Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
14 marca 2013 Szkolenie „NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Państwa na szkolenie „Nowelizacja prawa zamówień publicznych”, które odbędzie się 4 kwietnia 2013r.
Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy na temat zmian, które weszły w życie 20 lutego br. w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Celem szkolenia jest: dostarczenie praktycznej wiedzy na temat zmian, które weszły w życie 20 lutego br. w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Znowelizowane przepisy przewidują m.in. obowiązek wyłączenia z przetargów spółek powiązanych kapitałowo, wprowadzenie tzw. dialogu technicznego oraz
zmianę w zakresie przesłanki wykluczenia wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

W trakcie szkolenia zostanie również omówione nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane wprowadzające istotne zmiany w sposobie weryfikacji spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu.
Odrębny blok tematyczny zostanie poświęcony omówieniu projektu nowelizacji ustawy pzp dotyczącej podwykonawstwa w zamówieniach publicznych.

Szkolenie poprowadzi Anna Piecuch

Mecenas Anna Piecuch posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze z zakresu zamówień publicznych, Wspiera w procesie udzielenia/pozyskania zamówienia zarówno zamawiającym jak i wykonawcom sektora budowlanego, IT, energetycznego oraz wyrobów medycznych. Była doradcą w wielu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dotyczących największych inwestycji ogólnobudowlanych, drogowych i inżynieryjnych na terenie całego kraju. Przygotowywała analizy treści ogłoszeń o zamówieniu, SIWZ, protesty, odwołania, skargi, przystąpienia do postępowania protestacyjnego i odwoławczego. Wielokrotnie reprezentowała strony przed Zespołem Arbitrów oraz Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Doradzała w trakcie całego procesu inwestycyjnego, łącznie z etapem wykonania i rozliczenia umowy. Autorka publikacji i szkoleń z zakresu zamówień publicznych. Ekspert, na którego opinię powołują się najważniejsze media w Polsce.
RADCA PRAWNY, KIERUJE DEPARTAMENTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRAWA BUDOWLANEGO W KANCELARII PRAWNEJ CHAŁAS I WSPÓLNICY W WARSZAWIE.

Zakres szkolenia:

 • Obowiązek wykluczenia z przetargu wykonawców z jednej grupy kapitałowej, którzy złożyli w postępowaniu odrębne oferty.
 • Obowiązek wykluczenia z postępowania przetargowego wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej.
 • Instytucja dialogu technicznego.
 • Projekt nowelizacji uwzgledniający odpowiedzialność wykonawcy względem zamawiającego za wypełnianie swych zobowiązań wobec podwykonawców przy realizacji zamówień publicznych.
 • Nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich można zamawiający może wymagać na potwierdzenie posiadania doświadczenia przy realizacji robót budowlanych oraz badania doświadczenia przy zamawianiu dostaw lub usług.

Miejsce i czas trwania:

Szkolenie odbędzie się 4 kwietnia 2013 r. w godz. 9.00-15.00 w Centrum Transferu Technologii na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167.

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia wynosi 380,00 zł (stawka VAT- zwolniona). Termin płatności upływa 26 marca 2013 roku.

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać na formularzu zgłoszeniowym do dnia: 26 marca 2013 r.
na numer fax (56) 621 08 63 lub mailem na adres: joanna.kapelaty@tarr.org.pl

Załączniki:

 • 14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.
  14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.

  Toruń – rejon ulicy Gen. W. Andersa, Poznańskiej oraz trasy S-10 (dz.1/117, 1/118, 1/119, 1/122, 1/123, 1/124, 1/125, 1/129, 1/130, 1/131) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia ofertę sprzedaży atrakcyjnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowo-zachodniej części Torunia w rejonie ulicy Gen. W. Andersa, […]

  czytaj więcej
 • 18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019
  18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019

  W związku z zakończeniem z dniem 31.03.2019r. pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa kujawsko-pomorskiego informujemy, że wszelką korespondencję w tym wnioski o zwrot weksli należy kierować do Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie ul. Smocza 27.

  czytaj więcej
 • 25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.
  25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.

  W związku z nasileniem się działań różnych firm komercyjnych, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertą pośrednictwa w uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej pobieranej celem weryfikacji podmiotu pod kątem jego wiarygodności, mającej następnie podlegać zwrotowi, odpłatnej sprzedaży książek, płyt CD lub udziału w płatnych szkoleniach […]

  czytaj więcej
 • 20 listopada 2019 Relacja z Giełdy Kooperacyjnej podczas 27-go Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE
  20 listopada 2019 Relacja z Giełdy Kooperacyjnej podczas 27-go Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE

  Za nami kolejna edycja giełdy kooperacyjnej podczas EnergaCAMERIMAGE 2019 zorganizowanej przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., która odbyła się 13 listopada br. w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Festiwal Filmowy EnergaCAMERIMAGE jest jedną z najbardziej prestiżowych i znanych imprezy na świecie dedykowaną operatorom filmowym, autorom zdjęć oraz wszystkim zaangażowanym w tworzenie […]

  czytaj więcej
 • 12 listopada 2019 Fundusz Eksportowy – GRANTY, nabór wniosków od 9 grudnia 2019 r.
  12 listopada 2019 Fundusz Eksportowy – GRANTY, nabór wniosków od 9 grudnia 2019 r.

  Planujesz udział w międzynarodowych targach? Złóż wniosek o grant! Granty są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne. Maksymalny  poziom  dofinansowania wydatków kwalifikowalnych – do 85%. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na: udział […]

  czytaj więcej
 • 12 listopada 2019 FUNDUSZ EKSPORTOWY – lista złożonych projektów w ramach III rundy
  12 listopada 2019 FUNDUSZ EKSPORTOWY – lista złożonych projektów w ramach III rundy

  W dniu 10 listopada br. dobiegła końca trzecia runda naboru w konkursie nr 2/UD/2019 na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej. W odpowiedzi na tę rundę wpłynęło 9 wniosków. Komisja przystąpiła do oceny projektów. Przewidywany termin rozstrzygnięcia wynosi 21 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia […]

  czytaj więcej
 • 8 listopada 2019 Konferencja POSTAW NA EKSPORT, 6 grudnia 2019 r.
  8 listopada 2019 Konferencja POSTAW NA EKSPORT, 6 grudnia 2019 r.

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami – Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu – zaprasza firmy z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konferencji POSTAW NA EKSPORT. Termin: 6 grudnia 2019 r., godz. 11:00-14:00 Miejsce: Hotel Holiday Inn, ul. Grodzka 36, Bydgoszcz Jesteś przedsiębiorcą i myślisz o rozpoczęciu […]

  czytaj więcej
 • 8 listopada 2019 Konferencja „PPK – PRZEWODNIK PRACODAWCY”, Toruń 05.12.2019
  8 listopada 2019 Konferencja „PPK – PRZEWODNIK PRACODAWCY”, Toruń 05.12.2019

  Kiedy? 05.12.2019Gdzie? Hotel Bulwar, Bulwar Filadelfijski 18, Toruń Program konferencji Rejestracja Uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych docelowo będzie dotyczyć większości krajowych przedsiębiorstw. Oznacza to, że PPK staną się jednym z ważnych elementów krajowego systemu emerytalnego, a zarazem istotnym elementem pakietu świadczeń pracowniczych. Jak każdy […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe