Przedłużamy nabór wniosków o udział w targach Free From Functional Food do 14 października!

foto
07.10.2022

Informujemy, iż w naborze nr 3T/1.5.2/2022 nt. udziału w targach spożywczych FFF Expo w Amsterdamie w dn. 21-24 listopada 2022 r. dla branży spożywczej wpłynęło mniej wniosków niż zakładana liczba miejsc, wobec tego od 7 października 2022 r. od godz. 15:00  do 14 października 2022 r. do godz. 15:00  trwa nabór uzupełniający nr 3U/1.5.2/2022. 

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe zapisy Regulaminu (oprócz § 4 ust. 1) nie uległy zmianie. 

Szczegółowe informacja pod zakładką Projekty/ Umiędzynarodowienie kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu.

Nabór uzupełniający o udział w targach Free From Functional Food w Amsterdamie w ramach projektu  Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Promocja  gospodarcza regionu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Aktualności blok page

Polecane aktualności

 • f
  19.01.2023
  "Do czego są zdolne projekty międzynarodowe?" - konferencja, 14.02.2023 r.
 • fundusze ue
  18.01.2023
  Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027 - nowy program regionalny!
 • sxsw
  16.01.2023
  Nabór wniosków o udział w targach SXSW 2023, Austin, Teksas