Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
22 sierpnia 2012 Analiza PRO-INN dla firm, czyli jak ocenić swą innowacyjność?

Przedsiębiorco! Bądź PRO-INNowacyjny i skorzystaj z nowej usługi stworzonej przez pracowników ośrodka Enterprise Europe Network w Toruniu na rzecz mikro, małych i średnich firm z regionu Kujaw i Pomorza. Sprawdź potencjał innowacyjny swojej firmy. Zweryfikuj czy zarządzane przez ciebie przedsiębiorstwo jest innowacyjne, a jeśli nie – dowiedz się co można zrobić by takim się stało.

Jaki jest cel usługi? Co bada i weryfikuje?

Analiza pozwoli ocenić jak firma przystosowuje się do zmieniajacych się warunków ekonomicznych, trendów na rynku oraz działań konkurencji. Ponadto zweryfikowany zostanie sposób opracowywania nowych produktów/ usług firmy, wprowadzania do nich innowacyjności, podnoszenia ich konkurencyjności. Jednym słowem, analiza pozwoli ocenić przydatność i konkurencyjność realizowanego projektu i modelu biznesowego oraz atrakcyjność oferty firmy. Dodatkowo ocenione zostaną pod kątem innowacyjności procesy zachodzące w firmie oraz jej relacje z otoczeniem.

Jak została opracowana?

Wprowadzenie nowej usługi zostało poprzedzone intensywną pracą na rzecz dostosowania narzędzia do potrzeb lokalnego sektora MSP z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i formalno-prawnych warunkujących funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w Polsce oraz możliwości wdrażania innowacji w firmach.

Konsultanci Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na rzecz przedsiębiorców wyciągnęli następujące wnioski z dotychczas zrealizowanych usług proinnowacyjnych:

 • firmy mają problem ze zdefiniowaniem pojęcia innowacyjności bądź błędnie (np. zbyt wąsko) je interpretują,
 • wiele firm nie zdaje sobie sprawy ze swego potencjału innowacyjnego,
 • przedsiębiorcy nie wiedzą jak wykorzystać innowacyjność do zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.

Metodologia realizacji usługi oparta jest na schematach i dobrych praktykach wypracowanych przez najlepsze europejskie instytucje wspierające rozwój sektora MSP i stymulujące jego innowacyjność m.in. z Niemiec, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii.

Jak jest realizowana?

Realizacja analizy PRO-INN składa się z kilku etapów. Jej każdy element bada dany aspekt innowacyjności w firmie. Podczas badania wymagane jest aktywne uczestnictwo pracowników firmy reprezentujących różne działy firmy (np. marketing, produkcję, sprzedaż itp).

Konsultanci EEN informacje o firmie uzyskują podczas szczegółowego wywiadu z osobą decyzyjną w firmie, w ramach kwestionariusza oraz poprzez wspólne stworzenie analizy SWOT dla firmy.

Uzyskane w ten sposób informacje służą konsultantom do stworzenia raportu i kompleksowej analizy firmy w kontekście innowacyjności. W rezultacie firma dowie się jak oceniana jest realizowana przez nią strategia rynkowa oraz jaki potencjał dla innowacji istnieje w przedsiębiorstwie. Dzięki profesjonalnej i kompleksowej analizie PRO-INN firma dowie się, w jaki sposób najefektywniej wykorzystać swoje najsilniejsze strony w celu podniesienia swej przewagi konkurencyjnej. Wyniki analizy mogą posłużyć firmie do dokonania wyboru kierunku rozwoju czy specjalizacji. Z drugiej strony świadomość słabych stron może pozwolić na ograniczenie możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych w firmie.

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z usługi PRO-INN podkreślali, że jest to unikalna możliwość “przejrzenia się w lustrze”, poznania opinii o firmie osób z zewnątrz. To oni tworzyli, rozwijali przedsiębiorstwo, często też stawiali czoła kryzysom – znają więc swoją firmę najlepiej. Obraz firmy w analizie PRO-INN malowany jest przez jej właścicieli oraz pracowników, ale interpretacji dokonują niezależni eksperci. Jej wyniki często są dla firm zaskakujące.

Czym jest badana innowacyjność firmy?

Większości zapytanych właścicieli przedsiębiorstw innowacje kojarzą się z wydatkami na badania i rozwój, wprowadzeniem na rynek nowego (koniecznie ulepszonego) produktu/usługi lub nowoczesnej technologii. Musimy pamiętać, że innowacje to coś więcej. Firma to na tyle złożona struktura, która – w dzisiejszych czasach – potrzebuje innowacji w każdym aspekcie swojej działalności. Nowoczesne rozwiązania należy wprowadzać również w sferach: marketingu, organizacji, komunikacji oraz procesów.

PRO-INN jest narzędziem, które ma pomóc firmie w zidentyfikowaniu jej własnych możliwości w zakresie wdrażania różnego rodzaju innowacji. Innowacja jest tutaj pojmowana w sposób bardzo szeroki. Innowacja nie powinna być kojarzona bezpośrednio z technologią, bo innowacją (w przedsiębiorstwie) jest nowy sposób realizacji pewnych procesów, tak, aby były one bardziej efektywne i maksymalnie zoptymalizowane. Stąd też innowacyjny może być sposób nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami, innowacyjna może być strategia marketingowa firmy lub proces projektowania nowego produktu. To, jak firma radzi sobie w zmieniających się warunkach, jak się do nich dostosowuje, jak unika sytuacji kryzysowych jest właśnie oceną jej potencjału innowacyjnego. To jak innowacyjna w tym ujęciu firma jest dziś warunkuje jej pozycję na rynku, a nawet być albo nie być na rynku w przyszłości.

Jak skorzystać z usługi?

W przypadku wyrażenia zainteresowania ofertą wykonania Analizy PRO-INN w Twojej firmie prosimy o wypełnienie krótkiego FORMULARZA WSTĘPNEGO. Usługa realizowana jest bezpłatnie w ramach projektu Enterprise Europe Network.

Osoba do kontaktu w sprawie analizy:

dr inż. Piotr Szewczykowski, 56 658 89 50,
piotr.szewczykowski@tarr.org.pl

Joanna Bunikowska, 56 658 89 50,
joanna.bunikowska@tarr.org.pl

Image: FreeDigitalPhotos.net

 • 1 kwietnia 2020 Ostrzegamy przed firmami oferującymi wsparcie pod szyldem TARR S.A.
  1 kwietnia 2020 Ostrzegamy przed firmami oferującymi wsparcie pod szyldem TARR S.A.

  Prosimy o zwrócenie uwagi na telefony od przedstawicieli firm, które proponują przedsiębiorcom wsparcie finansowe w związku z negatywnym wpływem epidemii na gospodarkę,  po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, co rzekomo łatwo i szybko ma doprowadzić do zdobycia pieniędzy, powołując się przy tym na współpracę z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. albo wręcz podszywając się […]

  czytaj więcej
 • 14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.
  14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.

  Toruń – rejon ulicy Gen. W. Andersa, Poznańskiej oraz trasy S-10 (dz.1/117, 1/118, 1/119, 1/122, 1/123, 1/124, 1/125, 1/129, 1/130, 1/131) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia ofertę sprzedaży atrakcyjnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowo-zachodniej części Torunia w rejonie ulicy Gen. W. Andersa, […]

  czytaj więcej
 • 18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019
  18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019

  W związku z zakończeniem z dniem 31.03.2019r. pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa kujawsko-pomorskiego informujemy, że wszelką korespondencję w tym wnioski o zwrot weksli należy kierować do Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie ul. Smocza 27.

  czytaj więcej
 • 30 czerwca 2020 Wkrótce kolejny nabór do Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego
  30 czerwca 2020 Wkrótce kolejny nabór do Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego

  Informujemy, że  II nabór w  ramach projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego zostanie ogłoszony 15 lipca 2020 roku. Wnioski będzie można składać od 17 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r.  O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uzyskane […]

  czytaj więcej
 • 23 czerwca 2020 Dzień Zrównoważonej Energii w Kujawsko-Pomorskiem – webinarium – 30 czerwca 2020 r.
  23 czerwca 2020 Dzień Zrównoważonej Energii w Kujawsko-Pomorskiem – webinarium – 30 czerwca 2020 r.

  W dniach 22–26 czerwca br. Komisja Europejska organizuje największe coroczne wydarzenie poświęcone odnawialnym źródłom energii i efektywnemu wykorzystaniu energii w Europie, pod nazwą Tydzień Zrównoważonej Energii UE (EUSEW). W tym roku po raz pierwszy EUSEW będzie całkowicie cyfrowy! Tegoroczna edycja zostanie zrealizowana pod hasłem: „Wyjście z kryzysu: czysta energia na rzecz zielonego ożywienia i wzrostu […]

  czytaj więcej
 • 22 czerwca 2020 Webinarium „Wykonywanie umów w czasach pandemii COVID-19”, 30 czerwca 2020 r.
  22 czerwca 2020 Webinarium „Wykonywanie umów w czasach pandemii COVID-19”, 30 czerwca 2020 r.

  W imieniu pomorskiego ośrodka sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” zapraszamy na webinarium z zakresu prawa „Wykonywanie umów w czasach pandemii COVID-19”. Webinarium odbędzie się on-line w dn. 30 czerwca 2020 roku, w godzinach 9:00-11:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Link do wirtualnego pokoju zostanie wysłany uczestnikom 29 czerwca. —> Zapisy […]

  czytaj więcej
 • 18 czerwca 2020 Konkurs w ramach Baltic Circular Procurement Congress
  18 czerwca 2020 Konkurs w ramach Baltic Circular Procurement Congress

  W imieniu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, z którym niejednokrotnie współpracowaliśmy, oraz wszystkich partnerów projektu InterReg Circular Procurement Project zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, który odbywa się w ramach Baltic Circular Procurement Congress.  Baltic Circular Procurement Congress jest dwudniowym wydarzeniem i składa się z różnych wydarzeń związanych z wymianą wiedzy, […]

  czytaj więcej
 • 17 czerwca 2020 Kolejna edycja konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw!
  17 czerwca 2020 Kolejna edycja konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw!

  Z przyjemnością zapraszamy przedsiębiorców i naukowców do składania propozycji innowacyjnych produktów, usług i technologii w XII edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw. W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z  regionu, przedsiębiorstwa akademickie oraz jednostki naukowe/zespoły badawcze, które mogą poszczycić się sukcesami w opracowaniu lub wdrożeniu innowacyjnej technologii, produktu lub usługi. […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe