Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
4 lipca 2012 Nowa usługa doradcza dla firm kreatywnych

Audyt Potrzeb Rozwojowych to nowa usługa doradcza mającą na celu wsparcie przedsiębiorstw kreatywnych. W wyniku przeprowadzonego audytu firma uzyska informację zwrotną na temat potencjalnych kierunków rozwoju.

Do kogo skierowany jest audyt?

Do udziału w audycie zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora usług/przemysłów kreatywnych działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego, które zainteresowane są przeprowadzaniem kompleksowej oceny funkcjonowania firmy oraz określeniem na tej podstawie niezbędnych kierunków rozwoju i działań doskonalących.

ZGŁOSZENIE FIRMY

W celu skorzystania z bezpłatnej usługi doradczej „Audyt Potrzeb Rozwojowych” należy:

REALIZACJA USŁUGI

Etap Przygotowania

Instytucja po analizie ankiety wstępnej decyduje o przyjęciu firmy do procesu świadczenia usługi audytu:

  • Określenie wartości pomocy de minimis dla usługi
  • Ustalenie terminu wykonania usługi
  • Podpisanie niezbędnych dokumentów formalnych.

Etap Realizacji

Przeprowadzenie audytu potrzeb rozwojowych w firmie w określonym terminie.

Etap Zakończenia

Przekazanie raportu końcowego z audytu wraz z diagnozą i opinią.

KORZYŚCI DLA FIRMY

W ramach przeprowadzonej usługi po analizie i ocenie danych zostanie przygotowany raport wraz z diagnozą potrzeb audytowanej firmy i opinią dotyczącej wdrożenia proponowanych rozwiązań oraz propozycją działań rozwojowych wypracowanych przez konsultantów we współpracy z przedsiębiorcą.

Audyt Potrzeb Rozwojowych jest metodą oceny potencjału i potrzeb rozwojowych firmy poprzez:

  • ocenę pozycji konkurencyjnej
  • wskazanie kluczowych czynników sukcesu
  • ocenę kondycji, możliwości i potencjału rozwoju firmy
  • analizę kompleksowości oferty produktowej, usługowej
  • pomoc w określeniu obszarów wartości firmy
  • wskazanie możliwych kierunków rozwoju firmy.

Usługa audytu realizowana jest bezpłatnie na zasadach pomocy de minimis.

Osoby do kontaktu: Anna Chałko, Justyna Urbanowicz, tel. 56 621 04 21 lub 56 657 14 58.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe