Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
6 czerwca 2008 Szkolenie na temat „Rozliczenia projektów SPO WKP 2.3”

W dniu 10 grudnia 2007 roku o godz. 10:00 w Centrum Transferu Technologii przy ulicy Włocławskiej 167 w Toruniu, w sali szkoleniowej 255 (I piętro) odbędzie się bezpłatne szkolenie mające na celu ułatwienie przedsiębiorcom rozliczenie środków pozyskanych na projekty inwestycyjne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – Działanie 2.3. Na spotkaniu będą szczegółowo omówione procedury konieczne do prawidłowego rozliczenia dotacji. Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy są już Beneficjentami tego programu i będą składali wniosek o płatność.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wniosek o płatność
  2. Załączniki do wniosku o płatność
  3. Sprawozdanie okresowe i końcowe z realizacji projektu
  4. Umowy kredytowe, leasingowe, cesje wierzytelności oraz aneksy do umów

Aby zgłosić udział w szkoleniu należy wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy na numer fax.: (056) 658 89 51 lub 657 72 94.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Wanda Gogulska
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Regionalna Instytucja Finansująca
tel.: (056) 657 14 58
fax.: (056) 657 72 94
email: gogulska@tarr.org.pl

Załączniki:
Program szkolenia
Formularz zgłoszenia

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe