Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
30 października 2012 Obchody Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

EU-OSHA zaprasza pracodawców i pracowników do kreowania wspólnej strategii na rzecz zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy. W tym roku, podczas Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, przypadającego na dni 22-26 października, podkreślana będzie rola współpracy pomiędzy pracodawcami a pracownikami w celu kształtowania bezpiecznych, zdrowych i bardziej wydajnych miejsc pracy.

Założenia merytoryczne tego przedsięwzięcia wpisują się w kampanię na rzecz zdrowych miejsc pracy, noszącą nazwę Partnerstwo dla prewencji i organizowaną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz jej partnerów w UE i poza jej granicami.

„Bezpieczeństwo i higiena w pracy ważne są dla wszystkich, ale sukces w tym obszarze możemy osiągnąć jedynie dzięki współpracy”, wyjaśnia dr Christa Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA. Dobrym przykładem tego, co można osiągnąć dzięki współdziałaniu pracodawców i pracowników, była budowa Parku Olimpijskiego w Londynie, na potrzeby igrzysk w 2012 r., stanowiąca największe przedsięwzięcie infrastrukturalne w Europie, w którym uczestniczyło około 36 tys. pracowników. Była to pierwsza budowa stadionu olimpijskiego, podczas której nie odnotowano ofiar śmiertelnych, co było możliwe dzięki silnemu przywództwu, efektywnym kanałom komunikacji oraz zaangażowaniu pracowników i partnerów w sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy – dodała. Z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, EU-OSHA przygotowała dwa praktyczne przewodniki dotyczące przywództwa w zarządzaniu kwestiami zdrowia i bezpieczeństwa w pracy oraz zaangażowania w nie pracowników wszystkich szczebli.

„Przywództwo w zarządzaniu w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Praktyczny przewodnik” zapewnia liderom biznesu praktyczne informacje o możliwościach poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez skuteczne przywództwo, zaangażowanie pracowników oraz bieżącą ocenę stosowanych procedur bhp. Przewodnik „Udział pracowników w zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy” pokazuje, w jaki sposób pracownicy mogą wykorzystywać swoją wiedzę, aktywnie współdziałając z kierownictwem na rzecz poprawy warunków pracy. Określa on role, zakres odpowiedzialności i obowiązki prawne pracowników i ich przedstawicieli oraz pracodawców. Przewodnik zawiera również bardzo przydatne listy kontrolne, umożliwiające praktyczną ocenę udziału pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy. Materiały oferowane przez EU-OSHA dostępne są też w formie aplikacji na iPada, zatytułowanej „Partnerstwo – kampania na rzecz zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy”, zawierającej cenne narzędzia i zasoby informacji, przeznaczone dla pracowników oraz kadry kierowniczej.

W Polsce kampania Partnerstwo dla prewencji jest realizowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (www.ciop.pl). W Instytucie można zamówić materiały kampanii oraz uzyskać informacje merytoryczne na związane z nią. tematy W organizacji przedsięwzięć kampanii biorą udział także jej partnerzy – przedsiębiorstwa i organizacje, takie jak np. polscy członkowie sieci Enterprise Europe Network (www.een.org.pl), pełniący w sieci rolę ambasadorów bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. W związku z kampanią i Europejskim Tygodniem Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 30 października br. w Warszawie odbędzie się otwarcie pokonkursowej wystawy plakatów pt. Aktywni 50+. Będzie połączone z wręczeniem nagród laureatom – artystom plastykom i studentom akademii sztuk pięknych. Wszyscy zainteresowani bezpieczeństwem pracy oraz tym, jak sztuka plakatu może być wykorzystana do promowania tematyki pracy są zaproszeni na tę uroczystość i do obejrzenia wystawy, do siedziby Centralnego Instytutu Ochrony Pracy przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie.

Linki

Przywództwo w zarządzaniu w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Praktyczny przewodnik.

Udział pracowników w zapewnianiu bezpieczeństwa i higieny pracy. Praktyczny przewodnik.

Pobierz bezpłatną aplikację na iPada.

Wydarzenia i działania w ramach kampanii w całej Europie.

Dodatkowe informacje:

1. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) działa na rzecz uczynienia Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym miejscem pracy. Agencja bada, opracowuje i rozpowszechnia wiarygodne, zrównoważone i bezstronne informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizuje ogólnoeuropejskie kampanie służące zwiększaniu poziomu wiedzy. Agencja została powołana przez Unię Europejską w 1996 r. i ma siedzibę w Bilbao w Hiszpanii; zrzesza ona przedstawicieli Komisji Europejskiej, przedstawicieli rządów państw członkowskich, przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników, a także czołowych specjalistów z każdego z państw członkowskich UE-27 i spoza tych państw. W Polsce rolę krajowego punktu centralnego Agencji pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (www.ciop.pl).

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu w serwisie Twitter, odwiedzania bloga Agencji lub subskrybowania naszego comiesięcznego biuletynu informacyjnego OSHmail. Aby regularnie otrzymywać wiadomości i informacje z EU-OSHA, można również subskrybować nasz kanał RSS: http://osha.europa.eu.

2. Kampania Partnerstwo dla prewencji prowadzona w latach 2012-2013 jest przedsięwzięciem zdecentralizowanym i zaprojektowanym tak, by wesprzeć władze krajowe, przedsiębiorstwa, organizacje, kadrę kierowniczą, pracowników i ich przedstawicieli oraz inne zainteresowane strony w dialogu, którego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. W ramach kampanii realizowanych będzie szereg działań na szczeblu krajowym i europejskim, w tym spotkania i seminaria gromadzące krajowych partnerów kampanii. Do udziału w kampanii szczególnie zachęca się małe i średnie przedsiębiorstwa. Zapraszamy na stronę kampanii: www.healthy-workplaces.eu.

Dodatkowe informacje:

Ewa Zachariasz, PRIMUM Public Relations, e.zachariasz@primum.pl, 22 690 67 50.

 • 1 kwietnia 2020 Ostrzegamy przed firmami oferującymi wsparcie pod szyldem TARR S.A.
  1 kwietnia 2020 Ostrzegamy przed firmami oferującymi wsparcie pod szyldem TARR S.A.

  Prosimy o zwrócenie uwagi na telefony od przedstawicieli firm, które proponują przedsiębiorcom wsparcie finansowe w związku z negatywnym wpływem epidemii na gospodarkę,  po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, co rzekomo łatwo i szybko ma doprowadzić do zdobycia pieniędzy, powołując się przy tym na współpracę z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. albo wręcz podszywając się […]

  czytaj więcej
 • 14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.
  14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.

  Toruń – rejon ulicy Gen. W. Andersa, Poznańskiej oraz trasy S-10 (dz.1/117, 1/118, 1/119, 1/122, 1/123, 1/124, 1/125, 1/129, 1/130, 1/131) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia ofertę sprzedaży atrakcyjnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowo-zachodniej części Torunia w rejonie ulicy Gen. W. Andersa, […]

  czytaj więcej
 • 18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019
  18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019

  W związku z zakończeniem z dniem 31.03.2019r. pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa kujawsko-pomorskiego informujemy, że wszelką korespondencję w tym wnioski o zwrot weksli należy kierować do Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie ul. Smocza 27.

  czytaj więcej
 • 3 czerwca 2020 Ogłaszamy nabór wniosków w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego
  3 czerwca 2020 Ogłaszamy nabór wniosków w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonego naboru 19/06/2020. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w tych trudnych gospodarczo czasach,  wprowadzono  istotne zmiany w stosunku do poprzednich naborów. Przede wszystkim zdjęto ograniczenie w stosunku do  grupy docelowej. Wsparcie kierowane […]

  czytaj więcej
 • 3 czerwca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego: nowe punkty informacyjne
  3 czerwca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego: nowe punkty informacyjne

  Informujemy, że Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz Izba Przemysłowo-Handlowa zostali wybrani jako podmioty realizujące działania informacyjne związane z projektem Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego. Służą pomocą w zakresie możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego, prawidłowej realizacji oraz rozliczania grantów – w formie konsultacji  prowadzonej osobiście (w tym za pomocą wideo konferencji)  i/lub w formie mailowej. Zachęcamy […]

  czytaj więcej
 • 19 maja 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – I nabór wniosków od 1 czerwca!
  19 maja 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – I nabór wniosków od 1 czerwca!

  Zachęcamy do udziału w I naborze wniosków w ramach nowego projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”. Wnioski będzie można składać od 1 czerwca 2020 r. do 16 czerwca 2020 r. do godz. 16:00. Projekt realizowany przez TARR S.A. i KPFP Sp. z o.o. kierowany jest do przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami trwającej pandemii. Poprzez realizację […]

  czytaj więcej
 • 19 maja 2020 „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu” – webinar, 4 czerwca 2020r.
  19 maja 2020 „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu” – webinar, 4 czerwca 2020r.

  Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz firma DMK Sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w szkoleniu online pn.: „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu”. Termin szkolenia: 4 czerwca 2020 r. Miejsce i czas szkolenia: Online, platforma […]

  czytaj więcej
 • 18 maja 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego: Kryteria
  18 maja 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego: Kryteria

  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaakceptował kryteria wyboru grantobiorców do nowego projektu realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”. Projekt kierowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP prowadzących działalność w województwie kujawsko-pomorskim i ma na celu wsparcie ich działań zwalczających […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe