Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
11 kwietnia 2011 Kredyt technologiczny- nowe możliwości finansowania projektow inwestycyjnych w przedsiębiorstwach

Już wkrótce aplikowanie o fundusze unijne w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację innowacyjnych przedsięwzięć będzie znacznie prostsze niż do tej pory. Projekt ustawy nowelizującej ustawę regulującą między innymi przyznawanie kredytów technologicznych czeka na podpis prezydenta. Nowe regulacje mają istotnie wpłynąć na spopularyzowanie tego typu instrumentu wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego, instytucja wdrażająca działanie, dysponuje ponad miliardem złotych na jego realizację.

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny to nazwa działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego przedsiębiorcy wdrażający innowacje w swojej firmie mogą uzyskać premię technologiczną na spłatę części zobowiązania zaciągniętego w banku komercyjnym na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia. Wkład przedsiębiorcy w inwestycję to nie mniej niż 25% kosztów kwalifikowanych w projekcie objętym wsparciem.
Beneficjantami tego działania mogą być mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które posiadają zdolność kredytową. Inwestycja powinna zakładać zakup i wdrożenie nowej lub własnej technologii, która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Rezultatem inwestycji ma być uruchomienie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów czy usług.

Działanie jest realizowane od 2009 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jednak jak dotąd nie cieszył się zbyt dużą popularnością wśród przedsiębiorców-skorzystało z niego zaledwie 92 firm. Miało to kilka istotnych przyczyn, przede wszystkim restrykcyjne i niezachęcające zasady przyznawania dotacji w ramach działania, np. wypłatę środków unijnych uzależniano od wzrostu sprzedaży towarów czy usług wytworzonych po realizacji inwestycji, co wydłużało okres, po którym przedsiębiorca mógł otrzymać wsparcie.

Intensywność wsparcia uzależniona jest od wielkości oraz lokalizacji firmy. I tak mikro i małe firmy z województwa kujawsko-pomorskiego mogą otrzymać dotację do 70% wydatków kwalifikowanych, zaś firmy średnie do 60%. Jak wygląda to w innych województwach: ww.bgk.com.pl.

Zmiany w sposobie udzielania kredytu technologicznego

Premia technologiczna udzielana jest na podstawie zapisów ustawy z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności gospodarczej. 18 marca 2011 r. Sejm RP przyjął projekt ustawy zmieniającej tą ustawę. W tej chwili dokument musi jeszcze podpisać prezydent. Zmiany zawarte w projekcie mają na celu zwiększenie poziomu wsparcia innowacyjnych inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw i zakładają:

 • uniezależnienie kwoty wypłacanej premii technologicznej od poziomu sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji;
 • wyliczanie kwoty premii technologicznej, jako procent łącznych kosztów kwalifikowanych, a nie jak obecnie procent kosztów sfinansowanych kredytem technologicznym;
 • rozszerzenie listy możliwych do wdrożenia w ramach działania 4.3 postaci technologii o nieopatentowaną wiedzę techniczną;
 • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o m.in. koszty zakupu nieruchomości niezabudowanej, koszty budowy środków trwałych (w tym budynków), koszty usług doradczych.

Nowelizacja ustawy będzie miała istotny wpływ na proces składania i oceny wniosków o udzielenie kredytu technologicznego i wniosków o dofinansowanie. W chwili obecnej trwa nabór wniosków „na starych zasadach”, nabór prowadzony jest do 15 kwietnia 2011 r. Jeśli wniosek zostanie złożony przed terminem zamknięcia naboru, a jednocześnie przed wejściem w życie nowelizacji nie zostanie on w pełni oceniony. Bank Gospodarstwa Krajowego odeśle dokumentację. Przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek ponownie na nowych wzorach dokumentów. Wznowienie naboru wniosków i udostępnienie nowych wzorów formularzy powinno nastąpić w połowie maja 2011 r. – po wejściu w życie nowelizacji.

W chwili obecnej środki dostępne na realizację projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach zarówno w programach regionalnych, jak i krajowych kończą się. Dlatego też ułatwienie dostępu do kredytu technologicznego jest bardzo pożądanym działaniem. Bank Gospodarstwa Krajowego ma do rozdysponowania 1,3 mld złotych na innowacyjne inwestycje. Kredyt technologiczny może być więc ciekawą alternatywą dla dotychczas bardzo popularnych narzędzi finansowania unijnego.

Więcej informacji dotyczących kredytu technologicznego można znaleźć na: www.bgk.com.pl.

 • 1 kwietnia 2020 Ostrzegamy przed firmami oferującymi wsparcie pod szyldem TARR S.A.
  1 kwietnia 2020 Ostrzegamy przed firmami oferującymi wsparcie pod szyldem TARR S.A.

  Prosimy o zwrócenie uwagi na telefony od przedstawicieli firm, które proponują przedsiębiorcom wsparcie finansowe w związku z negatywnym wpływem epidemii na gospodarkę,  po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, co rzekomo łatwo i szybko ma doprowadzić do zdobycia pieniędzy, powołując się przy tym na współpracę z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. albo wręcz podszywając się […]

  czytaj więcej
 • 14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.
  14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.

  Toruń – rejon ulicy Gen. W. Andersa, Poznańskiej oraz trasy S-10 (dz.1/117, 1/118, 1/119, 1/122, 1/123, 1/124, 1/125, 1/129, 1/130, 1/131) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia ofertę sprzedaży atrakcyjnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowo-zachodniej części Torunia w rejonie ulicy Gen. W. Andersa, […]

  czytaj więcej
 • 18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019
  18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019

  W związku z zakończeniem z dniem 31.03.2019r. pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa kujawsko-pomorskiego informujemy, że wszelką korespondencję w tym wnioski o zwrot weksli należy kierować do Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie ul. Smocza 27.

  czytaj więcej
 • 5 czerwca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – I nabór zakończony
  5 czerwca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – I nabór zakończony

  Nabór nr 1/FWI/2020 ogłoszony w dn. 19 maja 2020 r. został zakończony. Wyczerpane zostało 120% alokacji przewidzianej w tym naborze. Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział. O wszelkich aktualizacjach dotyczących złożonych wniosków będziemy informować na bieżąco drogą mailową lub telefoniczną. Tych z Państwa, którzy nie zdążyli wziąć udziału w naborze, chcemy […]

  czytaj więcej
 • 3 czerwca 2020 Ogłaszamy nabór wniosków w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego
  3 czerwca 2020 Ogłaszamy nabór wniosków w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonego naboru 19/06/2020. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w tych trudnych gospodarczo czasach,  wprowadzono  istotne zmiany w stosunku do poprzednich naborów. Przede wszystkim zdjęto ograniczenie w stosunku do  grupy docelowej. Wsparcie kierowane […]

  czytaj więcej
 • 3 czerwca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego: nowe punkty informacyjne
  3 czerwca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego: nowe punkty informacyjne

  Informujemy, że Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz Izba Przemysłowo-Handlowa zostali wybrani jako podmioty realizujące działania informacyjne związane z projektem Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego. Służą pomocą w zakresie możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego, prawidłowej realizacji oraz rozliczania grantów – w formie konsultacji  prowadzonej osobiście (w tym za pomocą wideo konferencji)  i/lub w formie mailowej. Zachęcamy […]

  czytaj więcej
 • 19 maja 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – I nabór wniosków od 1 czerwca!
  19 maja 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – I nabór wniosków od 1 czerwca!

  Zachęcamy do udziału w I naborze wniosków w ramach nowego projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”. Wnioski będzie można składać od 1 czerwca 2020 r. do 16 czerwca 2020 r. do godz. 16:00. Projekt realizowany przez TARR S.A. i KPFP Sp. z o.o. kierowany jest do przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami trwającej pandemii. Poprzez realizację […]

  czytaj więcej
 • 19 maja 2020 „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu” – webinar, 4 czerwca 2020r.
  19 maja 2020 „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu” – webinar, 4 czerwca 2020r.

  Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz firma DMK Sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w szkoleniu online pn.: „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu”. Termin szkolenia: 4 czerwca 2020 r. Miejsce i czas szkolenia: Online, platforma […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe