Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
14 marca 2013 Szkolenie „NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Państwa na szkolenie „Nowelizacja prawa zamówień publicznych”, które odbędzie się 4 kwietnia 2013r.
Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy na temat zmian, które weszły w życie 20 lutego br. w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Celem szkolenia jest: dostarczenie praktycznej wiedzy na temat zmian, które weszły w życie 20 lutego br. w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Znowelizowane przepisy przewidują m.in. obowiązek wyłączenia z przetargów spółek powiązanych kapitałowo, wprowadzenie tzw. dialogu technicznego oraz
zmianę w zakresie przesłanki wykluczenia wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

W trakcie szkolenia zostanie również omówione nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane wprowadzające istotne zmiany w sposobie weryfikacji spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu.
Odrębny blok tematyczny zostanie poświęcony omówieniu projektu nowelizacji ustawy pzp dotyczącej podwykonawstwa w zamówieniach publicznych.

Szkolenie poprowadzi Anna Piecuch

Mecenas Anna Piecuch posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze z zakresu zamówień publicznych, Wspiera w procesie udzielenia/pozyskania zamówienia zarówno zamawiającym jak i wykonawcom sektora budowlanego, IT, energetycznego oraz wyrobów medycznych. Była doradcą w wielu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dotyczących największych inwestycji ogólnobudowlanych, drogowych i inżynieryjnych na terenie całego kraju. Przygotowywała analizy treści ogłoszeń o zamówieniu, SIWZ, protesty, odwołania, skargi, przystąpienia do postępowania protestacyjnego i odwoławczego. Wielokrotnie reprezentowała strony przed Zespołem Arbitrów oraz Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Doradzała w trakcie całego procesu inwestycyjnego, łącznie z etapem wykonania i rozliczenia umowy. Autorka publikacji i szkoleń z zakresu zamówień publicznych. Ekspert, na którego opinię powołują się najważniejsze media w Polsce.
RADCA PRAWNY, KIERUJE DEPARTAMENTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRAWA BUDOWLANEGO W KANCELARII PRAWNEJ CHAŁAS I WSPÓLNICY W WARSZAWIE.

Zakres szkolenia:

 • Obowiązek wykluczenia z przetargu wykonawców z jednej grupy kapitałowej, którzy złożyli w postępowaniu odrębne oferty.
 • Obowiązek wykluczenia z postępowania przetargowego wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej.
 • Instytucja dialogu technicznego.
 • Projekt nowelizacji uwzgledniający odpowiedzialność wykonawcy względem zamawiającego za wypełnianie swych zobowiązań wobec podwykonawców przy realizacji zamówień publicznych.
 • Nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich można zamawiający może wymagać na potwierdzenie posiadania doświadczenia przy realizacji robót budowlanych oraz badania doświadczenia przy zamawianiu dostaw lub usług.

Miejsce i czas trwania:

Szkolenie odbędzie się 4 kwietnia 2013 r. w godz. 9.00-15.00 w Centrum Transferu Technologii na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167.

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia wynosi 380,00 zł (stawka VAT- zwolniona). Termin płatności upływa 26 marca 2013 roku.

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać na formularzu zgłoszeniowym do dnia: 26 marca 2013 r.
na numer fax (56) 621 08 63 lub mailem na adres: joanna.kapelaty@tarr.org.pl

Załączniki:

 • 25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.
  25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.

  W związku z nasileniem się działań różnych firm komercyjnych, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertą pośrednictwa w uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej pobieranej celem weryfikacji podmiotu pod kątem jego wiarygodności, mającej następnie podlegać zwrotowi, odpłatnej sprzedaży książek, płyt CD lub udziału w płatnych szkoleniach […]

  czytaj więcej
 • 19 lutego 2018 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/02/2018
  19 lutego 2018 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/02/2018

  OGŁOSZENIE NABORU z dnia 19.02.2018 r. w ramach projektu Regionalny Fundusz Szkoleniowy- usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników  nr RPKP.08.05.01-04-0001/017. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator REGIONALNEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych nr 5/02/2018. Szczegółowe […]

  czytaj więcej
 • 16 lutego 2018 Konferencja Challenges of Project Management: Psychology, Team, Agile
  16 lutego 2018 Konferencja Challenges of Project Management: Psychology, Team, Agile

  Zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji Challenges of Project Management: Psychology, Team, Agile, która odbędzie się 5-6 marca 2018 roku w Toruniu. Organizatorem wydarzenia jest Kujawsko-Pomorski Oddział Project Management Institute Poland Chapter (pmi.org.pl), organizacja zrzeszająca sympatyków nowoczesnego zarządzania projektami. Na tle dotychczasowych konferencji poświęconych zarządzaniu projektami ta […]

  czytaj więcej
 • 12 lutego 2018 Śniadanie biznesowe: Cyberzagrożenia we współczesnym biznesie – Toruń, 6 marca 2018 r.
  12 lutego 2018 Śniadanie biznesowe: Cyberzagrożenia we współczesnym biznesie – Toruń, 6 marca 2018 r.

  Firma Eximo Project ma przyjemność zaprosić na śniadanie biznesowe: Cyberzagrożenia we współczesnym biznesie Jak zwiększyć bezpieczeństwo informatyczne i zminimalizować ryzyko utraty danych w przedsiębiorstwie? Pokażemy Państwu jak to zrobić. Dwóch uznanych specjalistów ds. bezpieczeństwa IT, omówi techniki wykorzystywane przez hackerów oraz cyberprzestępców. Zdobyta wiedza, z pewnością pomoże Państwu zbudować […]

  czytaj więcej
 • 7 lutego 2018 Wtorek z eksportem: Rynek hiszpański – uwarunkowania współpracy gospodarczej – Toruń, 20 lutego 2018 r.
  7 lutego 2018 Wtorek z eksportem: Rynek hiszpański – uwarunkowania współpracy gospodarczej – Toruń, 20 lutego 2018 r.

  Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym ekspansji na rynek hiszpański, które odbędzie się 20 lutego 2018 roku od godz. 10.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego, przy ul. Włocławskiej 167. Partnerem spotkania jest Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza. Dlaczego Hiszpania? Jeden z największych rynków europejskich […]

  czytaj więcej
 • 24 stycznia 2018 Uwaga: zmiana terminu Szkolenia: „Zabezpieczanie realizacji umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym” na 6 lutego 2018 r.
  24 stycznia 2018 Uwaga: zmiana terminu Szkolenia: „Zabezpieczanie realizacji umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym” na 6 lutego 2018 r.

  Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że z przyczyn niezależnych termin szkolenia pt.: „Zabezpieczanie realizacji umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym”, został przesunięty na 6 lutego 2018 r., na godz. 9.30 w Toruńskim Parku Technologicznym przy ulicy Włocławskiej 167.   Nowa data wydarzenia: 6 lutego […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe