Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Informacja w sprawie planowanego terminu ogłoszenia konkursu nr 2/FPK/2014

Punkt Kontaktowy

tel. 56 699 55 05

e-mail: klastry@tarr.org.pl

Adres:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. –
Toruński Park Technologiczny, budynek A, p. 252
ul. Włocławska 167, Toruń
godziny pracy: pn – pt, 8-16

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kolejnego konkursu (nr 2/FPK/2014) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że jego ogłoszenie i nabór wniosków nastąpi w III kwartale 2014 r.

W ramach konkursu nr 2/FPK/2014, podobnie jak w przypadku konkursu nr 1, Koordynatorzy powiązań kooperacyjnych i klastrów będą mogli ubiegać się o udzielenie wsparcie na realizację dwóch typów przedsięwzięć:

Etap I – Strategia:

Wsparcie działań związanych z powstawaniem i/lub rozwojem wzajemnej współpracy o znaczeniu lokalnym lub regionalnym przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzących do powstania strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego/klastra, zawierającej propozycje wspólnych przedsięwzięć do realizacji.

Etap II – Przedsięwzięcia wynikające ze strategii:

Wsparcie przedsięwzięć wynikających bezpośrednio ze strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego/klastra zawierającej następujące działania:

a) tworzenie platform przekazu w obszarze nowych technologii;

b) pozyskanie i wykorzystanie (wdrożenie) wyników prac B+R w działalności gospodarczej podmiotów będących członkami powiązania kooperacyjnego;

c) pozyskanie nowych odbiorców lub grup odbiorców dla wytwarzanych produktów lub oferowanych usług;

d) udział podmiotów pozostających w powiązaniu kooperacyjnym w misjach gospodarczych i targach o charakterze międzynarodowym lub targach poza granicami kraju;

e) przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych o członkach powiązania kooperacyjnego i ich ofercie handlowej.

Szczegółowe informacje nt. zasad aplikowania, harmonogramu konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.klastry.tarr.org.pl.

Punkt Kontaktowy

Jednocześnie informujemy, że do Państwa dyspozycji pozostaje personel Punktu Kontaktowego. W szczególności zapraszamy do kontaktu grupy przedsiębiorców, które nie aplikowały w ramach konkursu nr 1/FPK/2014, a byłyby zainteresowane uzyskaniem wsparcia na realizację wspólnych przedsięwzięć. Wszystkich zainteresowanych spotkaniem uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

 

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe