Porozumienie o współpracy pomiędzy Szejkiem Emiratu Dubaj a TARR S.A. - sukces misji na EXPO DUBAI!

foto
09.02.2022

W dniach 2-6 lutego 2022 r. odbyła się misja gospodarcza EXPO DUBAJ 2020 (ZEA), której organizatorem była Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem "Europa Kujaw i Pomorza".

W ramach tejże misji firm z branży medycznej i spożywczej, odbyło się wiele rozmów bilateralnych przedstawicieli naszego regionu z potencjalnymi kontrahentami. Owocem jednego ze spotkań pomiędzy Biurem Szejka Dubaju Ahmeda Bin Faisal Al-Qassimi, a Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego, reprezentowaną przez Prezesa Michała Korolko, jest list intencyjny otwierający drogę do dalszych działań mających na celu nawiązanie ścisłej współpracy. 

Przedmiotem spotkań było omówienie potencjalnych obszarów rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami z naszego regionu, a partnerami z Emiratu Dubaj. W odniesieniu do branży medyczne rozmowy toczyły się w kontekście seminarium „The future of health. How technology is revolutionizing the healthcare industry?”, na którym zaprezentowane zostały produkty i usługi regionalnych firm takich, jak AI Technika, Infi Consulting czy Toruń Technologies, wykorzystujących sztuczną inteligencję w procedurach medycznych.

W czasie uroczystego bankietu inaugurującego Tydzień Województwa Kujawsko-Pomorskiego na EXPO zaprezentowano oferty firm z branży gastronomicznej: Fabryka Cukiernicza Kopernik, Paweł Małecki współpracujący z Cukiernią Sowa, Polder, Oleje Rutkowski, Ostre Dzieje, które cieszyły się dużym zainteresowaniem Emiratczyków.

Niezwykle cieszy potwierdzona pisemnie intencja współpracy pomiędzy Szejkiem Emiratu Dubaj, a Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego. Liczymy na długotrwałą i owocną współpracę dla rozwoju i umiędzynarodowienia przedsiębiorczości Kujaw i Pomorza.

Misja na EXPO Dubai 2020 odbyła się w ramach projektu „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR. 

 

Aktualności blok page

Polecane aktualności

 • sb
  20.05.2022
  Śniadania Biznesowe z EEN: "Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym", Toruń, 09.06.2022 r.
 • foto
  19.05.2022
  Akademia Menadżera MMŚP - przedsiębiorco, poszerz kompetencje w zakresie cyfryzacji!
 • foto
  18.05.2022
  Wspominamy misję na IOTSWC 2022 w Barcelonie!