Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
11 kwietnia 2011 Kredyt technologiczny- nowe możliwości finansowania projektow inwestycyjnych w przedsiębiorstwach

Już wkrótce aplikowanie o fundusze unijne w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację innowacyjnych przedsięwzięć będzie znacznie prostsze niż do tej pory. Projekt ustawy nowelizującej ustawę regulującą między innymi przyznawanie kredytów technologicznych czeka na podpis prezydenta. Nowe regulacje mają istotnie wpłynąć na spopularyzowanie tego typu instrumentu wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego, instytucja wdrażająca działanie, dysponuje ponad miliardem złotych na jego realizację.

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny to nazwa działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego przedsiębiorcy wdrażający innowacje w swojej firmie mogą uzyskać premię technologiczną na spłatę części zobowiązania zaciągniętego w banku komercyjnym na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia. Wkład przedsiębiorcy w inwestycję to nie mniej niż 25% kosztów kwalifikowanych w projekcie objętym wsparciem.
Beneficjantami tego działania mogą być mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które posiadają zdolność kredytową. Inwestycja powinna zakładać zakup i wdrożenie nowej lub własnej technologii, która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Rezultatem inwestycji ma być uruchomienie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów czy usług.

Działanie jest realizowane od 2009 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jednak jak dotąd nie cieszył się zbyt dużą popularnością wśród przedsiębiorców-skorzystało z niego zaledwie 92 firm. Miało to kilka istotnych przyczyn, przede wszystkim restrykcyjne i niezachęcające zasady przyznawania dotacji w ramach działania, np. wypłatę środków unijnych uzależniano od wzrostu sprzedaży towarów czy usług wytworzonych po realizacji inwestycji, co wydłużało okres, po którym przedsiębiorca mógł otrzymać wsparcie.

Intensywność wsparcia uzależniona jest od wielkości oraz lokalizacji firmy. I tak mikro i małe firmy z województwa kujawsko-pomorskiego mogą otrzymać dotację do 70% wydatków kwalifikowanych, zaś firmy średnie do 60%. Jak wygląda to w innych województwach: ww.bgk.com.pl.

Zmiany w sposobie udzielania kredytu technologicznego

Premia technologiczna udzielana jest na podstawie zapisów ustawy z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności gospodarczej. 18 marca 2011 r. Sejm RP przyjął projekt ustawy zmieniającej tą ustawę. W tej chwili dokument musi jeszcze podpisać prezydent. Zmiany zawarte w projekcie mają na celu zwiększenie poziomu wsparcia innowacyjnych inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw i zakładają:

 • uniezależnienie kwoty wypłacanej premii technologicznej od poziomu sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji;
 • wyliczanie kwoty premii technologicznej, jako procent łącznych kosztów kwalifikowanych, a nie jak obecnie procent kosztów sfinansowanych kredytem technologicznym;
 • rozszerzenie listy możliwych do wdrożenia w ramach działania 4.3 postaci technologii o nieopatentowaną wiedzę techniczną;
 • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o m.in. koszty zakupu nieruchomości niezabudowanej, koszty budowy środków trwałych (w tym budynków), koszty usług doradczych.

Nowelizacja ustawy będzie miała istotny wpływ na proces składania i oceny wniosków o udzielenie kredytu technologicznego i wniosków o dofinansowanie. W chwili obecnej trwa nabór wniosków „na starych zasadach”, nabór prowadzony jest do 15 kwietnia 2011 r. Jeśli wniosek zostanie złożony przed terminem zamknięcia naboru, a jednocześnie przed wejściem w życie nowelizacji nie zostanie on w pełni oceniony. Bank Gospodarstwa Krajowego odeśle dokumentację. Przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek ponownie na nowych wzorach dokumentów. Wznowienie naboru wniosków i udostępnienie nowych wzorów formularzy powinno nastąpić w połowie maja 2011 r. – po wejściu w życie nowelizacji.

W chwili obecnej środki dostępne na realizację projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach zarówno w programach regionalnych, jak i krajowych kończą się. Dlatego też ułatwienie dostępu do kredytu technologicznego jest bardzo pożądanym działaniem. Bank Gospodarstwa Krajowego ma do rozdysponowania 1,3 mld złotych na innowacyjne inwestycje. Kredyt technologiczny może być więc ciekawą alternatywą dla dotychczas bardzo popularnych narzędzi finansowania unijnego.

Więcej informacji dotyczących kredytu technologicznego można znaleźć na: www.bgk.com.pl.

 • 14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.
  14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.

  Toruń – rejon ulicy Gen. W. Andersa, Poznańskiej oraz trasy S-10 (dz.1/117, 1/118, 1/119, 1/122, 1/123, 1/124, 1/125, 1/129, 1/130, 1/131) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia ofertę sprzedaży atrakcyjnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowo-zachodniej części Torunia w rejonie ulicy Gen. W. Andersa, […]

  czytaj więcej
 • 18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019
  18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019

  W związku z zakończeniem z dniem 31.03.2019r. pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa kujawsko-pomorskiego informujemy, że wszelką korespondencję w tym wnioski o zwrot weksli należy kierować do Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie ul. Smocza 27.

  czytaj więcej
 • 25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.
  25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.

  W związku z nasileniem się działań różnych firm komercyjnych, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertą pośrednictwa w uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej pobieranej celem weryfikacji podmiotu pod kątem jego wiarygodności, mającej następnie podlegać zwrotowi, odpłatnej sprzedaży książek, płyt CD lub udziału w płatnych szkoleniach […]

  czytaj więcej
 • 12 listopada 2019 Fundusz Eksportowy – GRANTY, nabór wniosków od 9 grudnia 2019 r.
  12 listopada 2019 Fundusz Eksportowy – GRANTY, nabór wniosków od 9 grudnia 2019 r.

  Planujesz udział w międzynarodowych targach? Złóż wniosek o grant! Granty są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne. Maksymalny  poziom  dofinansowania wydatków kwalifikowalnych – do 85%. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na: udział […]

  czytaj więcej
 • 12 listopada 2019 FUNDUSZ EKSPORTOWY – lista złożonych projektów w ramach III rundy
  12 listopada 2019 FUNDUSZ EKSPORTOWY – lista złożonych projektów w ramach III rundy

  W dniu 10 listopada br. dobiegła końca trzecia runda naboru w konkursie nr 2/UD/2019 na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej. W odpowiedzi na tę rundę wpłynęło 9 wniosków. Komisja przystąpiła do oceny projektów. Przewidywany termin rozstrzygnięcia wynosi 21 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia […]

  czytaj więcej
 • 8 listopada 2019 Konferencja POSTAW NA EKSPORT, 6 grudnia 2019 r.
  8 listopada 2019 Konferencja POSTAW NA EKSPORT, 6 grudnia 2019 r.

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami – Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu – zaprasza firmy z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konferencji POSTAW NA EKSPORT. Termin: 6 grudnia 2019 r., godz. 11:00-14:00 Miejsce: Hotel Holiday Inn, ul. Grodzka 36, Bydgoszcz Jesteś przedsiębiorcą i myślisz o rozpoczęciu […]

  czytaj więcej
 • 8 listopada 2019 Konferencja „PPK – PRZEWODNIK PRACODAWCY”, Toruń 05.12.2019
  8 listopada 2019 Konferencja „PPK – PRZEWODNIK PRACODAWCY”, Toruń 05.12.2019

  Kiedy? 05.12.2019Gdzie? Hotel Bulwar, Bulwar Filadelfijski 18, Toruń Program konferencji Rejestracja Uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych docelowo będzie dotyczyć większości krajowych przedsiębiorstw. Oznacza to, że PPK staną się jednym z ważnych elementów krajowego systemu emerytalnego, a zarazem istotnym elementem pakietu świadczeń pracowniczych. Jak każdy […]

  czytaj więcej
 • 8 listopada 2019 Gospodarka 4.0 – Wyzwania dla biznesu i nauki. Regionalne Forum Innowacji. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej!
  8 listopada 2019 Gospodarka 4.0 – Wyzwania dla biznesu i nauki. Regionalne Forum Innowacji. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej!

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Akademickim Inkubatorem przedsiębiorczości UMK, ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców i naukowców do udziału w wydarzeniu: Gospodarka 4.0 – Wyzwania dla biznesu i nauki. Regionalne Forum Innowacji. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej, które odbędzie się 20 listopada 2019 r. […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe