Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
17 kwietnia 2013 Zmiany w działaniu 8.2 POIG

Tegoroczna nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach PO IG, 2007-2013, dotyczącego działań 8.1 i 8.2 przyniosła liczne zmiany, których celem było wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie dotychczasowego wsparcia oraz uproszczeń zachęcających mikroprzedsiebiorców, małych i średnich przedsiębiorców do podejmowania działań w zakresie rozwoju gospodarki elektronicznej. Bardzo istotne zmiany dotyczą zwłaszcza działania 8.2 PO IG.

W ramach nowej regulacji złagodzono jeden z warunków, jakie dotychczas musiał spełniać wnioskodawca ubiegający się o wsparcie w ramach tego działania. Zrezygnowano z warunku, zgodnie z którym mikro, mały lub średni przedsiębiorca musiał wykazać współpracę w oparciu o zawarte umowy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami. Zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia nawiązanie współpracy ma być efektem realizacji projektu, nie zaś warunkiem obligatoryjnym, pozwalającym na ubieganie się o wsparcie.

Kolejne korzystane dla przedsiębiorców zmiany w działaniu 8.2 dotyczą katalogu wydatków kwalifikowanych. Rozporządzenie wprowadza możliwość ponoszenia przez wnioskodawców, przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, wydatków związanych z zakupem ekspertyz i analiz przygotowawczych lub usług doradczych związanych z przygotowaniem realizacji projektu dotyczącego wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B, przy czym okres ponoszenia tych wydatków nie jest wliczany do 24-miesięcznego okresu realizacji projektu. Wprowadzenie wsparcia w zakresie tego rodzaju wydatków ma na celu umożliwienie wnioskodawcom lepszego przygotowania projektu oraz jego prawidłowej realizacji. Dofinansowanie kosztów związanych z przeniesieniem prawa własności budynków lub budowli, nabyciem robót i materiałów budowlanych, a także modernizacją środków trwałych, jak również włączenie do kosztów związanych z promocją promocji projektu i wdrożonych rozwiązań typu B2B – to kolejne udogodnienie dla wnioskodawców działania 8.2. Rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych ma na celu zwiększenie zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć dotyczących wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. W tym samym celu zniesiono również ograniczenia dotyczące maksymalnej kwoty wsparcia, wynoszącej dotychczas 2 mln zł. Zgodnie z aktualnym brzmieniem rozporządzenia całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro na dzień udzielenia wsparcia.

Jednocześnie podkreślić warto, iż w marcowej nowelizacji rozporządzenia wprowadzono także zmiany umożliwiające wnioskodawcy Działania 8.2 wybór schematu, zgodnie z którym udzielane będzie wsparcie, tworząc alternatywę dla wsparcia udzielanego zgodnie z dotychczasowymi zasadami – wnioskodawca ma możliwość ubiegania się o wsparcie na wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B na takich samych warunkach i w zakresie tych samych kosztów kwalifikowanych określonych w rozporządzeniu, z tą jednak różnicą, iż wsparcie to w całości będzie stanowiło pomoc de minimis.

I wreszcie kolejna bardzo istotna zmiana wprowadzająca nowy typ kwalifikowanego projektu i rozszerzająca krąg potencjalnych wnioskodawców – wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B określone w § 14 rozporządzenia skierowane nie jak dotychczas tylko do jednego przedsiębiorcy, ale do sieci kontrahentów, w imieniu której o dofinansowanie ubiega się jej koordynator. Zgodnie z tym schematem wsparcie udzielane będzie – na zasadach pomocy de minimis – koordynatorowi sieci kontrahentów na wspólne przedsięwzięcia przedsiębiorców, mające na celu wdrożenie systemu komunikacji B2B w danej sieci kontrahentów. Co warte podkreślenia – w ramach tego typu wsparcia istnieje możliwość wprowadzenia dużego przedsiębiorcy jako koordynatora sieci kontrahentów, jednakże z zastrzeżeniem, iż nie będzie on ponosił żadnych wydatków kwalifikowanych i otrzymywał dofinansowania z tego tytułu. Katalog wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w schemacie, w którym o wsparcie występuje koordynator, jest analogiczny do katalogu obowiązującego dla dotychczasowego typu wnioskodawcy działania 8.2 PO IG. Kwota wsparcia dla wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B dla sieci kontrahentów nie może być niższa niż 20 tys. zł. i nie może przekroczyć 200 tysięcy euro na każdego przedsiębiorcę otrzymującego pomoc de minimis w ramach sieci kontrahentów.

 • 25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.
  25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.

  W związku z nasileniem się działań różnych firm komercyjnych, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertą pośrednictwa w uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej pobieranej celem weryfikacji podmiotu pod kątem jego wiarygodności, mającej następnie podlegać zwrotowi, odpłatnej sprzedaży książek, płyt CD lub udziału w płatnych szkoleniach […]

  czytaj więcej
 • 27 lipca 2017 Kongsberg Automotive szuka pracowników do nowej fabryki w Brześciu Kujawskim
  27 lipca 2017 Kongsberg Automotive szuka pracowników do nowej fabryki w Brześciu Kujawskim

  Kongsberg Automotive to norweski holding, który od ponad 50 lat dostarcza światowej klasy produkty globalnemu przemysłowi motoryzacyjnemu. Wyprodukowane przez spółkę komponenty montowane są w większości pojazdów na świecie, poprawiając jakość jazdy, czyniąc ją bezpieczniejszą, wygodniejszą i bardziej przyjazną dla środowiska. Kongsberg Automotive zatrudnia ponad 11 tys. […]

  czytaj więcej
 • 11 lipca 2017 Dotacje na szkolenia i usługi doradcze dla MŚP
  11 lipca 2017 Dotacje na szkolenia i usługi doradcze dla MŚP

  Informujemy, że pierwszy nabór wniosków o udzielenie wsparcia na szkolenia i usługi doradcze wpisane do Bazy Usług Rozwojowych przeprowadzony zostanie we wrześniu br. W celu wcześniejszego zapoznania się, poniżej upubliczniamy dokumenty projektowe, które będą obowiązywać przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia. Od tego momentu mogą Państwo umawiać się na przeprowadzenie […]

  czytaj więcej
 • 11 lipca 2017 Budowanie potencjału Kujawsko-Pomorskich startupów
  11 lipca 2017 Budowanie potencjału Kujawsko-Pomorskich startupów

  W styczniu 2017 roku Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pod tytułem Fostering startup & innovation ecosystems in Europe, zwanego w skrócie Innova Foster finansowego ze źródeł Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europe. Cel projektu: Głównym celem projektu Innova Foster […]

  czytaj więcej
 • 27 czerwca 2017 Dotacje dla przedsiębiorczych kobiet
  27 czerwca 2017 Dotacje dla przedsiębiorczych kobiet

    IZBA PRZEMYSŁOWO – HANLOWA W TORUNIU w dniu 20.06.2017r. OGŁASZA NABÓR ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU „BIZNES NA OBCASACH” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020   Kto może brać udział w projekcie […]

  czytaj więcej
 • 26 czerwca 2017 Giełda kooperacyjna dla klastrów – 5th Cluster Matchmaking Conference – Stuttgart, Niemcy
  26 czerwca 2017 Giełda kooperacyjna dla klastrów – 5th Cluster Matchmaking Conference – Stuttgart, Niemcy

  Zapraszamy do udziału w giełdzie kooperacyjnej dla klastrów, która obędzie się w dniach 21-22 września 2017 r. w ramach 5 już edycji Cluster Matchmaking Conference, która tym razem zostanie zorganizowana w Stuttgarcie. CLUSTER MATCHMAKING AND CONFERENCE CMC to jedna z kluczowych europejskich imprez dla klastrów, która organizowana jest w ramach programu BSR […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe