Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”

Imię*

Nazwisko*

Telefon kontaktowy*

Adres e-mail*

Dane adresowe

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

TEMATYKA SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO/KURSU KOMPUTEROWEGO, w którym chciałbym wziąć udział:

Szkolenia kwalifikacyjne np: szkolenia zakończone egzaminem pozwalającym uzyskać certyfikat ECDL*

TakNie

Szkolenia zawodowe np: grafika komputerowa, tworzenie stron www, projektowanie CAD, programowanie, sieci komputerowe, systemy operacyjne*

TakNie

Szkolenia zaawansowane np. obsługa systemów geoinformatycznych*

TakNie

Inne*

TakNie

np. limit znaków: 255

Oświadczam, że:

mieszkam lub pracuję lub uczę się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego*

TakNie

z własnej inicjatywy chcę nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i kwalifikacje*

TakNie

nie prowadzę działalności gospodarczej*

TakNie

mam co najmniej 25 lat i jestem osobą o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem co najwyżej średnim*

TakNie

mam co najmniej 25 lat i jestem osobą niepełnosprawną (bez względu na poziom wykształcenia)*

TakNie

jestem osobą w wieku 50 lat i więcej (bez względu na poziom wykształcenia)*

TakNie

* Oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa w projekcie pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”, zapoznałam/łem się z Regulaminem projektu, deklaruję chęć udziału w projekcie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w związku z realizacją projektu, w tym celach związanych z rekrutacją.

* - oznacza pola wymagane

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe