Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
6 czerwca 2008 Nowy program wsparcia dla MŚP – Eurostars

Regionalne Centrum Wspierania Innowacji i Transferu Technologii w Toruniu ma przyjemność przedstawić informacje na temat europejskiego programu EUROSTARS – pierwszego wspierającego i finansującego, przeznaczonego specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących prace badawcze.Ma on zachęcać MŚP do kierowania wspólnymi, międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi poprzez ułatwienie dostępu do pomocy i wsparcia finansowego. Przeznaczony jest dla tych przedsiębiorstw z sektora MŚP, które zajmują się pracami badawczymi i innowacyjnymi. Przedsiębiorstwa te muszą spełniać definicję MŚP określoną przez UE i dodatkowo przeznaczać 10% lub więcej swojego FTE (full-time equivalent) lub swoich obrotów na działalność badawczą. Do dyspozycji przedsiębiorstw z 27 państw będzie 57 mln EUR, co ma pozwolic na sfinansowanie ok. 80 projektów. Konsorcjum pokrywa 30% do 70% kosztów projektu, pozostała część finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej, przy czym istnieje tez obowiązek zlecania części badań na zewnątrz (np. do uczelni). Program nastawiony jest na szybkie rezultaty ortaz efekty rynkowe – czas trwania projektu nie ma przektroczyc trzech lat, a wdrożenie produktu ma nasta pić w ciągu dwóch lat od zakończenia prac rozwojowych.

Strona z danymi kontaktowymi do polskiego biura Eureki: www.eureka.be/contacts/member.do?memId=PL

Oficjalnie program EUROSTARS został otwarty 2 października 2007 r. Ostateczna data składania wniosków: do dnia 8 lutego 2008 r.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe