Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
27 września 2012 Szkolenie – „Rozliczanie projektów o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG”

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. — Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na szkolenie poświęcone rozliczaniu projektów o dofinansowanie w ramach: Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG.

Termin:

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 25.10.2012 r.

Początek spotkania godz. 1030

Miejsce:

Spotkanie odbędzie się w Toruńskim Parku Technologicznym, ul. Włocławska 167 — Sala Konferencyjna.

Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia

  • Aneksowanie umów o dofinansowanie (dokumenty wymagane w przypadku wprowadzania zmian do umowy, terminy wystąpienia o wprowadzenie zmian do umowy oraz konsekwencje wynikające z niewywiązywania się z tego terminu, zmiany nie wymagające aneksowania),
  • Rozliczanie projektu i wypłata dofinansowania (sposób wypełniania wniosku płatność, sposób ubiegania się o zaliczkę, załączniki do wniosku o płatność),
  • Rozwiązanie umowy i zwrot dofinansowania (obowiązujące okresy wypowiedzenia umowy, okoliczności powodujące konieczność rozwiązania umowy ze strony PARP),
  • Dodatkowe zagadnienia (zachowanie trwałości projektu, wybór wykonawcy, konflikt interesów, wskaźniki produktu oraz rezultatu).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników prowadzona będzie do dnia 24.10.2012 r. do godz. 1400.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji adres e-mail najpóźniej w dniu 24.10.2011 r. do godz. 1500.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z p. Elżbietą Bieńkowską (Tel. 56 657 77 73) lub p. Alicją Draganek-Szymańską (tel. 56-657-72-94).

Załączniki:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe