Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
2 maja 2013 Nabór Ekspertów w ramach Działania 4.4

Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
zaprasza
do składania wniosków o wpis na listę ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych do Działania 4.4 POIG.
Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
w ramach osi priorytetowej 4
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o wpis na listę ekspertów w ramach Działania 4.4”), należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Wsparcia Innowacyjności
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

w terminie do dnia 10 maja br. do godz. 16.30 (decyduje data wpływu do PARP).

Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone po tym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia. Ocena kandydata zostanie dokonana w ciągu 30 dni od daty wpływu do PARP kompletnych dokumentów aplikacyjnych. Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana na adres email kandydata podany we wniosku o wpis na listę ekspertów. Z osobami spełniającymi warunki i kryteria określone w dokumentacji naboru ekspertów zostanie podpisana umowa określająca zasady współpracy.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres eksperci44@parp.gov.pl.

Lista plików:

 1. Zasady naboru Ekspertów pobierz plik (1 019kB)
 2. Wzór Wniosku o wpis na listę ekspertów pobierz plik (261kB)
 3. Wzór Wniosku o wpis na listę ekspertów w ramach Panelu Ekspertów pobierz plik (188kB)
 4. Wzór rekomendacji pobierz plik (44kB)
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz plik (833kB)
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz braku wystąpienia przesłanek przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego pobierz plik (34kB)
 • 25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.
  25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.

  W związku z nasileniem się działań różnych firm komercyjnych, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertą pośrednictwa w uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej pobieranej celem weryfikacji podmiotu pod kątem jego wiarygodności, mającej następnie podlegać zwrotowi, odpłatnej sprzedaży książek, płyt CD lub udziału w płatnych szkoleniach […]

  czytaj więcej
 • 27 lipca 2017 Kongsberg Automotive szuka pracowników do nowej fabryki w Brześciu Kujawskim
  27 lipca 2017 Kongsberg Automotive szuka pracowników do nowej fabryki w Brześciu Kujawskim

  Kongsberg Automotive to norweski holding, który od ponad 50 lat dostarcza światowej klasy produkty globalnemu przemysłowi motoryzacyjnemu. Wyprodukowane przez spółkę komponenty montowane są w większości pojazdów na świecie, poprawiając jakość jazdy, czyniąc ją bezpieczniejszą, wygodniejszą i bardziej przyjazną dla środowiska. Kongsberg Automotive zatrudnia ponad 11 tys. […]

  czytaj więcej
 • 11 lipca 2017 Dotacje na szkolenia i usługi doradcze dla MŚP
  11 lipca 2017 Dotacje na szkolenia i usługi doradcze dla MŚP

  Informujemy, że pierwszy nabór wniosków o udzielenie wsparcia na szkolenia i usługi doradcze wpisane do Bazy Usług Rozwojowych przeprowadzony zostanie we wrześniu br. W celu wcześniejszego zapoznania się, poniżej upubliczniamy dokumenty projektowe, które będą obowiązywać przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia. Od tego momentu mogą Państwo umawiać się na przeprowadzenie […]

  czytaj więcej
 • 11 lipca 2017 Budowanie potencjału Kujawsko-Pomorskich startupów
  11 lipca 2017 Budowanie potencjału Kujawsko-Pomorskich startupów

  W styczniu 2017 roku Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pod tytułem Fostering startup & innovation ecosystems in Europe, zwanego w skrócie Innova Foster finansowego ze źródeł Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europe. Cel projektu: Głównym celem projektu Innova Foster […]

  czytaj więcej
 • 27 czerwca 2017 Dotacje dla przedsiębiorczych kobiet
  27 czerwca 2017 Dotacje dla przedsiębiorczych kobiet

    IZBA PRZEMYSŁOWO – HANLOWA W TORUNIU w dniu 20.06.2017r. OGŁASZA NABÓR ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU „BIZNES NA OBCASACH” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020   Kto może brać udział w projekcie […]

  czytaj więcej
 • 26 czerwca 2017 Giełda kooperacyjna dla klastrów – 5th Cluster Matchmaking Conference – Stuttgart, Niemcy
  26 czerwca 2017 Giełda kooperacyjna dla klastrów – 5th Cluster Matchmaking Conference – Stuttgart, Niemcy

  Zapraszamy do udziału w giełdzie kooperacyjnej dla klastrów, która obędzie się w dniach 21-22 września 2017 r. w ramach 5 już edycji Cluster Matchmaking Conference, która tym razem zostanie zorganizowana w Stuttgarcie. CLUSTER MATCHMAKING AND CONFERENCE CMC to jedna z kluczowych europejskich imprez dla klastrów, która organizowana jest w ramach programu BSR […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe