Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
2 maja 2013 Nabór Ekspertów w ramach Działania 4.4

Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
zaprasza
do składania wniosków o wpis na listę ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych do Działania 4.4 POIG.
Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
w ramach osi priorytetowej 4
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o wpis na listę ekspertów w ramach Działania 4.4”), należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Wsparcia Innowacyjności
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

w terminie do dnia 10 maja br. do godz. 16.30 (decyduje data wpływu do PARP).

Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone po tym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia. Ocena kandydata zostanie dokonana w ciągu 30 dni od daty wpływu do PARP kompletnych dokumentów aplikacyjnych. Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana na adres email kandydata podany we wniosku o wpis na listę ekspertów. Z osobami spełniającymi warunki i kryteria określone w dokumentacji naboru ekspertów zostanie podpisana umowa określająca zasady współpracy.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres eksperci44@parp.gov.pl.

Lista plików:

 1. Zasady naboru Ekspertów pobierz plik (1 019kB)
 2. Wzór Wniosku o wpis na listę ekspertów pobierz plik (261kB)
 3. Wzór Wniosku o wpis na listę ekspertów w ramach Panelu Ekspertów pobierz plik (188kB)
 4. Wzór rekomendacji pobierz plik (44kB)
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz plik (833kB)
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz braku wystąpienia przesłanek przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego pobierz plik (34kB)
 • 1 kwietnia 2020 Ostrzegamy przed firmami oferującymi wsparcie pod szyldem TARR S.A.
  1 kwietnia 2020 Ostrzegamy przed firmami oferującymi wsparcie pod szyldem TARR S.A.

  Prosimy o zwrócenie uwagi na telefony od przedstawicieli firm, które proponują przedsiębiorcom wsparcie finansowe w związku z negatywnym wpływem epidemii na gospodarkę,  po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, co rzekomo łatwo i szybko ma doprowadzić do zdobycia pieniędzy, powołując się przy tym na współpracę z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. albo wręcz podszywając się […]

  czytaj więcej
 • 18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019
  18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019

  W związku z zakończeniem z dniem 31.03.2019r. pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa kujawsko-pomorskiego informujemy, że wszelką korespondencję w tym wnioski o zwrot weksli należy kierować do Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie ul. Smocza 27.

  czytaj więcej
 • 30 lipca 2020 Podsumowanie I naboru Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19
  30 lipca 2020 Podsumowanie I naboru Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19

  Pierwszy nabór w ramach nowego projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” realizowanego przez naszą Agencję wraz z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spotkał się z ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców z regionu. Zachęcamy do zapoznania się z jego podsumowaniem. W ramach naboru ogłoszonego 19 maja, przedsiębiorcy z kujawsko-pomorskiego sektora MŚP, dotknięci kryzysem gospodarczym wynikającym z trwającej […]

  czytaj więcej
 • 27 lipca 2020 Webinarium: Granty i dotacje dla Przedsiębiorców w kontekście COVID 19 – 29 lipca 2020 r.
  27 lipca 2020 Webinarium: Granty i dotacje dla Przedsiębiorców w kontekście COVID 19 – 29 lipca 2020 r.

  Zaproszenie na webinarium Granty i dotacje dla Przedsiębiorców w kontekście COVID 19 – działania koordynowane przez Toruńską Agencje Rozwoju Regionalnego oraz Kujawsko Pomorski Fundusz Pożyczkowy 29 lipca 2020 roku, g. 9.00 – 11.00 Webinarium odbędzie się w panelu aplikacji „Webex”. Aplikacja działa we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. […]

  czytaj więcej
 • 22 lipca 2020 Spotkania B2B podczas DroneTech World Meeting 2020 w formule online – 6-7 listopada 2020 r.
  22 lipca 2020 Spotkania B2B podczas DroneTech World Meeting 2020 w formule online – 6-7 listopada 2020 r.

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim informuje, iż w ramach DroneTech World Meeting 2020 , odbywać się będzie wydarzenie towarzyszące – giełda kooperacyjna ONLINE, czyli cykl międzynarodowych biznesowych spotkań bilateralnych. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa przedstawicieli branży samolotów i pojazdów bezzałogowych, a także potencjalnych […]

  czytaj więcej
 • 21 lipca 2020 Webinarium: Wsparcie dla Przedsiębiorców ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu i powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego – 22 lipca 2020 r.
  21 lipca 2020 Webinarium: Wsparcie dla Przedsiębiorców ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu i powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego – 22 lipca 2020 r.

  Zapraszamy na webinarium Wsparcie dla Przedsiębiorców ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu i powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego 22 lipca 2020 roku, g. 9.00 – 10.30 Webinarium odbędzie się w panelu aplikacji „Webex”. Aplikacja działa we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Należy posiadać głośniki lub słuchawki. […]

  czytaj więcej
 • 15 lipca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – II nabór wniosków od 17 sierpnia!
  15 lipca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – II nabór wniosków od 17 sierpnia!

  Zachęcamy do udziału w II naborze wniosków w ramach projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”. Wnioski będzie można składać od 17 sierpnia 2020 r. do wyczerpania 120% alokacji środków, nie dłużej niż do 28 sierpnia 2020 r. Projekt realizowany przez TARR S.A. i KPFP Sp. z o.o. kierowany jest do przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe