Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
4 kwietnia 2013 Spotkanie informacyjne poświęcone aplikowaniu o środki finansowe w ramach działania 8.2 – 17 kwietnia 2013r.

Regionalna Instytucja Finansująca – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone aplikowaniu o środki finansowe w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Termin: 17 kwietnia 2013r.
Godzina: 10.00 – 14.30
Miejsce: Toruński Park Technologiczny, ul. Włocławska 167, sala 257.

Tematyka spotkania:

  • Podstawy prawne i dokumentacja konkursowa,
  • Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie,
  • Definicja współpracy B2B i projekty wykluczone z dofinansowania,
  • Wartość i forma udzielanego wsparcia, wydatki kwalifikowane,
  • Procedura aplikacyjna,
  • Wybrane aspekty oceny formalnej projektów,
  • Kryteria oceny merytorycznej projektów.

UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY.
W celu rejestracji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (załączniki) na adres e-mail
(karolina.przybysz@tarr.org.pl lub jolanta.patrzalek@tarr.org.pl) lub na nr faksu 56 657 77 65.
Rejestracja uczestników prowadzona będzie do dnia 15.04.2013r. do godz. 16.00.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie wysłane przez organizatora na wskazany przy
rejestracji adres e-mail najpóźniej w dniu 16.04.2013r. do godz. 15.00.
W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z P. Karoliną Przybysz lub P. Jolantą Patrzałek (tel. 56 657 77 63).

Załączniki:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe