Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
2 maja 2013 Nabór Ekspertów w ramach Działania 4.4

Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
zaprasza
do składania wniosków o wpis na listę ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych do Działania 4.4 POIG.
Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
w ramach osi priorytetowej 4
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o wpis na listę ekspertów w ramach Działania 4.4”), należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Wsparcia Innowacyjności
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

w terminie do dnia 10 maja br. do godz. 16.30 (decyduje data wpływu do PARP).

Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone po tym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia. Ocena kandydata zostanie dokonana w ciągu 30 dni od daty wpływu do PARP kompletnych dokumentów aplikacyjnych. Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana na adres email kandydata podany we wniosku o wpis na listę ekspertów. Z osobami spełniającymi warunki i kryteria określone w dokumentacji naboru ekspertów zostanie podpisana umowa określająca zasady współpracy.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres eksperci44@parp.gov.pl.

Lista plików:

 1. Zasady naboru Ekspertów pobierz plik (1 019kB)
 2. Wzór Wniosku o wpis na listę ekspertów pobierz plik (261kB)
 3. Wzór Wniosku o wpis na listę ekspertów w ramach Panelu Ekspertów pobierz plik (188kB)
 4. Wzór rekomendacji pobierz plik (44kB)
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz plik (833kB)
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz braku wystąpienia przesłanek przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego pobierz plik (34kB)
 • 25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.
  25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.

  W związku z nasileniem się działań różnych firm komercyjnych, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertą pośrednictwa w uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej pobieranej celem weryfikacji podmiotu pod kątem jego wiarygodności, mającej następnie podlegać zwrotowi, odpłatnej sprzedaży książek, płyt CD lub udziału w płatnych szkoleniach […]

  czytaj więcej
 • 12 stycznia 2018 Harmonogram naborów wniosków na 2018 rok w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego
  12 stycznia 2018 Harmonogram naborów wniosków na 2018 rok w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego

  Informujemy, że nabory wniosków w 2018 roku, w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego, będą odbywały się zgodnie z załączonym harmonogramem. Powyższe terminy obowiązywać będą dla złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora. Do powyższych terminów doliczony zostanie czas 2 dni roboczych na złożenie wersji papierowej wniosku. Informujemy, że powyższe […]

  czytaj więcej
 • 21 grudnia 2017 Wizyta studyjna w Ptuj, Słowenia
  21 grudnia 2017 Wizyta studyjna w Ptuj, Słowenia

  Nadejście zimy sprowokowało nas do przypomnienia sobie wizyty studyjnej ze słonecznej Słowenii. W środku października nasz zespół miał okazję odwiedzić Ptuj, zaledwie siedemnastotysięczne miasto w północnej części Słowenii. Zabytkowy zamek górujący nad okolicą, winorośle uprawiane na zboczach wzgórz i przyjazna infrastruktura starówki sprawia, że w dużej mierze jest to miasto […]

  czytaj więcej
 • 18 grudnia 2017 Drugie spotkanie regionalnych partnerów projektu Innova Foster
  18 grudnia 2017 Drugie spotkanie regionalnych partnerów projektu Innova Foster

  W dniu 11 grudnia br. odbyło się drugie spotkanie Interesariuszy projektu Fostering startup & innovation ecosystems in Europe (Innova Foster), którego głównym celem jest ocena skuteczności i udoskonalenie wsparcia  dla startupów w województwie kujawsko-pomorskim. Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Bydgoskiego Parku […]

  czytaj więcej
 • 18 grudnia 2017 Szlachetna Paczka 2017 w TARR
  18 grudnia 2017 Szlachetna Paczka 2017 w TARR

  Już po raz siódmy w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego udało się skoordynować wsparcie dla potrzebujących w ramach ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Tym razem pomoc trafiła do rodziny Pani Katarzyny i Pana Leszka z Torunia, którzy wychowują dwójkę dzieci. Trudna sytuacja materialna rodziny wynika z niepełnosprawności Pani Katarzyny, u której […]

  czytaj więcej
 • 6 grudnia 2017 Cork – przykład dobrze funkcjonującego ekosystemu wspierania biznesu
  6 grudnia 2017 Cork – przykład dobrze funkcjonującego ekosystemu wspierania biznesu

  Cork jest drugim co do wielkości miastem Irlandii, prężnie działającym i stale rozwijającym się ośrodkiem działalności gospodarczej, przemysłowej i badawczej, zapewniającym przyjazne środowisko biznesowe i postawę „can do” we wszystkich aspektach biznesu. Miasto konsekwentnie przyciąga międzynarodowe firm hi-tech, w czym odnosi ogromne sukcesy. Firmy chętnie lokują […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe