Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
24 kwietnia 2013 Inicjatywa Klastrowa

Przy udziale Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiązała się grupa inicjatywna, zmierzająca do powołania Kujawsko-Pomorskiego Klastra na Rzecz Proekologicznego Wykorzystania Materiałów Polimerowych

Zgodnie z definicją M. Portera: „Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących”.

Przy udziale Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiązała się grupa inicjatywna,
zmierzająca do powołania Kujawsko-Pomorskiego Klastra na Rzecz Proekologicznego Wykorzystania Materiałów Polimerowych

Zgodnie z definicją M. Portera: „Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców,
jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów,
jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących”.

Z kolei definicja zawarta w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi mówi, że „przez klaster rozumie się przestrzenną i sektorową koncentrację podmiotów działających na rzecz
rozwoju gospodarczego lub innowacyjności oraz co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich
województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze,
przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach klastra stanowią przedsiębiorcy.”

W wyniku realizacji programu badawczego zleconego na UMK przez firmę POLWOOD Sp z o.o. z Golubia-Dobrzynia, dofinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w formie Vouchera badawczego typu 1 – umowa VB/03/2012/003 w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko – pomorskim
Voucher badawczy”, powstała 15 lutego 2013 roku inicjatywa powołania powiązania kooperacyjnego typu klaster o roboczej nazwie
KUJAWSKO‑POMORSKI KLASTER NA RZECZ PROEKOLOGICZNEGO WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH. Stronami porozumienia w powyższej sprawie byli:

 1. Polwood Sp. z o.o. z Golubia-Dobrzynia reprezentowana przez Prezesa Zarządu Stefana Borkowicza,
 2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu reprezentowany przez:
  • dr Marcina Cichosza z Zakładu Chemicznych Procesów Proekologicznych Wydziału Chemii UMK,
  • dr Arankę Ignasiak-Szulc z Katedry Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK,
  • Henryka Tomaszewskiego Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK,
 3. DJ Sp. z o.o. z Bydgoszczy reprezentowana przez Prezesa Zarządu Bogusława Bittnera,
 4. Ceg-Tor K.Szubierajski i S-ka jawna z Sierakowa, reprezentowana przez dyrektora Zakładu w Toruniu Marka Doeringa,
 5. GM COLOR Sp. z o.o. z Bydgoszczy reprezentowana przez Współwłaściciela i Dyrektora ds. Produkcji Grzegorza Setckiego.

Inicjatorami jest zatem 5 podmiotów tj. 4 firmy i 1 uczelnia.

Celem inicjatywy jest wspólne działanie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności jego uczestników związanego z proekologicznym wykorzystaniem
materiałów polimerowych, w tym w szczególności współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

W celu powołania klastra z prawdziwego zdarzenia trzeba jeszcze pięciu podmiotów, które podjęłyby powyższy temat i chciały się przyłączyć do wspólnego działania.

Oczekujemy zgłoszeń – listów intencyjnych na adres Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK:

ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń,

tel. / fax + 56 611 2640,

lub e-mailowo na adres : aip@umk.pl

Podmioty, które zgłoszą chęć uczestnictwa w inicjatywie zostaną zaproszone na spotkanie dot. wyboru formy prawnej klastra, które odbędzie się w 2 połowie maja br.

 • 1 kwietnia 2020 Ostrzegamy przed firmami oferującymi wsparcie pod szyldem TARR S.A.
  1 kwietnia 2020 Ostrzegamy przed firmami oferującymi wsparcie pod szyldem TARR S.A.

  Prosimy o zwrócenie uwagi na telefony od przedstawicieli firm, które proponują przedsiębiorcom wsparcie finansowe w związku z negatywnym wpływem epidemii na gospodarkę,  po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, co rzekomo łatwo i szybko ma doprowadzić do zdobycia pieniędzy, powołując się przy tym na współpracę z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. albo wręcz podszywając się […]

  czytaj więcej
 • 14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.
  14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.

  Toruń – rejon ulicy Gen. W. Andersa, Poznańskiej oraz trasy S-10 (dz.1/117, 1/118, 1/119, 1/122, 1/123, 1/124, 1/125, 1/129, 1/130, 1/131) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia ofertę sprzedaży atrakcyjnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowo-zachodniej części Torunia w rejonie ulicy Gen. W. Andersa, […]

  czytaj więcej
 • 18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019
  18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019

  W związku z zakończeniem z dniem 31.03.2019r. pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa kujawsko-pomorskiego informujemy, że wszelką korespondencję w tym wnioski o zwrot weksli należy kierować do Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie ul. Smocza 27.

  czytaj więcej
 • 30 czerwca 2020 Wkrótce kolejny nabór do Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego
  30 czerwca 2020 Wkrótce kolejny nabór do Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego

  Informujemy, że  II nabór w  ramach projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego zostanie ogłoszony 15 lipca 2020 roku. Wnioski będzie można składać od 17 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r.  O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uzyskane […]

  czytaj więcej
 • 23 czerwca 2020 Dzień Zrównoważonej Energii w Kujawsko-Pomorskiem – webinarium – 30 czerwca 2020 r.
  23 czerwca 2020 Dzień Zrównoważonej Energii w Kujawsko-Pomorskiem – webinarium – 30 czerwca 2020 r.

  W dniach 22–26 czerwca br. Komisja Europejska organizuje największe coroczne wydarzenie poświęcone odnawialnym źródłom energii i efektywnemu wykorzystaniu energii w Europie, pod nazwą Tydzień Zrównoważonej Energii UE (EUSEW). W tym roku po raz pierwszy EUSEW będzie całkowicie cyfrowy! Tegoroczna edycja zostanie zrealizowana pod hasłem: „Wyjście z kryzysu: czysta energia na rzecz zielonego ożywienia i wzrostu […]

  czytaj więcej
 • 22 czerwca 2020 Webinarium „Wykonywanie umów w czasach pandemii COVID-19”, 30 czerwca 2020 r.
  22 czerwca 2020 Webinarium „Wykonywanie umów w czasach pandemii COVID-19”, 30 czerwca 2020 r.

  W imieniu pomorskiego ośrodka sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” zapraszamy na webinarium z zakresu prawa „Wykonywanie umów w czasach pandemii COVID-19”. Webinarium odbędzie się on-line w dn. 30 czerwca 2020 roku, w godzinach 9:00-11:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Link do wirtualnego pokoju zostanie wysłany uczestnikom 29 czerwca. —> Zapisy […]

  czytaj więcej
 • 18 czerwca 2020 Konkurs w ramach Baltic Circular Procurement Congress
  18 czerwca 2020 Konkurs w ramach Baltic Circular Procurement Congress

  W imieniu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, z którym niejednokrotnie współpracowaliśmy, oraz wszystkich partnerów projektu InterReg Circular Procurement Project zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, który odbywa się w ramach Baltic Circular Procurement Congress.  Baltic Circular Procurement Congress jest dwudniowym wydarzeniem i składa się z różnych wydarzeń związanych z wymianą wiedzy, […]

  czytaj więcej
 • 17 czerwca 2020 Kolejna edycja konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw!
  17 czerwca 2020 Kolejna edycja konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw!

  Z przyjemnością zapraszamy przedsiębiorców i naukowców do składania propozycji innowacyjnych produktów, usług i technologii w XII edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw. W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z  regionu, przedsiębiorstwa akademickie oraz jednostki naukowe/zespoły badawcze, które mogą poszczycić się sukcesami w opracowaniu lub wdrożeniu innowacyjnej technologii, produktu lub usługi. […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe