Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
1 marca 2012 Nowa formuła Punktu Konsultacyjnego. Szeroki wachlarz usług dla przedsiębiorców i osób planujących otworzyć własną firmę z Kujawsko-Pomorskiego.

Nowo powstałe Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług (PK KSU) zostały wyłonione w drodze konkursu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Usługi świadczy ponad 50 ośrodków, w ramach ogólnopolskiej sieci. Jednym z nich jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Już dziś można skorzystać z profesjonalnej pomocy naszych konsultantów. Oferujemy szeroki wachlarza usług „skrojony na miarę” potrzeb przedsiębiorców i osób zdecydowanych otworzyć własną firmę.

— zachęca Iwona Pietruszewska-Cetkowska, Dyrektor Działu Szkoleń, Usług i Projektów w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

W Punkcie Konsultacyjnym KSU można, jak dotychczas, uzyskać informacje z zakresu zakładania i prowadzenia działalności. Nowością są jednak usługi doradcze: asysta w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz opieka nad klientem.

Oferta dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą

Usługa doradcza „asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej” — celem usługi jest wsparcie osób gotowych i zdecydowanych na otwarcie własnej firmy na wszystkich etapach zakładania działalności gospodarczej. Konsultant KSU przeprowadzi analizę pomysłu w kontekście: zasadności prowadzenia działalności o danym profilu, potrzeby rynku i konkurencji. Pomoże w przygotowaniu biznesplanu przedsięwzięcia, a następnie dokumentów niezbędnych do rejestracji firmy.

Oferta dla firm

Usługa doradcza „asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej” — usługa obejmuje doradztwo w czterech podstawowych obszarach działalności firmy tj.: formalno-prawne obowiązki związane z prowadzeniem firmy, marketing, organizacja oraz finanse przedsiębiorstwa. Konsultant KSU pomoże min. przy: opracowaniu biznesplanu, pozyskaniu kredytu.

„Opieka nad klientem” — usługa informacyjna polegająca na pomocy w znalezieniu partnera odpowiadającego specjalistycznym potrzebom firmy. Przedsiębiorca może otrzymać informacje na temat usług oferowanych przez inne instytucje wspierające przedsiębiorców, np. o usłudze transferu technologii lub finansowania zwrotnego. Konsultant KSU doradzi w wyborze najwłaściwszego wykonawcy usługi i pomoże nawiązać pierwszy kontakt.

Usługi informacyjne świadczone przez PK KSU pozostają bezpłatne. Z kolei usługi doradcze są dofinansowane w 90% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a wkład własny klienta wynosi zaledwie 10% , tj.: 10 zł. za godzinę doradztwa.

Usługi świadczymy w siedzibie TARR, na życzenie klienta — w jego firmie, telefoniczne oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza on line dostępnego — od 1 marca — na stronie www.tarr.org.pl. Dodatkowo będziemy pełnić dyżury we Włocławku, Chełmży, Ciechocinku, Kruszwicy i Złejwsi Wielkiej. Zachęcam do korzystania z naszych usług

— zaprasza Anna Zaostrowcew, Konsultant PK KSU z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług
przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167, pokój 119
tel. (56) 655 57 65
formularz on-line: www.tarr.org.pl/pk/formularz2012.

logo POKL, UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe