Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
20 września 2011 Voucher badawczy na realizację prac badawczo-rozwojowych – nabór wniosków

Informujemy, iż Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko–pomorskim Voucher badawczy”. Przyjmowanie aplikacji będzie trwało przez miesiąc od 20 października do 20 listopada br.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział w województwie kujawsko – pomorskim, z wyłączeniem podmiotów wskazanych w §8 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia, dostępnego na stronie internetowej www.vb.kpzpip.pl.

Wsparcie w ramach Programu może dotyczyć wyłącznie zakupu usług w zakresie:

 • badań przemysłowych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615),
 • badań wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi.

W ramach konkursu do wsparcia przewidziano następujące typy projektów:

 • typ 1: Voucher badawczy na pierwszy kontakt z jednostką naukową,
 • typ 2: Voucher badawczy na rozwój współpracy badawczo – rozwojowej.

Maksymalna wielkość wsparcia:

 • w ramach Vouchera typu 1 wynosi 25.000 złotych,
 • w ramach Vouchera typu 2 wynosi 50.000 złotych.

Wielkość wsparcia może wynosić

 • w ramach Vouchera typu 1 do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
 • w ramach Vouchera typu 2 do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi:

 • dla Vouchera typu 1: 1.000.000 złotych,
 • dla Vouchera typu 2 : 1.500.000 złotych.

Wsparcie finansowe w formie Vouchera badawczego stanowi pomoc de minimis i jest udzielane na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. (Dz.U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562).

Nabór będzie prowadzony od dnia 20 października do dnia 20 listopada 2011 roku w godzinach pracy Biura Projektu, tj. od 8.00 do 16.00. Miejscem składania wniosków o dofinansowanie jest siedziba Biura Projektu przy ul. Gdańskiej 141 lok. 3 w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-022.

Szczegółowe informacje, w tym: wzór wniosku, wzór umowy, regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia, kryteria oceny i instrukcja wypełniania wniosku zostały zamieszczone na stronie internetowej www.vb.kpzpip.pl oraz dostępne są w Biurze Projektu Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim „Voucher badawczy”, 85-022 Bydgoszcz, ul. Gdańska 141 lok. 3, tel. 52 524 09 20, fax 52 346 84 81, e-mail: vb@kpzpip.pl.

Informacje o seminariach informacyjnych dotyczących naboru i oceny wniosków oraz o warsztatach dotyczących wypełniania wniosków aplikacyjnych dostępne będą w prasie regionalnej oraz na stronie internetowej www.vb.kpzpip.pl/

 • 1 kwietnia 2020 Ostrzegamy przed firmami oferującymi wsparcie pod szyldem TARR S.A.
  1 kwietnia 2020 Ostrzegamy przed firmami oferującymi wsparcie pod szyldem TARR S.A.

  Prosimy o zwrócenie uwagi na telefony od przedstawicieli firm, które proponują przedsiębiorcom wsparcie finansowe w związku z negatywnym wpływem epidemii na gospodarkę,  po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, co rzekomo łatwo i szybko ma doprowadzić do zdobycia pieniędzy, powołując się przy tym na współpracę z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. albo wręcz podszywając się […]

  czytaj więcej
 • 14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.
  14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.

  Toruń – rejon ulicy Gen. W. Andersa, Poznańskiej oraz trasy S-10 (dz.1/117, 1/118, 1/119, 1/122, 1/123, 1/124, 1/125, 1/129, 1/130, 1/131) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia ofertę sprzedaży atrakcyjnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowo-zachodniej części Torunia w rejonie ulicy Gen. W. Andersa, […]

  czytaj więcej
 • 18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019
  18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019

  W związku z zakończeniem z dniem 31.03.2019r. pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa kujawsko-pomorskiego informujemy, że wszelką korespondencję w tym wnioski o zwrot weksli należy kierować do Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie ul. Smocza 27.

  czytaj więcej
 • 3 czerwca 2020 Ogłaszamy nabór wniosków w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego
  3 czerwca 2020 Ogłaszamy nabór wniosków w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonego naboru 19/06/2020. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w tych trudnych gospodarczo czasach,  wprowadzono  istotne zmiany w stosunku do poprzednich naborów. Przede wszystkim zdjęto ograniczenie w stosunku do  grupy docelowej. Wsparcie kierowane […]

  czytaj więcej
 • 3 czerwca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego: nowe dane kontaktowe
  3 czerwca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego: nowe dane kontaktowe

  Informujemy, że uległy zmianie dane kontaktowe punktów udzielających informacji o projekcie Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego. Od dziś na wszelkie pytania odpowiadać będą: Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz Izba Przemysłowo-Handlowa, którzy zostali wybrani jako podmioty realizujące działania informacyjne związane z tym projektem. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub przesyłania wiadomości dot. naborów […]

  czytaj więcej
 • 19 maja 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – I nabór wniosków od 1 czerwca!
  19 maja 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – I nabór wniosków od 1 czerwca!

  Zachęcamy do udziału w I naborze wniosków w ramach nowego projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”. Wnioski będzie można składać od 1 czerwca 2020 r. do 16 czerwca 2020 r. do godz. 16:00. Projekt realizowany przez TARR S.A. i KPFP Sp. z o.o. kierowany jest do przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami trwającej pandemii. Poprzez realizację […]

  czytaj więcej
 • 19 maja 2020 „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu” – webinar, 4 czerwca 2020r.
  19 maja 2020 „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu” – webinar, 4 czerwca 2020r.

  Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz firma DMK Sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w szkoleniu online pn.: „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu”. Termin szkolenia: 4 czerwca 2020 r. Miejsce i czas szkolenia: Online, platforma […]

  czytaj więcej
 • 18 maja 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego: Kryteria
  18 maja 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego: Kryteria

  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaakceptował kryteria wyboru grantobiorców do nowego projektu realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”. Projekt kierowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP prowadzących działalność w województwie kujawsko-pomorskim i ma na celu wsparcie ich działań zwalczających […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe