Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
20 marca 2015 POŁĄCZENI WIEDZĄ WIĘCEJ – RELACJA Z KONFERENCJI

W dniu 17 marca 2015 r. w Toruniu przedstawiciele 18 instytucji otoczenia biznesu z województwa kujawsko-pomorskiego podpisali umowę partnerską w ramach inicjatywy POŁĄCZENI WIEDZĄ WIĘCEJ.

Umowa jest początkiem regionalnej sieci wspierającej rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia poziomu innowacyjności naszego regionu.

Inicjatorem partnerstwa jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Umowa jest rezultatem 3-letniego projektu INKOR w ramach którego powstał Model działania instytucji otoczenia biznesu stymulujący proinnowacyjną współpracę przedsiębiorstw. Umowa pozwoli przedsiębiorcom, bez względu na miejsce świadczonej usługi, korzystać z tego samego standardu obsługi i pomoże wykorzystać wszelkie dostępne narzędzia dla wprowadzania innowacji.

Podpisanie umowy odbyło się podczas seminarium „Regionalna oferta wspierania innowacyjności przedsiębiorstw – partnerzy i źródła finansowania”. Spotkanie zgromadziło ponad 70 osób, w tym 36 przedstawicieli instytucji wspierających przedsiębiorczość w naszym regionie. W trakcie spotkania przedstawiona została aktualna wiedza na temat partnerów i źródeł finansowania innowacji w nowej perspektywie finansowej.

Razemdlabiznesu_fot.AlicjaWójcik (37)

Galeria zdjęć: www.razemdlabiznesu.pl

Materiały z seminarium:

0_Etapy innowacji w przedsiębiorstwie_Iwona Cetkowska

1_IS w RSI_Marta Dolecka

4_Oferta_UMK_Tomasz Zekin-Kompanowski

5_Oferta_UKW_Agata Pluskota

6_Oferta_PWSZ_Małgorzata Wiśniewska

7_Een_innowacyjność_Tomasz Urbanowicz

8_KSI-Lech Światły

9_Pożyczki z de minimis-Monika Wydrych

10_Horizon2020_Tomasz Urbanowicz

11_Prez_Biznes-Paweł Kurzyński

12_PARP_POIR_Torun_2015.03.17_nk

13_Możliwości wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe