Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Kariera

Kariera w szerszej
perspektywie

Specjalista ds. dotacji

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest jedną z wiodących instytucji otoczenia biznesu w województwie kujawsko–pomorskim. Poszukujemy pracowników na stanowisko

Specjalista ds. dotacji

do realizacji projektów FUNDUSZ EKSPORTOWY oraz REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Warunki zatrudnienia:

 1. etat, praca na czas określony do końca 2020roku,
 2. miesięczna premia uznaniowa,
 3. stabilna praca w zgranym zespole,
 4. świadczenie urlopowe w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wykształcenie: wyższe, preferowane ekonomiczne, prawnicze.

Wymagania:

 1. znajomość podstaw funkcjonowania przedsiębiorstw,
 2. biegła obsługa komputera, w tym programu Office, poczty elektronicznej, Internetu,
 3. prawo jazdy kategorii B,
 4. umiejętność pracy w zespole, rzetelność,

Warunki preferowane:

 1. Znajomość podstaw rachunkowości,
 2. Znajomość funduszy europejskich,
 3. Doświadczenie w rozliczaniu projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.

Zadania:

 1. ocena wniosków o dotacje,
 2. podpisywanie z przedsiębiorcami umów,
 3. rozliczanie wniosków o płatność,
 4. monitoring i kontrola projektów przedsiębiorców.

Typ aplikacji: CV

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w formie elektronicznej na adres: sekretariat@tarr.org.pl lub w formie papierowej na adres: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, sekretariat, z dopiskiem: Oferta na stanowisko specjalista ds. dotacji  w terminie do 15.07.2019 r.

Prosimy o zamieszczenie na CV zgody na przetwarzanie danych osobowych, następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko specjalista ds. dotacji, prowadzonej przez TORUŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.  siedzibą w Toruniu.  Zostałam(-em) poinformowana(-y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie  tych danych w każdym czasie.”

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, KRS 0000066071, NIP 9560015177, REGON 870300040.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu 56 699 55 00 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: sekretariat@tarr.org.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niniejszym wydarzeniu w oparciu o 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest załatwienie Pani/Pana sprawy oraz w celach archiwizacyjnych i statystycznych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi niezbędne do prawidłowego załatwienia Pani/Pan sprawy, np. usługi IT, doradcze, kurierskie, pocztowe, tj. podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych. Z uprawnień można skorzystać kontaktując się z administratorem pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail), a jeśli dane zostały przekazane telefonicznie, również tą drogą.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane przekazane drogą elektroniczną będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie załatwiania Pani/Pana sprawy i po jej załatwieniu nie dłużej niż 1 rok, a jeśli wydłużenie tego okresu będzie niezbędne do obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec administratora, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych – przez okres niezbędny do realizacji obowiązków i uprawnień administratora w tym zakresie.

 

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe