Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia – GENERATOR WNIOSKÓW

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przypomina, że z dniem 17 marca 2014 r. rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych, który potrwa do dnia 28 marca 2014 r.

 GENERATOR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

Wnioski o udzielenie wsparcia należy przygotowywać zgodnie z:

przy pomocy Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej www.generator.klastry.tarr.org.pl.

Zapytania odnoszące się do funkcjonowania generatora oraz problemy z działaniem aplikacji prosimy zgłaszać na adres mailowy generator.klastry@tarr.org.pl.

 WERSJE PAPIEROWE

Wersję papierową wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wersji elektronicznych (tj. do 2 kwietnia 2014 r. do g. 16.00). Papierowe wersje wniosków należy składać w sekretariacie TARR S.A., który zlokalizowany jest na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167 w Toruniu, budynek A, I piętro. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 56 699 55 05 lub drogą elektroniczną na adres klastry@tarr.org.pl.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe