Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
1 grudnia 2011 Konsultacje społeczne na temat zmian w dyrektywie 2006/114/WE

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji biznesowych oraz stowarzyszeń z regionu kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które przeprowadza ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie ma na celu dostarczenie Komisji Europejskiej informacji niezbędnych do wprowadzenia potencjalnych zmian w Dyrektywie 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej oraz nieuczciwych praktyk handlowych.

Cel konsultacji:

Komisja Europejska przygotowuje podsumowanie oddziaływania Dyrektywy 2006/114/WE w celu zidentyfikowania problemów związanych z jej interpretacją i stosowaniem, a także w celu zweryfikowania jak postępuje jej implementacja w państwach członkowskich. Wyniki badania pozwolą na określenie potencjalnych zmian uwzględniających rozwiązania, które zakładają wzmocnienie kooperacji pomiędzy poszczególnymi państwami.

Informacje zbierane będą przy pomocy kwestionariusza ankiety, który składa się z pytań dotyczących m.in. niedozwolonych praktyk handlowych dotykających przedsiębiorców oraz praktyk polegających na oferowaniu przez nieuczciwe przedsiębiorstwa wpisów do katalogów biznesowych. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 15–20 minut. Wszystkie zgromadzone dane mają charakter ściśle poufny.

Aby wypełnić kwestionariusz wystarczy kliknąć w link: ANKIETA – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Będziemy wdzięczni za Państwa zaangażowanie!

Tekst Dyrektywy:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe