Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
10 maja 2013 Przedłużenie terminu naboru Ekspertów w ramach Działania 4.4

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi zapytaniami kandydatów na Ekspertów do oceny projektów w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach osi priorytetowej 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłuża termin na składanie aplikacji do 17 maja 2013 r. do godziny 16.30.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe