Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
24 kwietnia 2013 Inicjatywa Klastrowa

Przy udziale Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiązała się grupa inicjatywna, zmierzająca do powołania Kujawsko-Pomorskiego Klastra na Rzecz Proekologicznego Wykorzystania Materiałów Polimerowych

Zgodnie z definicją M. Portera: „Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących”.

Przy udziale Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiązała się grupa inicjatywna,
zmierzająca do powołania Kujawsko-Pomorskiego Klastra na Rzecz Proekologicznego Wykorzystania Materiałów Polimerowych

Zgodnie z definicją M. Portera: „Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców,
jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów,
jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących”.

Z kolei definicja zawarta w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi mówi, że „przez klaster rozumie się przestrzenną i sektorową koncentrację podmiotów działających na rzecz
rozwoju gospodarczego lub innowacyjności oraz co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich
województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze,
przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach klastra stanowią przedsiębiorcy.”

W wyniku realizacji programu badawczego zleconego na UMK przez firmę POLWOOD Sp z o.o. z Golubia-Dobrzynia, dofinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w formie Vouchera badawczego typu 1 – umowa VB/03/2012/003 w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko – pomorskim
Voucher badawczy”, powstała 15 lutego 2013 roku inicjatywa powołania powiązania kooperacyjnego typu klaster o roboczej nazwie
KUJAWSKO‑POMORSKI KLASTER NA RZECZ PROEKOLOGICZNEGO WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH. Stronami porozumienia w powyższej sprawie byli:

 1. Polwood Sp. z o.o. z Golubia-Dobrzynia reprezentowana przez Prezesa Zarządu Stefana Borkowicza,
 2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu reprezentowany przez:
  • dr Marcina Cichosza z Zakładu Chemicznych Procesów Proekologicznych Wydziału Chemii UMK,
  • dr Arankę Ignasiak-Szulc z Katedry Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK,
  • Henryka Tomaszewskiego Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK,
 3. DJ Sp. z o.o. z Bydgoszczy reprezentowana przez Prezesa Zarządu Bogusława Bittnera,
 4. Ceg-Tor K.Szubierajski i S-ka jawna z Sierakowa, reprezentowana przez dyrektora Zakładu w Toruniu Marka Doeringa,
 5. GM COLOR Sp. z o.o. z Bydgoszczy reprezentowana przez Współwłaściciela i Dyrektora ds. Produkcji Grzegorza Setckiego.

Inicjatorami jest zatem 5 podmiotów tj. 4 firmy i 1 uczelnia.

Celem inicjatywy jest wspólne działanie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności jego uczestników związanego z proekologicznym wykorzystaniem
materiałów polimerowych, w tym w szczególności współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

W celu powołania klastra z prawdziwego zdarzenia trzeba jeszcze pięciu podmiotów, które podjęłyby powyższy temat i chciały się przyłączyć do wspólnego działania.

Oczekujemy zgłoszeń – listów intencyjnych na adres Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK:

ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń,

tel. / fax + 56 611 2640,

lub e-mailowo na adres : aip@umk.pl

Podmioty, które zgłoszą chęć uczestnictwa w inicjatywie zostaną zaproszone na spotkanie dot. wyboru formy prawnej klastra, które odbędzie się w 2 połowie maja br.

 • 14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.
  14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.

  Toruń – rejon ulicy Gen. W. Andersa, Poznańskiej oraz trasy S-10 (dz.1/117, 1/118, 1/119, 1/122, 1/123, 1/124, 1/125, 1/129, 1/130, 1/131) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia ofertę sprzedaży atrakcyjnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowo-zachodniej części Torunia w rejonie ulicy Gen. W. Andersa, […]

  czytaj więcej
 • 18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019
  18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019

  W związku z zakończeniem z dniem 31.03.2019r. pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa kujawsko-pomorskiego informujemy, że wszelką korespondencję w tym wnioski o zwrot weksli należy kierować do Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie ul. Smocza 27.

  czytaj więcej
 • 25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.
  25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.

  W związku z nasileniem się działań różnych firm komercyjnych, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertą pośrednictwa w uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej pobieranej celem weryfikacji podmiotu pod kątem jego wiarygodności, mającej następnie podlegać zwrotowi, odpłatnej sprzedaży książek, płyt CD lub udziału w płatnych szkoleniach […]

  czytaj więcej
 • 20 listopada 2019 Relacja z Giełdy Kooperacyjnej podczas 27-go Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE
  20 listopada 2019 Relacja z Giełdy Kooperacyjnej podczas 27-go Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE

  Za nami kolejna edycja giełdy kooperacyjnej podczas EnergaCAMERIMAGE 2019 zorganizowanej przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., która odbyła się 13 listopada br. w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Festiwal Filmowy EnergaCAMERIMAGE jest jedną z najbardziej prestiżowych i znanych imprezy na świecie dedykowaną operatorom filmowym, autorom zdjęć oraz wszystkim zaangażowanym w tworzenie […]

  czytaj więcej
 • 12 listopada 2019 Fundusz Eksportowy – GRANTY, nabór wniosków od 9 grudnia 2019 r.
  12 listopada 2019 Fundusz Eksportowy – GRANTY, nabór wniosków od 9 grudnia 2019 r.

  Planujesz udział w międzynarodowych targach? Złóż wniosek o grant! Granty są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne. Maksymalny  poziom  dofinansowania wydatków kwalifikowalnych – do 85%. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na: udział […]

  czytaj więcej
 • 12 listopada 2019 FUNDUSZ EKSPORTOWY – lista złożonych projektów w ramach III rundy
  12 listopada 2019 FUNDUSZ EKSPORTOWY – lista złożonych projektów w ramach III rundy

  W dniu 10 listopada br. dobiegła końca trzecia runda naboru w konkursie nr 2/UD/2019 na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej. W odpowiedzi na tę rundę wpłynęło 9 wniosków. Komisja przystąpiła do oceny projektów. Przewidywany termin rozstrzygnięcia wynosi 21 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia […]

  czytaj więcej
 • 8 listopada 2019 Konferencja POSTAW NA EKSPORT, 6 grudnia 2019 r.
  8 listopada 2019 Konferencja POSTAW NA EKSPORT, 6 grudnia 2019 r.

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami – Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu – zaprasza firmy z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konferencji POSTAW NA EKSPORT. Termin: 6 grudnia 2019 r., godz. 11:00-14:00 Miejsce: Hotel Holiday Inn, ul. Grodzka 36, Bydgoszcz Jesteś przedsiębiorcą i myślisz o rozpoczęciu […]

  czytaj więcej
 • 8 listopada 2019 Konferencja „PPK – PRZEWODNIK PRACODAWCY”, Toruń 05.12.2019
  8 listopada 2019 Konferencja „PPK – PRZEWODNIK PRACODAWCY”, Toruń 05.12.2019

  Kiedy? 05.12.2019Gdzie? Hotel Bulwar, Bulwar Filadelfijski 18, Toruń Program konferencji Rejestracja Uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych docelowo będzie dotyczyć większości krajowych przedsiębiorstw. Oznacza to, że PPK staną się jednym z ważnych elementów krajowego systemu emerytalnego, a zarazem istotnym elementem pakietu świadczeń pracowniczych. Jak każdy […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe