Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
24 kwietnia 2013 Inicjatywa Klastrowa

Przy udziale Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiązała się grupa inicjatywna, zmierzająca do powołania Kujawsko-Pomorskiego Klastra na Rzecz Proekologicznego Wykorzystania Materiałów Polimerowych

Zgodnie z definicją M. Portera: „Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących”.

Przy udziale Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiązała się grupa inicjatywna,
zmierzająca do powołania Kujawsko-Pomorskiego Klastra na Rzecz Proekologicznego Wykorzystania Materiałów Polimerowych

Zgodnie z definicją M. Portera: „Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców,
jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów,
jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących”.

Z kolei definicja zawarta w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi mówi, że „przez klaster rozumie się przestrzenną i sektorową koncentrację podmiotów działających na rzecz
rozwoju gospodarczego lub innowacyjności oraz co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich
województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze,
przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach klastra stanowią przedsiębiorcy.”

W wyniku realizacji programu badawczego zleconego na UMK przez firmę POLWOOD Sp z o.o. z Golubia-Dobrzynia, dofinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w formie Vouchera badawczego typu 1 – umowa VB/03/2012/003 w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko – pomorskim
Voucher badawczy”, powstała 15 lutego 2013 roku inicjatywa powołania powiązania kooperacyjnego typu klaster o roboczej nazwie
KUJAWSKO‑POMORSKI KLASTER NA RZECZ PROEKOLOGICZNEGO WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH. Stronami porozumienia w powyższej sprawie byli:

 1. Polwood Sp. z o.o. z Golubia-Dobrzynia reprezentowana przez Prezesa Zarządu Stefana Borkowicza,
 2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu reprezentowany przez:
  • dr Marcina Cichosza z Zakładu Chemicznych Procesów Proekologicznych Wydziału Chemii UMK,
  • dr Arankę Ignasiak-Szulc z Katedry Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK,
  • Henryka Tomaszewskiego Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK,
 3. DJ Sp. z o.o. z Bydgoszczy reprezentowana przez Prezesa Zarządu Bogusława Bittnera,
 4. Ceg-Tor K.Szubierajski i S-ka jawna z Sierakowa, reprezentowana przez dyrektora Zakładu w Toruniu Marka Doeringa,
 5. GM COLOR Sp. z o.o. z Bydgoszczy reprezentowana przez Współwłaściciela i Dyrektora ds. Produkcji Grzegorza Setckiego.

Inicjatorami jest zatem 5 podmiotów tj. 4 firmy i 1 uczelnia.

Celem inicjatywy jest wspólne działanie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności jego uczestników związanego z proekologicznym wykorzystaniem
materiałów polimerowych, w tym w szczególności współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

W celu powołania klastra z prawdziwego zdarzenia trzeba jeszcze pięciu podmiotów, które podjęłyby powyższy temat i chciały się przyłączyć do wspólnego działania.

Oczekujemy zgłoszeń – listów intencyjnych na adres Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK:

ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń,

tel. / fax + 56 611 2640,

lub e-mailowo na adres : aip@umk.pl

Podmioty, które zgłoszą chęć uczestnictwa w inicjatywie zostaną zaproszone na spotkanie dot. wyboru formy prawnej klastra, które odbędzie się w 2 połowie maja br.

 • 25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.
  25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.

  W związku z nasileniem się działań różnych firm komercyjnych, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertą pośrednictwa w uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej pobieranej celem weryfikacji podmiotu pod kątem jego wiarygodności, mającej następnie podlegać zwrotowi, odpłatnej sprzedaży książek, płyt CD lub udziału w płatnych szkoleniach […]

  czytaj więcej
 • 19 lutego 2018 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/02/2018
  19 lutego 2018 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/02/2018

  OGŁOSZENIE NABORU z dnia 19.02.2018 r. w ramach projektu Regionalny Fundusz Szkoleniowy- usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników  nr RPKP.08.05.01-04-0001/017. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator REGIONALNEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych nr 5/02/2018. Szczegółowe […]

  czytaj więcej
 • 16 lutego 2018 Konferencja Challenges of Project Management: Psychology, Team, Agile
  16 lutego 2018 Konferencja Challenges of Project Management: Psychology, Team, Agile

  Zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji Challenges of Project Management: Psychology, Team, Agile, która odbędzie się 5-6 marca 2018 roku w Toruniu. Organizatorem wydarzenia jest Kujawsko-Pomorski Oddział Project Management Institute Poland Chapter (pmi.org.pl), organizacja zrzeszająca sympatyków nowoczesnego zarządzania projektami. Na tle dotychczasowych konferencji poświęconych zarządzaniu projektami ta […]

  czytaj więcej
 • 12 lutego 2018 Śniadanie biznesowe: Cyberzagrożenia we współczesnym biznesie – Toruń, 6 marca 2018 r.
  12 lutego 2018 Śniadanie biznesowe: Cyberzagrożenia we współczesnym biznesie – Toruń, 6 marca 2018 r.

  Firma Eximo Project ma przyjemność zaprosić na śniadanie biznesowe: Cyberzagrożenia we współczesnym biznesie Jak zwiększyć bezpieczeństwo informatyczne i zminimalizować ryzyko utraty danych w przedsiębiorstwie? Pokażemy Państwu jak to zrobić. Dwóch uznanych specjalistów ds. bezpieczeństwa IT, omówi techniki wykorzystywane przez hackerów oraz cyberprzestępców. Zdobyta wiedza, z pewnością pomoże Państwu zbudować […]

  czytaj więcej
 • 7 lutego 2018 Wtorek z eksportem: Rynek hiszpański – uwarunkowania współpracy gospodarczej – Toruń, 20 lutego 2018 r.
  7 lutego 2018 Wtorek z eksportem: Rynek hiszpański – uwarunkowania współpracy gospodarczej – Toruń, 20 lutego 2018 r.

  Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym ekspansji na rynek hiszpański, które odbędzie się 20 lutego 2018 roku od godz. 10.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego, przy ul. Włocławskiej 167. Partnerem spotkania jest Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza. Dlaczego Hiszpania? Jeden z największych rynków europejskich […]

  czytaj więcej
 • 24 stycznia 2018 Uwaga: zmiana terminu Szkolenia: „Zabezpieczanie realizacji umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym” na 6 lutego 2018 r.
  24 stycznia 2018 Uwaga: zmiana terminu Szkolenia: „Zabezpieczanie realizacji umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym” na 6 lutego 2018 r.

  Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że z przyczyn niezależnych termin szkolenia pt.: „Zabezpieczanie realizacji umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym”, został przesunięty na 6 lutego 2018 r., na godz. 9.30 w Toruńskim Parku Technologicznym przy ulicy Włocławskiej 167.   Nowa data wydarzenia: 6 lutego […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe