Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
14 marca 2013 Szkolenie „NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Państwa na szkolenie „Nowelizacja prawa zamówień publicznych”, które odbędzie się 4 kwietnia 2013r.
Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy na temat zmian, które weszły w życie 20 lutego br. w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Celem szkolenia jest: dostarczenie praktycznej wiedzy na temat zmian, które weszły w życie 20 lutego br. w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Znowelizowane przepisy przewidują m.in. obowiązek wyłączenia z przetargów spółek powiązanych kapitałowo, wprowadzenie tzw. dialogu technicznego oraz
zmianę w zakresie przesłanki wykluczenia wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

W trakcie szkolenia zostanie również omówione nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane wprowadzające istotne zmiany w sposobie weryfikacji spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu.
Odrębny blok tematyczny zostanie poświęcony omówieniu projektu nowelizacji ustawy pzp dotyczącej podwykonawstwa w zamówieniach publicznych.

Szkolenie poprowadzi Anna Piecuch

Mecenas Anna Piecuch posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze z zakresu zamówień publicznych, Wspiera w procesie udzielenia/pozyskania zamówienia zarówno zamawiającym jak i wykonawcom sektora budowlanego, IT, energetycznego oraz wyrobów medycznych. Była doradcą w wielu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dotyczących największych inwestycji ogólnobudowlanych, drogowych i inżynieryjnych na terenie całego kraju. Przygotowywała analizy treści ogłoszeń o zamówieniu, SIWZ, protesty, odwołania, skargi, przystąpienia do postępowania protestacyjnego i odwoławczego. Wielokrotnie reprezentowała strony przed Zespołem Arbitrów oraz Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Doradzała w trakcie całego procesu inwestycyjnego, łącznie z etapem wykonania i rozliczenia umowy. Autorka publikacji i szkoleń z zakresu zamówień publicznych. Ekspert, na którego opinię powołują się najważniejsze media w Polsce.
RADCA PRAWNY, KIERUJE DEPARTAMENTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRAWA BUDOWLANEGO W KANCELARII PRAWNEJ CHAŁAS I WSPÓLNICY W WARSZAWIE.

Zakres szkolenia:

 • Obowiązek wykluczenia z przetargu wykonawców z jednej grupy kapitałowej, którzy złożyli w postępowaniu odrębne oferty.
 • Obowiązek wykluczenia z postępowania przetargowego wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej.
 • Instytucja dialogu technicznego.
 • Projekt nowelizacji uwzgledniający odpowiedzialność wykonawcy względem zamawiającego za wypełnianie swych zobowiązań wobec podwykonawców przy realizacji zamówień publicznych.
 • Nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich można zamawiający może wymagać na potwierdzenie posiadania doświadczenia przy realizacji robót budowlanych oraz badania doświadczenia przy zamawianiu dostaw lub usług.

Miejsce i czas trwania:

Szkolenie odbędzie się 4 kwietnia 2013 r. w godz. 9.00-15.00 w Centrum Transferu Technologii na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167.

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia wynosi 380,00 zł (stawka VAT- zwolniona). Termin płatności upływa 26 marca 2013 roku.

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać na formularzu zgłoszeniowym do dnia: 26 marca 2013 r.
na numer fax (56) 621 08 63 lub mailem na adres: joanna.kapelaty@tarr.org.pl

Załączniki:

 • 1 kwietnia 2020 Ostrzegamy przed firmami oferującymi wsparcie pod szyldem TARR S.A.
  1 kwietnia 2020 Ostrzegamy przed firmami oferującymi wsparcie pod szyldem TARR S.A.

  Prosimy o zwrócenie uwagi na telefony od przedstawicieli firm, które proponują przedsiębiorcom wsparcie finansowe w związku z negatywnym wpływem epidemii na gospodarkę,  po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, co rzekomo łatwo i szybko ma doprowadzić do zdobycia pieniędzy, powołując się przy tym na współpracę z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. albo wręcz podszywając się […]

  czytaj więcej
 • 14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.
  14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.

  Toruń – rejon ulicy Gen. W. Andersa, Poznańskiej oraz trasy S-10 (dz.1/117, 1/118, 1/119, 1/122, 1/123, 1/124, 1/125, 1/129, 1/130, 1/131) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia ofertę sprzedaży atrakcyjnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowo-zachodniej części Torunia w rejonie ulicy Gen. W. Andersa, […]

  czytaj więcej
 • 18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019
  18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019

  W związku z zakończeniem z dniem 31.03.2019r. pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa kujawsko-pomorskiego informujemy, że wszelką korespondencję w tym wnioski o zwrot weksli należy kierować do Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie ul. Smocza 27.

  czytaj więcej
 • 30 czerwca 2020 Wkrótce kolejny nabór do Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego
  30 czerwca 2020 Wkrótce kolejny nabór do Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego

  Informujemy, że  II nabór w  ramach projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego zostanie ogłoszony 15 lipca 2020 roku. Wnioski będzie można składać od 17 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r.  O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uzyskane […]

  czytaj więcej
 • 23 czerwca 2020 Dzień Zrównoważonej Energii w Kujawsko-Pomorskiem – webinarium – 30 czerwca 2020 r.
  23 czerwca 2020 Dzień Zrównoważonej Energii w Kujawsko-Pomorskiem – webinarium – 30 czerwca 2020 r.

  W dniach 22–26 czerwca br. Komisja Europejska organizuje największe coroczne wydarzenie poświęcone odnawialnym źródłom energii i efektywnemu wykorzystaniu energii w Europie, pod nazwą Tydzień Zrównoważonej Energii UE (EUSEW). W tym roku po raz pierwszy EUSEW będzie całkowicie cyfrowy! Tegoroczna edycja zostanie zrealizowana pod hasłem: „Wyjście z kryzysu: czysta energia na rzecz zielonego ożywienia i wzrostu […]

  czytaj więcej
 • 22 czerwca 2020 Webinarium „Wykonywanie umów w czasach pandemii COVID-19”, 30 czerwca 2020 r.
  22 czerwca 2020 Webinarium „Wykonywanie umów w czasach pandemii COVID-19”, 30 czerwca 2020 r.

  W imieniu pomorskiego ośrodka sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” zapraszamy na webinarium z zakresu prawa „Wykonywanie umów w czasach pandemii COVID-19”. Webinarium odbędzie się on-line w dn. 30 czerwca 2020 roku, w godzinach 9:00-11:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Link do wirtualnego pokoju zostanie wysłany uczestnikom 29 czerwca. —> Zapisy […]

  czytaj więcej
 • 18 czerwca 2020 Konkurs w ramach Baltic Circular Procurement Congress
  18 czerwca 2020 Konkurs w ramach Baltic Circular Procurement Congress

  W imieniu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, z którym niejednokrotnie współpracowaliśmy, oraz wszystkich partnerów projektu InterReg Circular Procurement Project zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, który odbywa się w ramach Baltic Circular Procurement Congress.  Baltic Circular Procurement Congress jest dwudniowym wydarzeniem i składa się z różnych wydarzeń związanych z wymianą wiedzy, […]

  czytaj więcej
 • 17 czerwca 2020 Kolejna edycja konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw!
  17 czerwca 2020 Kolejna edycja konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw!

  Z przyjemnością zapraszamy przedsiębiorców i naukowców do składania propozycji innowacyjnych produktów, usług i technologii w XII edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw. W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z  regionu, przedsiębiorstwa akademickie oraz jednostki naukowe/zespoły badawcze, które mogą poszczycić się sukcesami w opracowaniu lub wdrożeniu innowacyjnej technologii, produktu lub usługi. […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe