Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
6 maja 2009 Rusza rekrutacja do projektu szkoleniowego: „Warsztaty menadżerskie – nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP”

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do projektu szkoleniowego dofinansowanego z UE: „Warsztaty menadżerskie – nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP”. W projekcie mogą wziąć udział właściciele oraz kadra zarządzająca mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Rekrutacja trwać będzie do wyczerpania limitu miejsc. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja będzie zgodna z polityką równych szans.

Etapy rekrutacji przedstawiają się następująco:

 1. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych
  Poprawne wypełnienie, podpisanie i złożenie przez Przedsiębiorstwo dokumentów rekrutacyjnych (do pobrania poniżej oraz na stronie www.iph.torun.pl)

  1. Załącznik nr 1 – Zgłoszenie udziału w projekcie wraz z kserokopią KRS lub wpisu do EDG poświadczone za zgodność z oryginałem,
  2. Załącznik nr 2 – Kwestionariusz osobowy,
  3. Załącznik nr 3 – Formularz pomocy innej niż de minimis

  a) drogą pocztową lub osobiście na adres Biura Projektu:

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
  ul. Włocławska 167, pok. 244
  87-100 Toruń

  z dopiskiem na kopercie: „Warsztaty menadżerskie”.

  b) oraz jednocześnie drogą mailową na adres: warsztaty@tarr.org.pl.

 2. Weryfikacja formalna
  Weryfikacja przez Instytucję Szkoleniową złożonych dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w pkt. 1 mająca na celu potwierdzenie, że zgłoszone przedsiębiorstwo i pracownicy spełniają kryteria formalne, aby uczestniczyć w projekcie.
 3. Selekcja kandydatów
  O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje spełnienie wymagań formalnych oraz kolejność zgłoszeń.
 4. Podpisanie umowy szkoleniowej
  Przedsiębiorstwo zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane jest do podpisania umowy szkoleniowej, zawierającej między innymi zasady uczestnictwa w szkoleniach, gwarancję ukończenia szkoleń, wysokość dofinansowania szkoleń przez EFS oraz wysokość wkładu własnego. Umowę w 2 egzemplarzach przygotowuje Instytucja Szkoleniowa i przesyła pocztą na adres przedsiębiorstwa.
 5. Opłata / wkład własny przedsiębiorstwa
  W związku z dofinansowaniem szkoleń przez Europejski Fundusz Społeczny uczestnictwo w szkoleniach jest częściowo odpłatne i uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo na podstawie umowy szkoleniowej zobowiązane jest do dokonania opłaty (wkładu własnego) przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy

  1. Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – moduły II–IV: FINANSE, ZARZĄDZANIE, BEZPIECZENSTWO IT:

   Bank Ochrony Środowiska o/Toruń
   18 1540 1304 2035 8940 0640 0023

  2. Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu – moduł I PRAWO:

   DnB NORD Polska S.A.
   91 1370 1271 0000 1706 4861 2504

  Płatność należy dokonać w terminie 7 dni od podpisania umowy, lecz nie później niż 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć.
  W tytule przelewu musi znaleźć się nr umowy oraz nazwa modułu.

  Wysokość wkładu przedsiębiorstwa – szkolenia
  Wielkość
  przedsiębiorstwa
  % wkład Moduł I
  PRAWO

  – 12 dni
  Moduł II
  FINANSE

  – 12 dni
  Moduł III
  ZARZĄDZANIE

  – 12 dni
  Moduł IV
  BEZPIECZEŃSTWO IT

  – 4 dni
  Mikro 20% 459,40 zł 459,40 zł 459,40 zł 153,20 zł
  Małe 20% 459,40 zł 459,40 zł 459,40 zł 153,20 zł
  Średnie 30% 689,10 zł 689,10 zł 689,10 zł 229,80 zł
 6. Faktura VAT
  Faktura VAT za udział w szkoleniach zostanie wystawiona przez Instytucję Szkoleniową bezpośrednio po wpłynięciu należności, o której mowa w pkt. 5 na konto Instytucji Szkoleniowej i przesłana pocztą na adres Przedsiębiorstwa.
 7. Powiadomienia o zakończeniu rekrutacji
  Instytucja szkoleniowa poinformuje w formie pisemnej wszystkie przedsiębiorstwa i osoby biorące udział w procesie rekrutacji o wynikach i zakończeniu rekrutacji.

Załączniki:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

logo: Kapitał ludzki, Kujawsko-pomorskie, Unia Europejska

 • 14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.
  14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.

  Toruń – rejon ulicy Gen. W. Andersa, Poznańskiej oraz trasy S-10 (dz.1/117, 1/118, 1/119, 1/122, 1/123, 1/124, 1/125, 1/129, 1/130, 1/131) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia ofertę sprzedaży atrakcyjnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowo-zachodniej części Torunia w rejonie ulicy Gen. W. Andersa, […]

  czytaj więcej
 • 18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019
  18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019

  W związku z zakończeniem z dniem 31.03.2019r. pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa kujawsko-pomorskiego informujemy, że wszelką korespondencję w tym wnioski o zwrot weksli należy kierować do Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie ul. Smocza 27.

  czytaj więcej
 • 25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.
  25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.

  W związku z nasileniem się działań różnych firm komercyjnych, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertą pośrednictwa w uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej pobieranej celem weryfikacji podmiotu pod kątem jego wiarygodności, mającej następnie podlegać zwrotowi, odpłatnej sprzedaży książek, płyt CD lub udziału w płatnych szkoleniach […]

  czytaj więcej
 • 12 listopada 2019 Fundusz Eksportowy – GRANTY, nabór wniosków od 9 grudnia 2019 r.
  12 listopada 2019 Fundusz Eksportowy – GRANTY, nabór wniosków od 9 grudnia 2019 r.

  Planujesz udział w międzynarodowych targach? Złóż wniosek o grant! Granty są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne. Maksymalny  poziom  dofinansowania wydatków kwalifikowalnych – do 85%. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na: udział […]

  czytaj więcej
 • 12 listopada 2019 FUNDUSZ EKSPORTOWY – lista złożonych projektów w ramach III rundy
  12 listopada 2019 FUNDUSZ EKSPORTOWY – lista złożonych projektów w ramach III rundy

  W dniu 10 listopada br. dobiegła końca trzecia runda naboru w konkursie nr 2/UD/2019 na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej. W odpowiedzi na tę rundę wpłynęło 9 wniosków. Komisja przystąpiła do oceny projektów. Przewidywany termin rozstrzygnięcia wynosi 21 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia […]

  czytaj więcej
 • 8 listopada 2019 Konferencja POSTAW NA EKSPORT, 6 grudnia 2019 r.
  8 listopada 2019 Konferencja POSTAW NA EKSPORT, 6 grudnia 2019 r.

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami – Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu – zaprasza firmy z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konferencji POSTAW NA EKSPORT. Termin: 6 grudnia 2019 r., godz. 11:00-14:00 Miejsce: Hotel Holiday Inn, ul. Grodzka 36, Bydgoszcz Jesteś przedsiębiorcą i myślisz o rozpoczęciu […]

  czytaj więcej
 • 8 listopada 2019 Konferencja „PPK – PRZEWODNIK PRACODAWCY”, Toruń 05.12.2019
  8 listopada 2019 Konferencja „PPK – PRZEWODNIK PRACODAWCY”, Toruń 05.12.2019

  Kiedy? 05.12.2019Gdzie? Hotel Bulwar, Bulwar Filadelfijski 18, Toruń Program konferencji Rejestracja Uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych docelowo będzie dotyczyć większości krajowych przedsiębiorstw. Oznacza to, że PPK staną się jednym z ważnych elementów krajowego systemu emerytalnego, a zarazem istotnym elementem pakietu świadczeń pracowniczych. Jak każdy […]

  czytaj więcej
 • 8 listopada 2019 Gospodarka 4.0 – Wyzwania dla biznesu i nauki. Regionalne Forum Innowacji. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej!
  8 listopada 2019 Gospodarka 4.0 – Wyzwania dla biznesu i nauki. Regionalne Forum Innowacji. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej!

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Akademickim Inkubatorem przedsiębiorczości UMK, ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców i naukowców do udziału w wydarzeniu: Gospodarka 4.0 – Wyzwania dla biznesu i nauki. Regionalne Forum Innowacji. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej, które odbędzie się 20 listopada 2019 r. […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe