Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
10 czerwca 2013 Seminarium: Wyzwania dla kujawsko-pomorskiego rynku pracy 24.06.2013 r.

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy na Seminarium: „Wyzwania dla kujawsko-pomorskiego rynku pracy.”, które odbędzie się już 24 czerwca 2013 w Toruniu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt Bilans Kapitału Ludzkiego. Projekt ten jest największym w Polsce badaniem rynku pracy.
Wyniki tych badań zaprezentowane zostaną podczas seminarium, które odbędzie się 24 czerwca 2013 w Toruniu. Wszystkie wystąpienia prowadzone będą w formie paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych praktyków i ekspertów.
Seminarium adresowane jest do wszystkich związanych z regionalnym rynkiem pracy, w szczególności do pracodawców, przedstawicieli działów HR, przedstawicieli firm szkoleniowych, szkół wyższych i administracji.
Seminarium w Toruniu poświęcone będzie wyzwaniom, jakie stoją przed firmami na ogólnopolskim, a w szczególności na kujawsko – pomorskim rynku pracy.
Szczególnie teraz, kiedy działania pracodawców prowadzone są z dużą ostrożnością, warto przyjrzeć się temu, jak kształtuje się podaż i popyt w obszarze zasobów ludzkich. Mając za podstawę wyniki badań BKL, zastanowimy się również dlaczego, mimo stagnacji na rynku pracy, tak trudno jest znaleźć kandydatów spełniających oczekiwania pracodawców? Nie zabraknie również wyników badań, które przedstawiają jak faktycznie na nasze życie zawodowe wpływa wybór ścieżku edukacyjnej oraz jaki jest związek między poziomem wykształcenia a szansami rynkowymi i sytuacją zawodową? Przyjrzymy się również charakterystyce i uwarunkowaniom aktywności szkoleniowej, zarówno z perspektywy pracowników, jak i pracodawców. Seminarium zakończmy dyskusją o strategiach i barierach aktywności pracodawców w obszarze kształcenia pracowników.

Organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Udział w seminarium jest bezpłatny.
Niezbędne jest dokonanie rejestracji. Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium. Więcej o projekcie na stronie www.bkl.parp.gov.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe