Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
2 maja 2013 Nabór Ekspertów w ramach Działania 4.4

Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
zaprasza
do składania wniosków o wpis na listę ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych do Działania 4.4 POIG.
Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
w ramach osi priorytetowej 4
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o wpis na listę ekspertów w ramach Działania 4.4”), należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Wsparcia Innowacyjności
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

w terminie do dnia 10 maja br. do godz. 16.30 (decyduje data wpływu do PARP).

Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone po tym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia. Ocena kandydata zostanie dokonana w ciągu 30 dni od daty wpływu do PARP kompletnych dokumentów aplikacyjnych. Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana na adres email kandydata podany we wniosku o wpis na listę ekspertów. Z osobami spełniającymi warunki i kryteria określone w dokumentacji naboru ekspertów zostanie podpisana umowa określająca zasady współpracy.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres eksperci44@parp.gov.pl.

Lista plików:

 1. Zasady naboru Ekspertów pobierz plik (1 019kB)
 2. Wzór Wniosku o wpis na listę ekspertów pobierz plik (261kB)
 3. Wzór Wniosku o wpis na listę ekspertów w ramach Panelu Ekspertów pobierz plik (188kB)
 4. Wzór rekomendacji pobierz plik (44kB)
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz plik (833kB)
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz braku wystąpienia przesłanek przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego pobierz plik (34kB)
 • 25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.
  25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.

  W związku z nasileniem się działań różnych firm komercyjnych, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertą pośrednictwa w uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej pobieranej celem weryfikacji podmiotu pod kątem jego wiarygodności, mającej następnie podlegać zwrotowi, odpłatnej sprzedaży książek, płyt CD lub udziału w płatnych szkoleniach […]

  czytaj więcej
 • 18 października 2017 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/10/2017
  18 października 2017 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/10/2017

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator REGIONALNEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych nr 2/10/2017. OGŁOSZENIE NABORU z dnia 18.10.2017r. w ramach projektu Regionalny Fundusz Szkoleniowy- usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników  nr RPKP.08.05.01-04-0001/017. Toruńska […]

  czytaj więcej
 • 17 października 2017 Spotkanie informacyjne dotyczące Projektu „FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ”
  17 października 2017 Spotkanie informacyjne dotyczące Projektu „FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ”

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji Sp. z o.o. mają zaszczyt zaprosić wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem o środki unijne na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa oraz uzyskaniem bonu na patent, na spotkanie informacyjne dotyczące Projektu „FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ”.   Celem spotkania jest przedstawienie najważniejszych […]

  czytaj więcej
 • 12 października 2017 Spotkanie: Podmiotowy System Finansowania w Kujawsko-Pomorskiem oraz Baza Usług Rozwojowych – zasady funkcjonowania i korzyści
  12 października 2017 Spotkanie: Podmiotowy System Finansowania w Kujawsko-Pomorskiem oraz Baza Usług Rozwojowych – zasady funkcjonowania i korzyści

  Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców oraz firmy szkoleniowe i doradcze do udziału w spotkaniu organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, które odbędzie się 20 października 2017 r. w Toruńskim Parku Technologicznym – Toruń, ul. Włocławska 167, budynek A, 1 piętro, sala konferencyjna 203/204 – rozpoczęcie o godz. 10:00. Uczestnicy spotkania będą […]

  czytaj więcej
 • 10 października 2017 Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Optymalizacja produkcji w branży spożywczej” – 22 listopada 2017 – Toruń
  10 października 2017 Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Optymalizacja produkcji w branży spożywczej” – 22 listopada 2017 – Toruń

  Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Optymalizacja produkcji w branży spożywczej”, która odbędzie się 22 listopada w Toruniu to branżowe spotkanie, podczas którego przedstawione zostaną najlepsze praktyki w optymalizacji i automatyzacji procesu produkcji.   To unikalne wydarzenie poświęcone jest kształceniu personelu odpowiedzialnego za produkcję i nawiązywaniu  kontaktów biznesowych z najważniejszymi przedstawicielami branży spożywczej w Polsce. […]

  czytaj więcej
 • 10 października 2017 Wtorek z eksportem: BREXIT – szanse i zagrożenia dla polskiego eksportu – Toruń, 17 października 2017 r.
  10 października 2017 Wtorek z eksportem: BREXIT – szanse i zagrożenia dla polskiego eksportu – Toruń, 17 października 2017 r.

  Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w debacie pt. „BREXIT – szanse i zagrożenia dla polskiego eksportu”, która jest zaplanowana na 17 października 2017 r. o godz. 10.00 w Toruńskim Parku Technologicznym przy ulicy Włocławskiej 167 BREXIT A SPRAWA POLSKA […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe