Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
6 maja 2009 Rusza rekrutacja do projektu szkoleniowego: „Warsztaty menadżerskie – nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP”

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do projektu szkoleniowego dofinansowanego z UE: „Warsztaty menadżerskie – nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP”. W projekcie mogą wziąć udział właściciele oraz kadra zarządzająca mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Rekrutacja trwać będzie do wyczerpania limitu miejsc. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja będzie zgodna z polityką równych szans.

Etapy rekrutacji przedstawiają się następująco:

 1. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych
  Poprawne wypełnienie, podpisanie i złożenie przez Przedsiębiorstwo dokumentów rekrutacyjnych (do pobrania poniżej oraz na stronie www.iph.torun.pl)

  1. Załącznik nr 1 – Zgłoszenie udziału w projekcie wraz z kserokopią KRS lub wpisu do EDG poświadczone za zgodność z oryginałem,
  2. Załącznik nr 2 – Kwestionariusz osobowy,
  3. Załącznik nr 3 – Formularz pomocy innej niż de minimis

  a) drogą pocztową lub osobiście na adres Biura Projektu:

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
  ul. Włocławska 167, pok. 244
  87-100 Toruń

  z dopiskiem na kopercie: „Warsztaty menadżerskie”.

  b) oraz jednocześnie drogą mailową na adres: warsztaty@tarr.org.pl.

 2. Weryfikacja formalna
  Weryfikacja przez Instytucję Szkoleniową złożonych dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w pkt. 1 mająca na celu potwierdzenie, że zgłoszone przedsiębiorstwo i pracownicy spełniają kryteria formalne, aby uczestniczyć w projekcie.
 3. Selekcja kandydatów
  O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje spełnienie wymagań formalnych oraz kolejność zgłoszeń.
 4. Podpisanie umowy szkoleniowej
  Przedsiębiorstwo zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane jest do podpisania umowy szkoleniowej, zawierającej między innymi zasady uczestnictwa w szkoleniach, gwarancję ukończenia szkoleń, wysokość dofinansowania szkoleń przez EFS oraz wysokość wkładu własnego. Umowę w 2 egzemplarzach przygotowuje Instytucja Szkoleniowa i przesyła pocztą na adres przedsiębiorstwa.
 5. Opłata / wkład własny przedsiębiorstwa
  W związku z dofinansowaniem szkoleń przez Europejski Fundusz Społeczny uczestnictwo w szkoleniach jest częściowo odpłatne i uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo na podstawie umowy szkoleniowej zobowiązane jest do dokonania opłaty (wkładu własnego) przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy

  1. Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – moduły II–IV: FINANSE, ZARZĄDZANIE, BEZPIECZENSTWO IT:

   Bank Ochrony Środowiska o/Toruń
   18 1540 1304 2035 8940 0640 0023

  2. Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu – moduł I PRAWO:

   DnB NORD Polska S.A.
   91 1370 1271 0000 1706 4861 2504

  Płatność należy dokonać w terminie 7 dni od podpisania umowy, lecz nie później niż 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć.
  W tytule przelewu musi znaleźć się nr umowy oraz nazwa modułu.

  Wysokość wkładu przedsiębiorstwa – szkolenia
  Wielkość
  przedsiębiorstwa
  % wkład Moduł I
  PRAWO

  – 12 dni
  Moduł II
  FINANSE

  – 12 dni
  Moduł III
  ZARZĄDZANIE

  – 12 dni
  Moduł IV
  BEZPIECZEŃSTWO IT

  – 4 dni
  Mikro 20% 459,40 zł 459,40 zł 459,40 zł 153,20 zł
  Małe 20% 459,40 zł 459,40 zł 459,40 zł 153,20 zł
  Średnie 30% 689,10 zł 689,10 zł 689,10 zł 229,80 zł
 6. Faktura VAT
  Faktura VAT za udział w szkoleniach zostanie wystawiona przez Instytucję Szkoleniową bezpośrednio po wpłynięciu należności, o której mowa w pkt. 5 na konto Instytucji Szkoleniowej i przesłana pocztą na adres Przedsiębiorstwa.
 7. Powiadomienia o zakończeniu rekrutacji
  Instytucja szkoleniowa poinformuje w formie pisemnej wszystkie przedsiębiorstwa i osoby biorące udział w procesie rekrutacji o wynikach i zakończeniu rekrutacji.

Załączniki:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

logo: Kapitał ludzki, Kujawsko-pomorskie, Unia Europejska

 • 1 kwietnia 2020 Ostrzegamy przed firmami oferującymi wsparcie pod szyldem TARR S.A.
  1 kwietnia 2020 Ostrzegamy przed firmami oferującymi wsparcie pod szyldem TARR S.A.

  Prosimy o zwrócenie uwagi na telefony od przedstawicieli firm, które proponują przedsiębiorcom wsparcie finansowe w związku z negatywnym wpływem epidemii na gospodarkę,  po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, co rzekomo łatwo i szybko ma doprowadzić do zdobycia pieniędzy, powołując się przy tym na współpracę z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. albo wręcz podszywając się […]

  czytaj więcej
 • 14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.
  14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.

  Toruń – rejon ulicy Gen. W. Andersa, Poznańskiej oraz trasy S-10 (dz.1/117, 1/118, 1/119, 1/122, 1/123, 1/124, 1/125, 1/129, 1/130, 1/131) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia ofertę sprzedaży atrakcyjnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowo-zachodniej części Torunia w rejonie ulicy Gen. W. Andersa, […]

  czytaj więcej
 • 18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019
  18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019

  W związku z zakończeniem z dniem 31.03.2019r. pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa kujawsko-pomorskiego informujemy, że wszelką korespondencję w tym wnioski o zwrot weksli należy kierować do Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie ul. Smocza 27.

  czytaj więcej
 • 5 czerwca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – I nabór zakończony
  5 czerwca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – I nabór zakończony

  Nabór nr 1/FWI/2020 ogłoszony w dn. 19 maja 2020 r. został zakończony. Wyczerpane zostało 120% alokacji przewidzianej w tym naborze. Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział. O wszelkich aktualizacjach dotyczących złożonych wniosków będziemy informować na bieżąco drogą mailową lub telefoniczną. Tych z Państwa, którzy nie zdążyli wziąć udziału w naborze, chcemy […]

  czytaj więcej
 • 3 czerwca 2020 Ogłaszamy nabór wniosków w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego
  3 czerwca 2020 Ogłaszamy nabór wniosków w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonego naboru 19/06/2020. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w tych trudnych gospodarczo czasach,  wprowadzono  istotne zmiany w stosunku do poprzednich naborów. Przede wszystkim zdjęto ograniczenie w stosunku do  grupy docelowej. Wsparcie kierowane […]

  czytaj więcej
 • 3 czerwca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego: nowe punkty informacyjne
  3 czerwca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego: nowe punkty informacyjne

  Informujemy, że Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz Izba Przemysłowo-Handlowa zostali wybrani jako podmioty realizujące działania informacyjne związane z projektem Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego. Służą pomocą w zakresie możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego, prawidłowej realizacji oraz rozliczania grantów – w formie konsultacji  prowadzonej osobiście (w tym za pomocą wideo konferencji)  i/lub w formie mailowej. Zachęcamy […]

  czytaj więcej
 • 19 maja 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – I nabór wniosków od 1 czerwca!
  19 maja 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – I nabór wniosków od 1 czerwca!

  Zachęcamy do udziału w I naborze wniosków w ramach nowego projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”. Wnioski będzie można składać od 1 czerwca 2020 r. do 16 czerwca 2020 r. do godz. 16:00. Projekt realizowany przez TARR S.A. i KPFP Sp. z o.o. kierowany jest do przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami trwającej pandemii. Poprzez realizację […]

  czytaj więcej
 • 19 maja 2020 „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu” – webinar, 4 czerwca 2020r.
  19 maja 2020 „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu” – webinar, 4 czerwca 2020r.

  Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz firma DMK Sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w szkoleniu online pn.: „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu”. Termin szkolenia: 4 czerwca 2020 r. Miejsce i czas szkolenia: Online, platforma […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe