Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
17 kwietnia 2013 Zmiany w działaniu 8.2 POIG

Tegoroczna nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach PO IG, 2007-2013, dotyczącego działań 8.1 i 8.2 przyniosła liczne zmiany, których celem było wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie dotychczasowego wsparcia oraz uproszczeń zachęcających mikroprzedsiebiorców, małych i średnich przedsiębiorców do podejmowania działań w zakresie rozwoju gospodarki elektronicznej. Bardzo istotne zmiany dotyczą zwłaszcza działania 8.2 PO IG.

W ramach nowej regulacji złagodzono jeden z warunków, jakie dotychczas musiał spełniać wnioskodawca ubiegający się o wsparcie w ramach tego działania. Zrezygnowano z warunku, zgodnie z którym mikro, mały lub średni przedsiębiorca musiał wykazać współpracę w oparciu o zawarte umowy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami. Zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia nawiązanie współpracy ma być efektem realizacji projektu, nie zaś warunkiem obligatoryjnym, pozwalającym na ubieganie się o wsparcie.

Kolejne korzystane dla przedsiębiorców zmiany w działaniu 8.2 dotyczą katalogu wydatków kwalifikowanych. Rozporządzenie wprowadza możliwość ponoszenia przez wnioskodawców, przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, wydatków związanych z zakupem ekspertyz i analiz przygotowawczych lub usług doradczych związanych z przygotowaniem realizacji projektu dotyczącego wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B, przy czym okres ponoszenia tych wydatków nie jest wliczany do 24-miesięcznego okresu realizacji projektu. Wprowadzenie wsparcia w zakresie tego rodzaju wydatków ma na celu umożliwienie wnioskodawcom lepszego przygotowania projektu oraz jego prawidłowej realizacji. Dofinansowanie kosztów związanych z przeniesieniem prawa własności budynków lub budowli, nabyciem robót i materiałów budowlanych, a także modernizacją środków trwałych, jak również włączenie do kosztów związanych z promocją promocji projektu i wdrożonych rozwiązań typu B2B – to kolejne udogodnienie dla wnioskodawców działania 8.2. Rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych ma na celu zwiększenie zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć dotyczących wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. W tym samym celu zniesiono również ograniczenia dotyczące maksymalnej kwoty wsparcia, wynoszącej dotychczas 2 mln zł. Zgodnie z aktualnym brzmieniem rozporządzenia całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro na dzień udzielenia wsparcia.

Jednocześnie podkreślić warto, iż w marcowej nowelizacji rozporządzenia wprowadzono także zmiany umożliwiające wnioskodawcy Działania 8.2 wybór schematu, zgodnie z którym udzielane będzie wsparcie, tworząc alternatywę dla wsparcia udzielanego zgodnie z dotychczasowymi zasadami – wnioskodawca ma możliwość ubiegania się o wsparcie na wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B na takich samych warunkach i w zakresie tych samych kosztów kwalifikowanych określonych w rozporządzeniu, z tą jednak różnicą, iż wsparcie to w całości będzie stanowiło pomoc de minimis.

I wreszcie kolejna bardzo istotna zmiana wprowadzająca nowy typ kwalifikowanego projektu i rozszerzająca krąg potencjalnych wnioskodawców – wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B określone w § 14 rozporządzenia skierowane nie jak dotychczas tylko do jednego przedsiębiorcy, ale do sieci kontrahentów, w imieniu której o dofinansowanie ubiega się jej koordynator. Zgodnie z tym schematem wsparcie udzielane będzie – na zasadach pomocy de minimis – koordynatorowi sieci kontrahentów na wspólne przedsięwzięcia przedsiębiorców, mające na celu wdrożenie systemu komunikacji B2B w danej sieci kontrahentów. Co warte podkreślenia – w ramach tego typu wsparcia istnieje możliwość wprowadzenia dużego przedsiębiorcy jako koordynatora sieci kontrahentów, jednakże z zastrzeżeniem, iż nie będzie on ponosił żadnych wydatków kwalifikowanych i otrzymywał dofinansowania z tego tytułu. Katalog wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w schemacie, w którym o wsparcie występuje koordynator, jest analogiczny do katalogu obowiązującego dla dotychczasowego typu wnioskodawcy działania 8.2 PO IG. Kwota wsparcia dla wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B dla sieci kontrahentów nie może być niższa niż 20 tys. zł. i nie może przekroczyć 200 tysięcy euro na każdego przedsiębiorcę otrzymującego pomoc de minimis w ramach sieci kontrahentów.

 • 25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.
  25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.

  W związku z nasileniem się działań różnych firm komercyjnych, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertą pośrednictwa w uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej pobieranej celem weryfikacji podmiotu pod kątem jego wiarygodności, mającej następnie podlegać zwrotowi, odpłatnej sprzedaży książek, płyt CD lub udziału w płatnych szkoleniach […]

  czytaj więcej
 • 18 października 2017 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/10/2017
  18 października 2017 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/10/2017

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator REGIONALNEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych nr 2/10/2017. OGŁOSZENIE NABORU z dnia 18.10.2017r. w ramach projektu Regionalny Fundusz Szkoleniowy- usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników  nr RPKP.08.05.01-04-0001/017. Toruńska […]

  czytaj więcej
 • 17 października 2017 Spotkanie informacyjne dotyczące Projektu „FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ”
  17 października 2017 Spotkanie informacyjne dotyczące Projektu „FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ”

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji Sp. z o.o. mają zaszczyt zaprosić wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem o środki unijne na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa oraz uzyskaniem bonu na patent, na spotkanie informacyjne dotyczące Projektu „FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ”.   Celem spotkania jest przedstawienie najważniejszych […]

  czytaj więcej
 • 12 października 2017 Spotkanie: Podmiotowy System Finansowania w Kujawsko-Pomorskiem oraz Baza Usług Rozwojowych – zasady funkcjonowania i korzyści
  12 października 2017 Spotkanie: Podmiotowy System Finansowania w Kujawsko-Pomorskiem oraz Baza Usług Rozwojowych – zasady funkcjonowania i korzyści

  Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców oraz firmy szkoleniowe i doradcze do udziału w spotkaniu organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, które odbędzie się 20 października 2017 r. w Toruńskim Parku Technologicznym – Toruń, ul. Włocławska 167, budynek A, 1 piętro, sala konferencyjna 203/204 – rozpoczęcie o godz. 10:00. Uczestnicy spotkania będą […]

  czytaj więcej
 • 10 października 2017 Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Optymalizacja produkcji w branży spożywczej” – 22 listopada 2017 – Toruń
  10 października 2017 Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Optymalizacja produkcji w branży spożywczej” – 22 listopada 2017 – Toruń

  Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Optymalizacja produkcji w branży spożywczej”, która odbędzie się 22 listopada w Toruniu to branżowe spotkanie, podczas którego przedstawione zostaną najlepsze praktyki w optymalizacji i automatyzacji procesu produkcji.   To unikalne wydarzenie poświęcone jest kształceniu personelu odpowiedzialnego za produkcję i nawiązywaniu  kontaktów biznesowych z najważniejszymi przedstawicielami branży spożywczej w Polsce. […]

  czytaj więcej
 • 10 października 2017 Wtorek z eksportem: BREXIT – szanse i zagrożenia dla polskiego eksportu – Toruń, 17 października 2017 r.
  10 października 2017 Wtorek z eksportem: BREXIT – szanse i zagrożenia dla polskiego eksportu – Toruń, 17 października 2017 r.

  Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w debacie pt. „BREXIT – szanse i zagrożenia dla polskiego eksportu”, która jest zaplanowana na 17 października 2017 r. o godz. 10.00 w Toruńskim Parku Technologicznym przy ulicy Włocławskiej 167 BREXIT A SPRAWA POLSKA […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe