Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Konkurs 1/FPK/2014 – zmiana formy przygotowania wniosków

W związku z niestabilnym działaniem generatora wniosków aplikacyjnych Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że wnioski o udzielenie wsparcia należy przygotować w oparciu o poniżej zamieszczone dokumenty:

Wniosek – Etap I,

Wniosek – Etap II.

Przygotowane wnioski wraz z załącznikami w formacie pdf należy składać drogą elektroniczną na adres klastry@tarr.org.pl do dnia 4 kwietnia 2014 r. Wersje papierowe przyjmowane będą w terminie maksymalnie trzech kolejnych dni roboczych, tj. do 9 kwietnia w sekretariacie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (ul. Włocławska 167) do g. 16.00.

Jednocześnie informujemy, że Ci z Państwa, którzy korzystali z generatora wniosków aplikacyjnych on line nadal będą mieli dostęp do swoich kont. Generator wniosków aplikacyjnych należy traktować jako narzędzie pomocnicze.

Informacji w sprawie zmiany formy naboru wniosków udziela Punkt Kontaktowy, tel. 56 699 55 05, e-mail: klastry@tarr.org.pl.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przeprasza za zaistniałe utrudnienia.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe