Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

formularz-test

Imię*

Nazwisko*

Telefon kontaktowy*

Adres e-mail*

Dane adresowe

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

TEMATYKA SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO/KURSU KOMPUTEROWEGO, w którym chciałbym wziąć udział:

(W tym miejscu można wskazać tylko jeden rodzaj szkolenia. Proszę zaznaczyć szkolenie, którym Pan/Pani jest najbardziej zainteresowana/zainteresowany.
W sytuacji, gdy chcą Państwo skorzystać z kilku rodzajów szkoleń, proszę wypełnić kolejny punkt formularza.)

Szkolenia kwalifikacyjne (SEKA S.A.)Szkolenia zawodowe (TARR S.A.)Szkolenia specjalistyczne (IBS Sp. z o.o.)

Szkolenia kwalifikacyjne z egzaminem pozwalającym uzyskać certyfikat ECDL
Szkolenia zawodowe np. TIK dla nauczycieli, JAVA, grafika komputerowa, tworzenie stron www, projektowanie CAD, sieci komputerowe, systemy operacyjne
Szkolenia specjalistyczne np. obsługa systemów geoinformatycznych

Jestem zainteresowana/y udziałem także w innych rodzajach szkoleń komputerowych w ramach projektu*

TakNie

Jestem zainteresowana/y udziałem w szkoleniu/ kursie, którego tematyka nie została wskazana w formularzu. Proponuję następujący temat szkolenia komputerowego: limit znaków: 255

Oświadczam, że:

mieszkam lub pracuję lub uczę się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego*

TakNie

z własnej inicjatywy chcę nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i kwalifikacje*

TakNie

nie prowadzę działalności gospodarczej*

TakNie

mam co najmniej 25 lat i jestem osobą o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem co najwyżej średnim*

TakNie

mam co najmniej 25 lat i jestem osobą niepełnosprawną (bez względu na poziom wykształcenia)*

TakNie

jestem osobą w wieku 50 lat i więcej (bez względu na poziom wykształcenia)*

TakNie

* Oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa w projekcie pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”, zapoznałam/łem się z Regulaminem projektu, deklaruję chęć udziału w projekcie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w związku z realizacją projektu, w tym celach związanych z rekrutacją.

* - oznacza pola wymagane

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe