Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
28 listopada 2012 Seminarium: „Bezpieczne magazynowanie i transport chemikaliów”

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w bezpłatnym seminarium: Bezpieczne magazynowanie i transport chemikaliów, które odbędzie się 30 listopada w Toruńskim Parku Technologicznym. Na seminarium omówione zostaną m.in.: zasady postępowania przy bezpiecznym magazynowaniu i transporcie towarów chemicznych oraz zasady stosowania środków ochrony indywidualnej w magazynach chemikaliów użytkowych.

Przemysł chemiczny to jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego. Substancje chemiczne są wszechobecne w naszym dzisiejszym życiu, mogą jednak często powodować zagrożenia zdrowia i życia osób mających z nimi styczność, dlatego pamiętać należy o właściwym obchodzeniu się z nimi.

Pracodawcy działający w branży chemicznej powinni zwracać szczególną uwagę na właściwe przeszkolenie pracowników mających do czynienia z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, a także zapewnić im odpowiednie warunki pracy – gwarantujące bezpieczeństwo. Im mniejsza dbałość w obchodzeniu się z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w przedsiębiorstwie, tym większe straty firmy i co równie ważne – większe narażenie zdrowia i życia pracowników. Warto zainwestować w eliminację zagrożeń chemicznych w miejscu pracy – opłaci się to zarówno pracodawcom jak i pracownikom.

Jak tego dokonać?

Mogą się Państwo dowiedzieć biorąc udział w seminarium pt. Bezpieczne magazynowanie i transport chemikaliów, przygotowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

W trakcie spotkania poruszone zostaną kwestie takie jak: klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych, zasady postępowania przy bezpiecznym magazynowaniu i transporcie chemikaliów. W czasie seminarium zapoznają się Państwo również z zasadami stosowania środków ochrony indywidualnej w magazynach substancji chemicznych, w tym z uregulowaniami prawnymi jak i praktycznymi informacjami dla pracodawców i pracowników.

Seminarium organizowane jest pod hasłem europejskiej kampanii informacyjnej pn. Partnerstwo dla prewencji, której głównym założeniem jest współpraca pracodawców i/lub kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie z pracownikami i ich przedstawicielami w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zgodnie z powyższym założeniem do udziału w spotkaniu zapraszamy zarówno pracodawców jak i pracowników.

Spotkanie poprowadzą eksperci z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Instytut ten jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Czas i miejsce: 30 listopada 2012 r., godz. 11.00-13.30, Toruński Park Technologiczny, ul.Włocławska 167.

Szczegółowy program znajduje się poniżej. Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy, który znajduje się u dołu strony.

Załączniki:

 • 25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.
  25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.

  W związku z nasileniem się działań różnych firm komercyjnych, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertą pośrednictwa w uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej pobieranej celem weryfikacji podmiotu pod kątem jego wiarygodności, mającej następnie podlegać zwrotowi, odpłatnej sprzedaży książek, płyt CD lub udziału w płatnych szkoleniach […]

  czytaj więcej
 • 18 stycznia 2018 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/01/2018
  18 stycznia 2018 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/01/2018

  OGŁOSZENIE NABORU z dnia 17.01.2018 r. w ramach projektu Regionalny Fundusz Szkoleniowy – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników  nr RPKP.08.05.01-04-0001/017. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator REGIONALNEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych nr 4/01/2018. […]

  czytaj więcej
 • 16 stycznia 2018 Firma i Biznesmen Roku 2017 – Plebiscyt Expressu Bydgoskiego i Nowości Dziennika Toruńskiego
  16 stycznia 2018 Firma i Biznesmen Roku 2017 – Plebiscyt Expressu Bydgoskiego i Nowości Dziennika Toruńskiego

  Już po raz czwarty Dziennik Toruński Nowości oraz Express Bydgoski pragną uhonorować ludzi lokalnego świata biznesu i firmy, które wiele czynią dla społeczności, swoich pracowników oraz wpisują się w rozwój naszego regionu. Czytelnicy Nowości Dziennika Toruńskiego oraz Expressu Bydgoskiego wskażą zwycięzców w kategoriach: Biznesmen Roku 2017 oraz Firma […]

  czytaj więcej
 • 12 stycznia 2018 Harmonogram naborów wniosków na 2018 rok w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego
  12 stycznia 2018 Harmonogram naborów wniosków na 2018 rok w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego

  Informujemy, że nabory wniosków w 2018 roku, w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego, będą odbywały się zgodnie z załączonym harmonogramem. Powyższe terminy obowiązywać będą dla złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora. Do powyższych terminów doliczony zostanie czas 2 dni roboczych na złożenie wersji papierowej wniosku. Informujemy, że powyższe […]

  czytaj więcej
 • 21 grudnia 2017 Wizyta studyjna w Ptuj, Słowenia
  21 grudnia 2017 Wizyta studyjna w Ptuj, Słowenia

  Nadejście zimy sprowokowało nas do przypomnienia sobie wizyty studyjnej ze słonecznej Słowenii. W środku października nasz zespół miał okazję odwiedzić Ptuj, zaledwie siedemnastotysięczne miasto w północnej części Słowenii. Zabytkowy zamek górujący nad okolicą, winorośle uprawiane na zboczach wzgórz i przyjazna infrastruktura starówki sprawia, że w dużej mierze jest to miasto […]

  czytaj więcej
 • 18 grudnia 2017 Drugie spotkanie regionalnych partnerów projektu Innova Foster
  18 grudnia 2017 Drugie spotkanie regionalnych partnerów projektu Innova Foster

  W dniu 11 grudnia br. odbyło się drugie spotkanie Interesariuszy projektu Fostering startup & innovation ecosystems in Europe (Innova Foster), którego głównym celem jest ocena skuteczności i udoskonalenie wsparcia  dla startupów w województwie kujawsko-pomorskim. Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Bydgoskiego Parku […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe