Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
17 kwietnia 2013 Zmiany w działaniu 8.2 POIG

Tegoroczna nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach PO IG, 2007-2013, dotyczącego działań 8.1 i 8.2 przyniosła liczne zmiany, których celem było wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie dotychczasowego wsparcia oraz uproszczeń zachęcających mikroprzedsiebiorców, małych i średnich przedsiębiorców do podejmowania działań w zakresie rozwoju gospodarki elektronicznej. Bardzo istotne zmiany dotyczą zwłaszcza działania 8.2 PO IG.

W ramach nowej regulacji złagodzono jeden z warunków, jakie dotychczas musiał spełniać wnioskodawca ubiegający się o wsparcie w ramach tego działania. Zrezygnowano z warunku, zgodnie z którym mikro, mały lub średni przedsiębiorca musiał wykazać współpracę w oparciu o zawarte umowy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami. Zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia nawiązanie współpracy ma być efektem realizacji projektu, nie zaś warunkiem obligatoryjnym, pozwalającym na ubieganie się o wsparcie.

Kolejne korzystane dla przedsiębiorców zmiany w działaniu 8.2 dotyczą katalogu wydatków kwalifikowanych. Rozporządzenie wprowadza możliwość ponoszenia przez wnioskodawców, przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, wydatków związanych z zakupem ekspertyz i analiz przygotowawczych lub usług doradczych związanych z przygotowaniem realizacji projektu dotyczącego wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B, przy czym okres ponoszenia tych wydatków nie jest wliczany do 24-miesięcznego okresu realizacji projektu. Wprowadzenie wsparcia w zakresie tego rodzaju wydatków ma na celu umożliwienie wnioskodawcom lepszego przygotowania projektu oraz jego prawidłowej realizacji. Dofinansowanie kosztów związanych z przeniesieniem prawa własności budynków lub budowli, nabyciem robót i materiałów budowlanych, a także modernizacją środków trwałych, jak również włączenie do kosztów związanych z promocją promocji projektu i wdrożonych rozwiązań typu B2B – to kolejne udogodnienie dla wnioskodawców działania 8.2. Rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych ma na celu zwiększenie zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć dotyczących wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. W tym samym celu zniesiono również ograniczenia dotyczące maksymalnej kwoty wsparcia, wynoszącej dotychczas 2 mln zł. Zgodnie z aktualnym brzmieniem rozporządzenia całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro na dzień udzielenia wsparcia.

Jednocześnie podkreślić warto, iż w marcowej nowelizacji rozporządzenia wprowadzono także zmiany umożliwiające wnioskodawcy Działania 8.2 wybór schematu, zgodnie z którym udzielane będzie wsparcie, tworząc alternatywę dla wsparcia udzielanego zgodnie z dotychczasowymi zasadami – wnioskodawca ma możliwość ubiegania się o wsparcie na wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B na takich samych warunkach i w zakresie tych samych kosztów kwalifikowanych określonych w rozporządzeniu, z tą jednak różnicą, iż wsparcie to w całości będzie stanowiło pomoc de minimis.

I wreszcie kolejna bardzo istotna zmiana wprowadzająca nowy typ kwalifikowanego projektu i rozszerzająca krąg potencjalnych wnioskodawców – wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B określone w § 14 rozporządzenia skierowane nie jak dotychczas tylko do jednego przedsiębiorcy, ale do sieci kontrahentów, w imieniu której o dofinansowanie ubiega się jej koordynator. Zgodnie z tym schematem wsparcie udzielane będzie – na zasadach pomocy de minimis – koordynatorowi sieci kontrahentów na wspólne przedsięwzięcia przedsiębiorców, mające na celu wdrożenie systemu komunikacji B2B w danej sieci kontrahentów. Co warte podkreślenia – w ramach tego typu wsparcia istnieje możliwość wprowadzenia dużego przedsiębiorcy jako koordynatora sieci kontrahentów, jednakże z zastrzeżeniem, iż nie będzie on ponosił żadnych wydatków kwalifikowanych i otrzymywał dofinansowania z tego tytułu. Katalog wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w schemacie, w którym o wsparcie występuje koordynator, jest analogiczny do katalogu obowiązującego dla dotychczasowego typu wnioskodawcy działania 8.2 PO IG. Kwota wsparcia dla wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B dla sieci kontrahentów nie może być niższa niż 20 tys. zł. i nie może przekroczyć 200 tysięcy euro na każdego przedsiębiorcę otrzymującego pomoc de minimis w ramach sieci kontrahentów.

 • 14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.
  14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.

  Toruń – rejon ulicy Gen. W. Andersa, Poznańskiej oraz trasy S-10 (dz.1/117, 1/118, 1/119, 1/122, 1/123, 1/124, 1/125, 1/129, 1/130, 1/131) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia ofertę sprzedaży atrakcyjnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowo-zachodniej części Torunia w rejonie ulicy Gen. W. Andersa, […]

  czytaj więcej
 • 18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019
  18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019

  W związku z zakończeniem z dniem 31.03.2019r. pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa kujawsko-pomorskiego informujemy, że wszelką korespondencję w tym wnioski o zwrot weksli należy kierować do Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie ul. Smocza 27.

  czytaj więcej
 • 25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.
  25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.

  W związku z nasileniem się działań różnych firm komercyjnych, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertą pośrednictwa w uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej pobieranej celem weryfikacji podmiotu pod kątem jego wiarygodności, mającej następnie podlegać zwrotowi, odpłatnej sprzedaży książek, płyt CD lub udziału w płatnych szkoleniach […]

  czytaj więcej
 • 20 listopada 2019 Relacja z Giełdy Kooperacyjnej podczas 27-go Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE
  20 listopada 2019 Relacja z Giełdy Kooperacyjnej podczas 27-go Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE

  Za nami kolejna edycja giełdy kooperacyjnej podczas EnergaCAMERIMAGE 2019 zorganizowanej przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., która odbyła się 13 listopada br. w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Festiwal Filmowy EnergaCAMERIMAGE jest jedną z najbardziej prestiżowych i znanych imprezy na świecie dedykowaną operatorom filmowym, autorom zdjęć oraz wszystkim zaangażowanym w tworzenie […]

  czytaj więcej
 • 12 listopada 2019 Fundusz Eksportowy – GRANTY, nabór wniosków od 9 grudnia 2019 r.
  12 listopada 2019 Fundusz Eksportowy – GRANTY, nabór wniosków od 9 grudnia 2019 r.

  Planujesz udział w międzynarodowych targach? Złóż wniosek o grant! Granty są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne. Maksymalny  poziom  dofinansowania wydatków kwalifikowalnych – do 85%. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na: udział […]

  czytaj więcej
 • 12 listopada 2019 FUNDUSZ EKSPORTOWY – lista złożonych projektów w ramach III rundy
  12 listopada 2019 FUNDUSZ EKSPORTOWY – lista złożonych projektów w ramach III rundy

  W dniu 10 listopada br. dobiegła końca trzecia runda naboru w konkursie nr 2/UD/2019 na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej. W odpowiedzi na tę rundę wpłynęło 9 wniosków. Komisja przystąpiła do oceny projektów. Przewidywany termin rozstrzygnięcia wynosi 21 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia […]

  czytaj więcej
 • 8 listopada 2019 Konferencja POSTAW NA EKSPORT, 6 grudnia 2019 r.
  8 listopada 2019 Konferencja POSTAW NA EKSPORT, 6 grudnia 2019 r.

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami – Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu – zaprasza firmy z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konferencji POSTAW NA EKSPORT. Termin: 6 grudnia 2019 r., godz. 11:00-14:00 Miejsce: Hotel Holiday Inn, ul. Grodzka 36, Bydgoszcz Jesteś przedsiębiorcą i myślisz o rozpoczęciu […]

  czytaj więcej
 • 8 listopada 2019 Konferencja „PPK – PRZEWODNIK PRACODAWCY”, Toruń 05.12.2019
  8 listopada 2019 Konferencja „PPK – PRZEWODNIK PRACODAWCY”, Toruń 05.12.2019

  Kiedy? 05.12.2019Gdzie? Hotel Bulwar, Bulwar Filadelfijski 18, Toruń Program konferencji Rejestracja Uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych docelowo będzie dotyczyć większości krajowych przedsiębiorstw. Oznacza to, że PPK staną się jednym z ważnych elementów krajowego systemu emerytalnego, a zarazem istotnym elementem pakietu świadczeń pracowniczych. Jak każdy […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe