Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
20 września 2010 Informacja nt. najczęściej występujących nieprawidłowości w dziedzinie zamówień publicznych podczas realizacji projektów w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zgodnie z informacjami przekazanymi przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nt. efektów kontroli operacji przeprowadzonych dotychczas we wszystkich programach operacyjnych perspektywy finansowej 2007–2013 przez przedstawicieli Instytucji Audytowej, w tym pracowników Urzędów Kontroli Skarbowej, dziedziną generującą największą ilość nieprawidłowości są zamówienia publiczne.

Wśród głównych zagadnień zidentyfikowanych w trakcie ww. kontroli, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej zwrócił uwagę na następujące, powtarzające się przypadki nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych:

 • wymóg postawiony przez zamawiającego, aby potencjalni oferenci dysponowali sprzętem/urządzeniami/maszynami potrzebnymi do realizacji zamówienia już w momencie składania oferty przetargowej,
 • ograniczenie przez zamawiającego zakresu prac, który może zostać zlecony podwykonawcom,
 • dokonanie przez zamawiającego zmian ważnych elementów ogłoszenia o przetargu
  (np. dotyczących przedłużenia terminu na składanie ofert i zakończenie prac) bez publikacji korekty w Dzienniku Urzędowym UE.

Ponadto w trakcie audytu realizowanego przez przedstawicieli Komisji Europejskiej w jednym z Regionalnych Programów Operacyjnych, stwierdzono nieprawidłowość polegającą na żądaniu przez zamawiającego, aby oferenci udokumentowali, iż dysponują osobami legitymującymi się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Tego typu wymóg stanowi nieprawidłowość w świetle przepisów dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i może zostać zidentyfikowany w przypadku postępowań o udzielenie zamówień publicznych, realizowanych w okresie od 20 października 2007 r. do 13 grudnia 2008 r.
(tj. od wejścia w życie ww. dyrektywy, do momentu zaimplementowania zawartych w niej zaleceń do przepisów krajowych).

Należy podkreślić, iż wskazane powyżej przypadki nieprawidłowości w zakresie prawa zamówień publicznych były wcześniej identyfikowane przez audytorów Komisji Europejskiej (m. in. w trakcie misji audytowej zrealizowanej w ramach Planu Działań dla Polski, która miała miejsce w lutym 2008 r.) W związku z powyższym Komisja Europejska oczekuje, iż w trakcie realizowanych kontroli organy krajowe będą zwracały szczególną uwagę na możliwość wystąpienia wskazanych przypadków, a zidentyfikowane nieprawidłowości będą konsekwentnie karane poprzez nałożenie korekt finansowych ustalanych zgodnie z dokumentem pt.: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” zamieszczonym m. in. na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia www.parp.gov.pl.

W tym kontekście w trakcie realizowanych kontroli, zwracana będzie również szczególna uwaga na pozostałe przypadki nieprawidłowości w zakresie prawa zamówień publicznych, które zostały zidentyfikowane przez audytorów Komisji Europejskiej w trakcie misji audytowej zrealizowanej w ramach Planu Działań dla Polski. Znalazły się wśród nich następujące nieprawidłowości:

 • zastosowanie przez zamawiającego trybu innego niż podstawowy, kierując się przesłanką pilnej potrzeby udzielenia zamówienia,
 • brak w ogłoszeniach o zamówieniu informacji mówiących o tym, że oferenci z innych państw członkowskich mogą składać dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez zamawiającego,
 • ograniczenia nakładane na konsorcja, polegające na obowiązku spełniania określonych warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich członków konsorcjum przystępujących do przetargu.
 • W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich beneficjentów zobowiązanych do stosowania w procesie realizacji projektów przepisów prawa zamówień publicznych o przeanalizowanie powyższych przypadków stwierdzonych nieprawidłowości i dołożenie wszelkich starań, aby projekty realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych.

 • 14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.
  14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.

  Toruń – rejon ulicy Gen. W. Andersa, Poznańskiej oraz trasy S-10 (dz.1/117, 1/118, 1/119, 1/122, 1/123, 1/124, 1/125, 1/129, 1/130, 1/131) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia ofertę sprzedaży atrakcyjnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowo-zachodniej części Torunia w rejonie ulicy Gen. W. Andersa, […]

  czytaj więcej
 • 18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019
  18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019

  W związku z zakończeniem z dniem 31.03.2019r. pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa kujawsko-pomorskiego informujemy, że wszelką korespondencję w tym wnioski o zwrot weksli należy kierować do Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie ul. Smocza 27.

  czytaj więcej
 • 25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.
  25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.

  W związku z nasileniem się działań różnych firm komercyjnych, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertą pośrednictwa w uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej pobieranej celem weryfikacji podmiotu pod kątem jego wiarygodności, mającej następnie podlegać zwrotowi, odpłatnej sprzedaży książek, płyt CD lub udziału w płatnych szkoleniach […]

  czytaj więcej
 • 12 listopada 2019 Fundusz Eksportowy – GRANTY, nabór wniosków od 9 grudnia 2019 r.
  12 listopada 2019 Fundusz Eksportowy – GRANTY, nabór wniosków od 9 grudnia 2019 r.

  Planujesz udział w międzynarodowych targach? Złóż wniosek o grant! Granty są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne. Maksymalny  poziom  dofinansowania wydatków kwalifikowalnych – do 85%. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na: udział […]

  czytaj więcej
 • 12 listopada 2019 FUNDUSZ EKSPORTOWY – lista złożonych projektów w ramach III rundy
  12 listopada 2019 FUNDUSZ EKSPORTOWY – lista złożonych projektów w ramach III rundy

  W dniu 10 listopada br. dobiegła końca trzecia runda naboru w konkursie nr 2/UD/2019 na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej. W odpowiedzi na tę rundę wpłynęło 9 wniosków. Komisja przystąpiła do oceny projektów. Przewidywany termin rozstrzygnięcia wynosi 21 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia […]

  czytaj więcej
 • 8 listopada 2019 Konferencja POSTAW NA EKSPORT, 6 grudnia 2019 r.
  8 listopada 2019 Konferencja POSTAW NA EKSPORT, 6 grudnia 2019 r.

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami – Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu – zaprasza firmy z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konferencji POSTAW NA EKSPORT. Termin: 6 grudnia 2019 r., godz. 11:00-14:00 Miejsce: Hotel Holiday Inn, ul. Grodzka 36, Bydgoszcz Jesteś przedsiębiorcą i myślisz o rozpoczęciu […]

  czytaj więcej
 • 8 listopada 2019 Konferencja „PPK – PRZEWODNIK PRACODAWCY”, Toruń 05.12.2019
  8 listopada 2019 Konferencja „PPK – PRZEWODNIK PRACODAWCY”, Toruń 05.12.2019

  Kiedy? 05.12.2019Gdzie? Hotel Bulwar, Bulwar Filadelfijski 18, Toruń Program konferencji Rejestracja Uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych docelowo będzie dotyczyć większości krajowych przedsiębiorstw. Oznacza to, że PPK staną się jednym z ważnych elementów krajowego systemu emerytalnego, a zarazem istotnym elementem pakietu świadczeń pracowniczych. Jak każdy […]

  czytaj więcej
 • 8 listopada 2019 Gospodarka 4.0 – Wyzwania dla biznesu i nauki. Regionalne Forum Innowacji. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej!
  8 listopada 2019 Gospodarka 4.0 – Wyzwania dla biznesu i nauki. Regionalne Forum Innowacji. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej!

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Akademickim Inkubatorem przedsiębiorczości UMK, ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców i naukowców do udziału w wydarzeniu: Gospodarka 4.0 – Wyzwania dla biznesu i nauki. Regionalne Forum Innowacji. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej, które odbędzie się 20 listopada 2019 r. […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe