Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Komunikacja z akcjonariuszami

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w związku z koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji oraz spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy poniżej zamieszcza informacje na temat planowanych Walnych Zgromadzeń wraz ze szczegółowym porządkiem obrad i projektami uchwał.

Akcjonariusze

67,20% Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
32,62% Gmina Miasta Toruń
0,18% Gmina Miasta Grudziądz

Planowane Walne Zgromadzenia w 2020 roku

12.03.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe