Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Konkurs nr 1/FPK/2014 – wyniki oceny formalnej dla Etapu II

W związku z zakończoną ocenę formalną wniosków o udzielenie wsparcia na Etap II publikujemy wyniki przeprowadzonego postępowania:

Konkurs nr 1/FPK/2014 – wyniki oceny formalnej dla Etapu II – lista wniosków ocenionych pozytywnie

Do wszystkich Wnioskodawców wysłane zostały listownie informacje nt. wyników oceny formalnej wniosków o udzielenie wsparcia.

Wnioski  zostały przekazane do oceny merytorycznej. O jej wynikach będziemy Państwa informować w korespondencji bezpośredniej oraz za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe