Wojewody Toruńskiego 8 prywatyzacji w takich przedsiębiorstwach jak m.in.: Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Grudziądzu, Wąbrzeskie Zakłady Graficzne w Wąbrzeźnie, Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami Technicznymi Elmet.

TARR S.A. od początku swojej działalności aktywnie promowała region kujawsko-pomorski, w szczególności sektor małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udział w ważnych wydarzeniach międzynarodowych takich jak: Polskie Dni Biznesu w Amsterdamie w 1995 r., Międzynarodowe Targi Żywności w Berlinie w 1996 r, Targi Investicity’98 w Poznaniu. W latach 1996–2003 TARR SA zorganizowała 9 misji gospodarczych, min. do Rosji, w 1996 roku, do Niemiec w 1997 r., do Szwecji w 2001 r., na Ukrainę w 2003 roku.

W latach 1996-2003 Agencja współorganizowała również z władzami wojewódzkimi konkursy promujące dynamiczne i efektywne firmy regionu kujawsko-pomorskiego: ATUT i EKSPANSJA.

W obliczu integracji europejskiej

Pod koniec lat 90’tych zarówno samorządy lokalne jak i przedsiębiorcy stanęli przed wyzwaniem, jakim było przygotowanie się do wejścia do Unii Europejskiej.

Od października 1999 r. przy Agencji rozpoczęło zatem działalność Euro Info Centre w ramach sieci ponad 300 biur zlokalizowanych w całej Europie powołanych do funkcjonowania przez Komisję Europejską. Ośrodki EIC były partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw poszukujących praktycznych informacji o Unii Europejskiej, jej polityce i regulacjach prawnych. W 2008 roku przekształciła się w Europe Enterprise Network. Usługi EEN zostały rozszerzone o sferę wdrażania nowych technologii i innowacyjności w przedsiębiorstwie.

TARR SA była również zaangażowana w przygotowanie ponad 40 strategii dla różnych szczebli samorządu oraz innych partnerów gospodarczych i społecznych. W 2004 r. Agencja brała udział w pracach nad Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kujawy-Pomorze.

Rozwój usług dla firm

W 2000 r. TARR SA przystąpiła do Krajowego Systemu Usług dla MŚP nadzorowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W marcu 2004 r. Agencja wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych oraz świadczenia usług doradczych i informacyjnych.

W 2001 r. Agencji przyznano status Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa kujawsko‑pomorskiego. Zadania Regionalnej Instytucji Finansującej związane są z obsługą programów pomocowych pochodzących ze środków Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw. W latach 2002‑2004 r. TARR SA w ramach programu PHARE udzieliła 742 dotacji dla przedsiębiorstw o łącznej wartości 7,57 mln PLN. Od 2004 roku Agencja obsługiwała trzy sektorowe programy operacyjne w regionie kujawsko-pomorskim finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2004-2006.

TARR SA w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w latach 2005–2008 zidentyfikowała i uczestniczyła w powołaniu struktur dla czterech klastrów w województwie kujawsko-pomorskim w następujących sektorach: turystyczno-uzdrowiskowy, meblarski, maszynowo-narzędziowy oraz informatyczny.

Agencja realizowała szereg projektów własnych z Funduszy Strukturalnych. Łącznie w okresie programowania 2004-2006 uzyskała ponad 13,2 mnl dotacji. Najważniejszym projektem przygotowanym i realizowanym przez TARR S.A. jest Toruński Park Technologiczny, który działa w ramach TARR S.A. jako wyodrębniona organizacyjnie jednostka, która formalnie została powołana 1 maja 2005 roku. TPT pomaga w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami badawczo-rozwojowymi i okołobiznesowymi z kraju i zagranicy, prowadzi badania potrzeb przedsiębiorców w zakresie transferu technologii i rozwiązań innowacyjnych, realizuje projekty z uczelniami z regionu, prowadzi bazę usług, które mogą przedsiębiorcom zaoferować instytucje naukowo- badawcze, uczelnie oraz indywidualni naukowcy.

Lata 2008-2012 r. zrealizowanych ponad 15 projektów szkoleniowych skierowanych do firm i pracowników MŚP z woj. kujawsko-pomorskiego, z których skorzystało łącznie ok. 20 tys. uczestników.

Między teraźniejszością a przyszłością

Obecnie najważniejszą i największą inwestycją Agencji jest Centrum Przetwarzania Danych Exea Data Center.

 zobacz ofertę Exea Data Center

 

 

 

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe