Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
21 września 2012 Szkolenie – „Rozliczanie projektów o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na szkolenie poświęcone rozliczaniu projektów o dofinansowanie
w ramach działania: 6.1 „Paszport do eksportu”.

Termin:

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 11.10.2012 r.
Początek spotkania godz. 10.30.

Miejsce:

Spotkanie odbędzie się w Toruńskim Parku Technologicznym, ul. Włocławska 167 – Sala konferencyjna.

Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:

  • Aneksowanie umów o dofinansowanie (dokumenty wymagane w przypadku wprowadzania zmian do umowy, terminy wystąpienia o wprowadzenie zmian do umowy oraz konsekwencje wynikające z niewywiązywania się z tego terminu, zmiany nie wymagające aneksowania),
  • Rozliczanie projektu i wypłata dofinansowania (sposób wypełniania wniosku o płatność, sposób ubiegania się o zaliczkę, załączniki do wniosku o płatność),
  • Rozwiązanie umowy i zwrot dofinansowania (obowiązujące okresy wypowiedzenia umowy, okoliczności powodujące konieczność rozwiązania umowy ze strony PARP),
  • Dodatkowe zagadnienia (zachowanie trwałości projektu, wybór wykonawcy, konflikt interesów, wskaźniki produktu oraz rezultatu).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Rejestracja uczestników prowadzona będzie do dnia 10.10.2012 r. do godz. 14.00
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenie uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji adres e-mail najpóźniej w dniu 10.10.2012 r. do godz. 15.00

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z p. Elżbietą Bieńkowską (tel. 56 657 77 73) lub p. Alicją Draganek-Szymańską (tel. 56-657-72-94).

Załączniki:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe