Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
15 marca 2013 Spotkanie informacyjne poświęcone rozliczaniu projektów o dofinansowanie w ramach działania 6.1 PO IG – 26.03.2013r.

Regionalna Instytucja Finansująca – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na szkolenie poświęcone rozliczaniu projektów o dofinansowanie w ramach działania: 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Termin: 26 marca 2013r.
Godzina: 10.30 – 14.30
Miejsce: Toruński Park Technologiczny, ul. Włocławska 167 – Sala konferencyjna

Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:

  • Aneksowanie umów o dofinansowanie (dokumenty wymagane w przypadku wprowadzania zmian do umowy, terminy wystąpienia o wprowadzenie zmian do umowy oraz konsekwencje wynikające
    z niewywiązywania się z tego terminu, zmiany nie wymagające aneksowania),
  • Rozliczanie projektu i wypłata dofinansowania (sposób wypełniania wniosku o płatność, sposób ubiegania się o zaliczkę, załączniki do wniosku o płatność),
  • Rozwiązanie umowy i zwrot dofinansowania (obowiązujące okresy wypowiedzenia umowy, okoliczności powodujące konieczność rozwiązania umowy ze strony PARP),
  • Dodatkowe zagadnienia (zachowanie trwałości projektu, wybór wykonawcy, konflikt interesów, wskaźniki produktu oraz rezultatu).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników prowadzona będzie do dnia 25.03.2013r. do godz. 12.00.
W celu rejestracji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (załączniki) na adres e-mail : (elzbieta.bienkowska@tarr.org.pl) lub na nr faksu 56 651-00-34.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Elżbietą Bieńkowską (tel. 56 657 77 73), lub p. Alicją Draganek-Szymańską (tel. 56-651-00-34).
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie wysłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji adres e-mail najpóźniej w dniu 25.03.2013r. do godz. 15.00.

Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załączniki:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe