Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
27 lipca 2012 Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.1 PO IG – I konkurs w 2012 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2012 dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

W ramach I konkursu w 2012 roku w ramach Działania 8.1 PO IG zatwierdzonych do dofinansowania zostało 111 projektów na łączną kwotę 51 290 056,98 PLN.

Lista zatwierdzonych wniosków do dofinansowania: poig.parp.gov.pl/index/index/910.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe