Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Konkurs nr 1/FPK/2014 – wyniki oceny formalnej dla Etapu I

W związku z zakończoną ocenę formalną wniosków o udzielenie wsparcia na Etap I publikujemy wyniki przeprowadzonego postępowania:

Konkurs nr 1/FPK/2014 – wyniki oceny formalnej dla Etapu I – lista wniosków ocenionych pozytywnie

Konkurs nr 1/FPK/2014 – wyniki oceny formalnej dla Etapu I – lista wniosków ocenionych negatywnie

Do wszystkich Wnioskodawców wysłane zostały listownie informacje nt. wyników oceny wraz ze stosownymi uzasadnieniem w przypadku wniosków, które zostały ocenione negatywnie.

Wnioski zweryfikowane pozytywnie zostały przekazane do oceny merytorycznej. O jej wynikach będziemy Państwa informować w korespondencji bezpośredniej oraz za pośrednictwem naszej strony internetowej.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Sekcją Dotacji FPK, tel. 056 699 54 48.

Wyniki oceny formalnej dla Etapu II zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

 

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe