Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
4 września 2009 Szkolenie: „Fosforany w detergentach – korzyści i zagrożenia

Biuro Enterprise Europe Network w Toruniu zaprasza do udziału w szkoleniu zatytułowanym: „Fosforany w detergentach — korzyści i zagrożenia”. Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców stosujących fosforany w detergentach. Szkolenie odbędzie się 6 października 2009 r. w Toruńskim Parku Technologicznym w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167 w godzinach 10:00–16:00.

Podczas szkolenia poruszone zostaną aktualne zagadnienia dotyczące znakowania detergentów, budowy, funkcjonowania i sposobu działania stosowanych w nich fosforanów oraz możliwości ich zastąpienia środkami alternatywnymi.

Szkolenie wpisuje się w organizowany przez Komisję Europejską Panel dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw z branży chemicznej. Panel ma za zadanie zbadanie potrzeby użycia fosforanów w środkach czystości. Fosforany w znacznym stopniu wpływają w negatywny sposób na środowisko przyczyniając się do wzrostu substancji odżywczych w środowisku wodnym i w konsekwencji
do zagrażającej zasobom wody pitnej eutrofizacji. W związku z zagrożeniami, jakie wynikają
ze stosowania fosforanów w środkach czystości Komisja Europejska dąży to zmiany przepisów prawa w zakresie stosowania fosforanów lub ograniczenia ich stosowania do ściśle wybranej grupy produktów. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest zapoznanie się z opiniami przedsiębiorców
z branży chemicznej w celu określania odpowiednich ram prawnych w taki sposób, aby nakaz stosowania środków alternatywnych nie wpłynął w sposób negatywny ani na jakość oferowanych produktów ani nie przyczynił się do problemów finansowych firm wynikających z kosztów reformułowania nowych detergentów.

Szkolenie poprowadzą specjaliści firmy „THETA” Doradztwo Techniczne:

mgr inż. Anna Piątkowska — ekspert i praktyk w zakresie doradztwa i rejestracji REACH, współautorka poradnika „REACH w praktyce” oraz autorka licznych publikacji dot. REACH zamieszczanych w miesięczniku informacyjno-doradczym „Substancje i preparaty niebezpieczne” (wydawnictwo Verlag Dashofer).

mgr Marta Kuberska — Maciejewska — specjalista ds. rejestracji produktów biobójczych i kosmetyków. Doradca ds. REACH i kart charakterystyki, autor licznych publikacji dot. REACH zamieszczanych w miesięczniku informacyjno-doradczym „Substancje i preparaty niebezpieczne”.

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o wzięciu udziału w szkoleniu.

Chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz ANKIETY, która umożliwi przedstawienie opinii Państwa Firmy na temat wycofania lub ograniczenia użycia fosforanów w Państwa produktach. Wszystkie ankiety będą wysłane do Brukseli, gdzie posłużą jako ważne źródło informacji przy pracach nad propozycjami nowych aktów prawnych. Formularz zgłoszeniowy i ankietę należy przesłać do dnia 2 października 2009r. do godz. 16.00 pod nr faksu: (056) 658 89 51 lub osobiście: Toruński Park Technologiczny, 87-100 Toruń, ul. Włocławska 167, pok. 234

Ważne:
Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do udziału w szkoleniu. Zgłaszający zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia w wysokości 100 zł w przypadku, kiedy zgłoszone osoby nie wezmą udziału w szkoleniu lub rezygnacja zostanie zgłoszona prowadzącym później niż 2 października 2009 r.

Dodatkowych informacji udziela:
Krzysztof Pawłowski, nr tel. (056) 657 14 51, e-mail: pawlowski@tarr.org.pl.

Załączniki:

 • 1 kwietnia 2020 Ostrzegamy przed firmami oferującymi wsparcie pod szyldem TARR S.A.
  1 kwietnia 2020 Ostrzegamy przed firmami oferującymi wsparcie pod szyldem TARR S.A.

  Prosimy o zwrócenie uwagi na telefony od przedstawicieli firm, które proponują przedsiębiorcom wsparcie finansowe w związku z negatywnym wpływem epidemii na gospodarkę,  po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, co rzekomo łatwo i szybko ma doprowadzić do zdobycia pieniędzy, powołując się przy tym na współpracę z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. albo wręcz podszywając się […]

  czytaj więcej
 • 14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.
  14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.

  Toruń – rejon ulicy Gen. W. Andersa, Poznańskiej oraz trasy S-10 (dz.1/117, 1/118, 1/119, 1/122, 1/123, 1/124, 1/125, 1/129, 1/130, 1/131) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia ofertę sprzedaży atrakcyjnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowo-zachodniej części Torunia w rejonie ulicy Gen. W. Andersa, […]

  czytaj więcej
 • 18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019
  18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019

  W związku z zakończeniem z dniem 31.03.2019r. pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa kujawsko-pomorskiego informujemy, że wszelką korespondencję w tym wnioski o zwrot weksli należy kierować do Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie ul. Smocza 27.

  czytaj więcej
 • 5 czerwca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – I nabór zakończony
  5 czerwca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – I nabór zakończony

  Nabór nr 1/FWI/2020 ogłoszony w dn. 19 maja 2020 r. został zakończony. Wyczerpane zostało 120% alokacji przewidzianej w tym naborze. Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział. O wszelkich aktualizacjach dotyczących złożonych wniosków będziemy informować na bieżąco drogą mailową lub telefoniczną. Tych z Państwa, którzy nie zdążyli wziąć udziału w naborze, chcemy […]

  czytaj więcej
 • 3 czerwca 2020 Ogłaszamy nabór wniosków w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego
  3 czerwca 2020 Ogłaszamy nabór wniosków w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonego naboru 19/06/2020. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w tych trudnych gospodarczo czasach,  wprowadzono  istotne zmiany w stosunku do poprzednich naborów. Przede wszystkim zdjęto ograniczenie w stosunku do  grupy docelowej. Wsparcie kierowane […]

  czytaj więcej
 • 3 czerwca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego: nowe punkty informacyjne
  3 czerwca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego: nowe punkty informacyjne

  Informujemy, że Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz Izba Przemysłowo-Handlowa zostali wybrani jako podmioty realizujące działania informacyjne związane z projektem Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego. Służą pomocą w zakresie możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego, prawidłowej realizacji oraz rozliczania grantów – w formie konsultacji  prowadzonej osobiście (w tym za pomocą wideo konferencji)  i/lub w formie mailowej. Zachęcamy […]

  czytaj więcej
 • 19 maja 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – I nabór wniosków od 1 czerwca!
  19 maja 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – I nabór wniosków od 1 czerwca!

  Zachęcamy do udziału w I naborze wniosków w ramach nowego projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”. Wnioski będzie można składać od 1 czerwca 2020 r. do 16 czerwca 2020 r. do godz. 16:00. Projekt realizowany przez TARR S.A. i KPFP Sp. z o.o. kierowany jest do przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami trwającej pandemii. Poprzez realizację […]

  czytaj więcej
 • 19 maja 2020 „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu” – webinar, 4 czerwca 2020r.
  19 maja 2020 „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu” – webinar, 4 czerwca 2020r.

  Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz firma DMK Sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w szkoleniu online pn.: „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu”. Termin szkolenia: 4 czerwca 2020 r. Miejsce i czas szkolenia: Online, platforma […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe