Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Komunikat dotyczący zasad wydatkowania środków przekazanych w formie zaliczki

W związku z licznymi zapytaniami Koordynatorów Powiązań Kooperacyjnych/Klastrów, dotyczącymi wydatkowania przekazanych na realizację przedsięwzięć zaliczek, poniżej przedstawiamy sposoby postępowania dotyczące przepływu środków na rachunkach służących do obsługi płatności zaliczkowych.

W przypadku wydatkowania zaliczek poprzez dokonywanie płatności z rachunków służących do obsługi płatności zaliczkowych informujemy, że dopuszcza się zarówno możliwość dokonywania częściowej płatności z rachunku zaliczkowego w wysokości odpowiadającej udzielonemu wsparciu na dany wydatek i dokonania dopłaty pozostałej części wydatku (np. wkład własny + VAT niekwalifikowany) z rachunku podstawowego, jak również możliwość opłacania wydatków w całości z rachunku zaliczkowego (np. całości faktury VAT), a następnie po wyczerpaniu środków na rachunku zaliczkowym, dokonywania pozostałych płatności z rachunku podstawowego, tak aby łączna wartość kosztów kwalifikowanych rozliczanych we wniosku o płatność, pozwalała na rozliczenie wydatkowania przez Koordynatora 100% otrzymanej zaliczki.

Informujemy również, że w przypadku pobierania przez bank opłat za prowadzenie rachunku zaliczkowego lub opłat za dokonywanie transakcji, jeśli wydatki te nie są wydatkami kwalifikowanymi, należy je zrefundować dokonując przelewu z rachunku podstawowego Koordynatora na rachunek zaliczkowy.

W przypadku kolejnych pytań związanych z realizację i rozliczaniem projektów prosimy o kontakt z Sekcją Dotacji Funduszu Powiązań Kooperacyjnych, e-mail: dotacje.klastry@tarr.org.pl, tel. 56 699 54 48.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe