Regionalny Fundusz Szkoleniowy - nowy nabór od 28 marca 2023 roku!

Regionalny Fundusz Szkoleniowy
14.03.2023

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator „REGIONALNEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych nr 30/03/2023.

Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa posiadające:

 • status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • diagnozę potrzeb rozwojowych przeprowadzoną przez konsultantów Operatora/Partnerów (nie dotyczy jedynie przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2. PO WER).

Wnioski o udzielenie wsparcia należy złożyć w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl w terminie od 28 marca 2023 r. od godz. 8.00 oraz w formie skanu opatrzonego odręcznym podpisem.  

Wnioski o udzielenie wsparcia są przyjmowane w generatorze wniosków do dnia wyczerpania 120% przyznanej alokacji.

 

Aktualności blok page

Polecane aktualności

 • Regionalny Fundusz Szkoleniowy
  14.03.2023
  Regionalny Fundusz Szkoleniowy - nowy nabór od 28 marca 2023 roku!
 • Informator Zrównoważonego Rozwoju – bezpłatne usługi dla MŚP
  03.03.2023
  Informator Zrównoważonego Rozwoju – bezpłatne usługi dla MŚP
 • Kongres Energetyki Przyszłości 2023
  27.02.2023
  Kongres Energetyki Przyszłości 2023