Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Konkurs 1/FPK/2014 – Przesunięcie terminu naboru wniosków

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawiadamia, iż w związku z uszczegółowieniem Katalogu kosztów kwalifikowalnych, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzania konkursu i udzielania wsparcia, podjęto decyzję o przesunięciu terminu naboru wniosków o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych. Nabór zostanie przeprowadzony w dniach od 17 do 28 marca 2014 r.

Celem zmiany terminu jest umożliwienie Wnioskodawcom zapoznania się z uszczegółowieniem Katalogu kosztów kwalifikowalnych przed terminem naboru wniosków.

Do pobrania: Katalogu kosztów kwalifikowalnych z dnia 11 marca 2014 r.

Jednocześnie informujemy, iż zmianie ulega także data publikacji generatora wniosków aplikacyjnych, który zostanie udostępniony w dniu 17 marca 2014 r. Do tego czasu prosimy o przygotowywanie wniosków w oparciu o wzory dokumentów udostępnione na stronie internetowej konkursu.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe