Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
6 czerwca 2008 Szkolenia na temat „Rozliczenia projektów SPO WKP 2.3 oraz 2.2.1”

W marcu 2008 roku w Centrum Transferu Technologii przy ulicy Włocławskiej 167 w Toruniu, w sali szkoleniowej 257 (I piętro) odbędą się bezpłatne szkolenia mające na celu ułatwienie przedsiębiorcom rozliczenie środków pozyskanych na projekty inwestycyjne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – Działanie 2.3 oraz Poddziałanie 2.2.1. Na spotkaniu będą szczegółowo omówione aktualne procedury konieczne do prawidłowego rozliczenia dotacji. Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy są już Beneficjentami tego programu i będą składali wniosek o płatność.

  1. 4 marca 2008, godz. 10:00 – „Rozliczenia projektów SPO WKP 2.2.1”
  2. 6 marca 2008, godz. 10:00 – „Rozliczenia projektów SPO WKP 2.3”

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wniosek o płatność
  2. Załączniki do wniosku o płatność
  3. Sprawozdanie okresowe i końcowe z realizacji projektu
  4. Umowy kredytowe, leasingowe, cesje wierzytelności, aneksy do umów, monitoring.

Aby zgłosić udział w szkoleniu należy wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy na numer fax.: (056) 658 89 51 lub 657 72 94.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Wanda Gogulska
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Regionalna Instytucja Finansująca
tel./fax.: (056) 657 72 94
email: gogulska@tarr.org.pl

Załączniki:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe