Śniadanie Biznesowe z EEN: „Rozwiązywanie konfliktów i mediacje w biznesie – rynek UE. Jak konstruktywnie i ugodowo rozwiązać spory” – 16.03.2023 r.

Śniadanie Biznesowe z EEN
21.02.2023

Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w Śniadaniu Biznesowym z EEN, które będzie dedykowane problematyce zarządzania konfliktami w organizacji i prowadzenia mediacji.

Formuła spotkania:

Szkolenie  stacjonarne. Prelekcja wraz z ćwiczeniami warsztatowymi.

 

Termin i czas szkolenia: 

16 marca 2023 r., godz. 09.00 - 14.00

 

Miejsce szkolenia:  

Restauracja G132 Office, przy ul. Grudziądzkiej 132 w Toruniu, planowany przedział czasowy: godz. 9.00 - 14.00

 

Cel szkolenia:

Zrozumienie idei mediacji oraz polubownego rozwiązywania sporów jako elementu rozwoju kompetencji menedżerskich przedsiębiorcy oraz nabycie kompetencji zarządzania konfliktami oraz wdrażania standardu mediacji w organizacji.

Cele szczegółowe:

 • Pogłębienie wiedzy na temat ugodowej i pozasądowej metody rozwiązywania sporów, jaką jest mediacja;
 • Zrozumienie idei mediacji praz jej znaczenia dla budowania silnych i perspektywicznych relacji biznesowych;
 • Nabycie umiejętności poszukiwania oraz wyboru polubownych rozwiązań rozstrzygania sporów z partnerami biznesowymi i klientami;
 • Rozwój kompetencji umożliwiających przedsiębiorcy samodzielną diagnozę źródła konfliktu;
 • Trening kompetencji mediacyjnych w sytuacji sporu z klientem lub partnerem biznesowym;
 • Rozwój warsztatu kompetencji menedżerskich w obszarze komunikacji, zarządzania konfliktami oraz sytuacją kryzysową;
 • Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji oraz wzmacnianie społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez wdrażanie kultury zarządzania konfliktami.

Prelegent:

Patrycja Dorsz vel Drożdż – Mediator sądowy, zawodowy negocjator, coach, wykładowca, trener rozwoju i biznesu. Wiceprezes stowarzyszenia Wrocławskie Centrum Mediacji. Badaczka w zakresie zjawiska konfliktu i mediacji. Specjalizuje się we wdrażaniu systemowych działań w organizacjach wspierających w rozwiązywaniu konfliktów – w tym mediacji w organizacjach, budowaniu kultury porozumienia i dialogu.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szczegółowe informacje: tel. (56) 699 54 81; e-mail: karolina [dot] gzubickaattarr [dot] org [dot] pl

 

Szczegółowy program podamy już wkrótce.

 

Program na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028”.

Aktualności blok page

Polecane aktualności

 • Regionalny Fundusz Szkoleniowy
  14.03.2023
  Regionalny Fundusz Szkoleniowy - nowy nabór od 28 marca 2023 roku!
 • Informator Zrównoważonego Rozwoju – bezpłatne usługi dla MŚP
  03.03.2023
  Informator Zrównoważonego Rozwoju – bezpłatne usługi dla MŚP
 • Kongres Energetyki Przyszłości 2023
  27.02.2023
  Kongres Energetyki Przyszłości 2023