Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
28 listopada 2012 Seminarium: „Bezpieczne magazynowanie i transport chemikaliów”

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w bezpłatnym seminarium: Bezpieczne magazynowanie i transport chemikaliów, które odbędzie się 30 listopada w Toruńskim Parku Technologicznym. Na seminarium omówione zostaną m.in.: zasady postępowania przy bezpiecznym magazynowaniu i transporcie towarów chemicznych oraz zasady stosowania środków ochrony indywidualnej w magazynach chemikaliów użytkowych.

Przemysł chemiczny to jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego. Substancje chemiczne są wszechobecne w naszym dzisiejszym życiu, mogą jednak często powodować zagrożenia zdrowia i życia osób mających z nimi styczność, dlatego pamiętać należy o właściwym obchodzeniu się z nimi.

Pracodawcy działający w branży chemicznej powinni zwracać szczególną uwagę na właściwe przeszkolenie pracowników mających do czynienia z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, a także zapewnić im odpowiednie warunki pracy – gwarantujące bezpieczeństwo. Im mniejsza dbałość w obchodzeniu się z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w przedsiębiorstwie, tym większe straty firmy i co równie ważne – większe narażenie zdrowia i życia pracowników. Warto zainwestować w eliminację zagrożeń chemicznych w miejscu pracy – opłaci się to zarówno pracodawcom jak i pracownikom.

Jak tego dokonać?

Mogą się Państwo dowiedzieć biorąc udział w seminarium pt. Bezpieczne magazynowanie i transport chemikaliów, przygotowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

W trakcie spotkania poruszone zostaną kwestie takie jak: klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych, zasady postępowania przy bezpiecznym magazynowaniu i transporcie chemikaliów. W czasie seminarium zapoznają się Państwo również z zasadami stosowania środków ochrony indywidualnej w magazynach substancji chemicznych, w tym z uregulowaniami prawnymi jak i praktycznymi informacjami dla pracodawców i pracowników.

Seminarium organizowane jest pod hasłem europejskiej kampanii informacyjnej pn. Partnerstwo dla prewencji, której głównym założeniem jest współpraca pracodawców i/lub kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie z pracownikami i ich przedstawicielami w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zgodnie z powyższym założeniem do udziału w spotkaniu zapraszamy zarówno pracodawców jak i pracowników.

Spotkanie poprowadzą eksperci z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Instytut ten jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Czas i miejsce: 30 listopada 2012 r., godz. 11.00-13.30, Toruński Park Technologiczny, ul.Włocławska 167.

Szczegółowy program znajduje się poniżej. Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy, który znajduje się u dołu strony.

Załączniki:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe