Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Siła doświadczeń, siła tradycji, siła innowacji.

Zwolniony ale wygrany

Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego IV edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego IV edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego III edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego III edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego IV edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego IV edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej IV edycja

 Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej IV edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Ścieżka „Własna firma” – III edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego III edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Ścieżka „Własna firma” – III edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej III edycja

Harmonogram szkoleń dla ścieżki „Własna firma” – IV edycja

Harmonogram szkoleń IV edycja

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Zwolniony ale wygrany” Ścieżka „Własna firma” – IV nabór

Osoby zakwalifikowane do ścieżki własna firma IV nabór

Lista osób zakwalifikowanych na rozmowę kwalifikacyjną z doradcą zawodowym i biznesowym Ścieżka „Własna firma” – IV nabór

Spotkanie kwalifikacyjne IV nabór

Lista formularzy nie spełniających kryteriów formalnych – Ścieżka „Własna firma”- IV nabór

Formularze nie spełniające kryteriów formalnych WF IV nabór

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Ścieżka „Własna firma” – II edycja

 Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej II edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Ścieżka „Własna firma” – II edycja

 Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego II edycja

Lista osób zakwalifikowanych do  projektu „Zwolniony, ale wygrany” Ścieżka „Własna firma”

Osoby zakwalifikowane do ścieżki własna firma III nabór

Harmonogram szkoleń III edycja w ramach ścieżki  „Własna firma”

Harmonogram szkoleń III edycja

Lista osób zakwalifikowanych do etapu II – spotkanie z Komisją Rekrutacyjną dla ścieżki „Własna firma” – III nabór

Spotkanie kwalifikacyjne III nabór

Lista formularzy nie spełniających kryteriów formalnych – Ścieżka „Własna firma”- III nabór

Formularze nie spełniające kryteriów formalnych WF nabór III

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – ścieżka „Własna firma”

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej – ścieżka „Własna firma”

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Nowa lista osób zakwalifikowanych w ścieżce „Nowa praca”

Osoby zakwalifikowane do ścieżki nowa praca- uzupełnienie

Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń I edycja

Harmonogram szkoleń II edycja 

Wyniki rozmów z Komisją Rekrutacyjną – ścieżka „Własna firma”

Osoby zakwalifikowane do ścieżki własna firma

Osoby zakwalifikowane do ścieżki własna firma
(II edycja)

Wyniki I naboru w ramach ścieżki „Nowa praca”

Formularze nie spełniające kryteriów formalnych NP

Osoby zakwalifikowane do ścieżki nowa praca

Lista formularzy nie spełniających kryteriów formalnych – Ścieżka „Własna firma”

Formularze nie spełniające kryteriów formalnych

Lista osób zakwalifikowanych do etapu II – spotkanie z Komisją Rekrutacyjną dla ścieżki „Własna firma”

Lista osób oraz harmonogram spotkań

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Dokumenty rekrutacyjne

1 Formularz_rekrutacyjny- nowa praca

2 Formularz_rekrutacyjny- własna firma

3 Wzór karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego- nowa praca

4 Wzór karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego- własna firma

5 Wzór karty oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego-nowa praca

6 Wzór karty oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego-własna firma

7 Umowa uczestnictwa w projekcie_nowa praca

8 Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych_własna firma

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Dokumenty dot. ścieżki  „Nowa praca”

1 Wniosek o przyznanie stażu

2 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie stażu zawodowego

3 Umowa trójstronna o staż

Regulamin odbywania staży

Dokumenty dot. ścieżki „Własna firma”

1. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

2. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

3. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

4. Wzor_biznes_planu-czesc_finansowa

4. Wzór_biznes_planu-_część_opisowa

5. Wzór_harmonogramu_rzeczowo-finansowego

6. Formularz informacji o pomocy de minimis

7. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

8 Oświadczenie dotyczące podatku VAT

9 Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

10 Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

11 Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego

12 Wzór karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

13 Wzór karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

14 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

15 Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

16 Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

17 Umowa na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego

18 Procedura_przyjmowania_zabezpieczen_umow_o_dofinansowanie

Regulamin wsparcia finansowego

19 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dokumenty do rozliczenia jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Instrukcja do wniosku opłatność rozliczającego przyznane środki finansowe

Wniosek_o_płatnosc_rozliczjacy_przyznane_srodki_finansowe

Dokumenty do rozliczania wsparcia pomostowego

Kopia zestawnienie_towarow_i_uslug_-_rozliczenie_wsparcia_pomostowego

 

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Regionem Toruńsko-Włocławskim NSZZ Solidarność od 1 maja 2013 r. realizuje projekt „Zwolniony ale wygrany”.

Założenia projektu

Projekt jest odpowiedzią na trudności z powrotem na rynek pracy oraz utrzymaniem aktywności zawodowej osób zwolnionych lub przewidziany do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Do kogo  jest skierowany

Projekt skierowany jest do osób, które pracują lub zamieszkują w województwie kujawsko-pomorskim oraz utraciły pracę w ciągu ostatnich 6 miesięcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub znajdujące się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

Formy wsparcia

Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły wziąć udział w projekcie w ramach jednej z dwóch ścieżek:

Ścieżka  nr 1- „Nowa praca” – nabór zakończony

W ramach tej ścieżki rozwoju oferujemy:

  • Indywidualne doradztwo zawodowe
  • Szkolenia zawodowe
  • Dodatki i stypendia szkoleniowe
  • Płatne staże zawodowe - już niedostępne
  • Zatrudnienie w wybranych firmach regionu kujawsko-pomorskiego.

Ścieżka nr 2 „Własna Firma” –  nabór zakończony

W ramach tej ścieżki rozwoju oferujemy:

  • Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości
  • Pomoc w przygotowaniu biznes planu
  • Dotacja na utworzenie przedsiębiorstwa do 40 tys. złotych
  • Środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności przez okres 6 miesięcy.

W efekcie projekt ma doprowadzić do poprawy sytuacji na rynku pracy 120 osób zwolnionych bądź przewidzianych do zwolnienia w województwie kujawsko-pomorskim.

 

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 056/ 699 54 89, 

 

 

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe