Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
3 listopada 2015 Połączą naukę z biznesem.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika wspólnie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego stawiają na startupy i przedsiębiorczych naukowców.

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika powstaje Startup Campus UMK – specjalne miejsce, w którym przedsiębiorczy studenci i naukowcy otrzymają wsparcie merytoryczne i pomoc w rozwoju projektów naukowych o potencjale biznesowym, tworząc własne startupy.

Powołanie Campusu to efekt współpracy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK i inkubatora nowych technologii Exea Smart Space, który powstał w 2014 r. przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Jest to ważny krok na rzecz efektywnej współpracy nauki z biznesem w regionie. Będzie to także pierwszy tego typu ośrodek w kraju.

Startup Campus UMK zlokalizowany będzie w samym centrum miasteczka akademickiego – w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, bowiem poprzez realizowane inicjatywy będzie wspierać jego działania w zakresie wykorzystania potencjału nauki i jednostek sfery B+R dla wzrostu konkurencyjności regionu.

Oprócz nieodpłatnego dostępu do kreatywnej przestrzeni Campusu, warsztatów i konferencji, studenci, doktoranci i pracownicy naukowi uczestniczyć będą w dedykowanym „Programie preinkubacji” prowadzonym przez Exea Smart Space we współpracy z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości UMK. Nauczą się m.in. tworzenia modeli biznesowych, zarządzania projektem, zespołem i własnością intelektualną. W Programie bazującym na wiedzy praktycznej i doświadczeniu, wdrożone zostaną najlepsze praktyki ze świata biznesu, startupów i nowych technologii.

Utworzenie Campusu, to także połączenie dwóch dużych ekosystemów wsparcia dla innowatorów. Od możliwości dostępu do zaplecza naukowego i laboratoryjnego UMK – największej uczelni w regionie, po możliwość dostępu do programów wsparcia i zaplecza technologicznego TARR S.A. – największej instytucji otoczenia biznesu w regionie, która zarządza Parkiem Technologicznym oraz nowoczesnym centrum przetwarzania danych Exea.

Więcej informacji: www.startupcampus.umk.pl

Campus

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe