Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
6 czerwca 2008 Ocena potencjału firmy kluczowym elementem rozwoju

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Małe i Średnie Przedsiębiorstwa do udziału w projekcie szkoleniowym: „Ocena potencjału firmy kluczowym elementem rozwoju”.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności przedsiębiorców i pracowników MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie metod oceny kondycji finansowo – ekonomicznej, potencjału inwestycyjnego firmy oraz tworzenia Studium Wykonalności i Biznes Planu.

W ramach projektu odbędą się cztery moduły szkoleniowe :

MODUŁ I
Analiza opłacalności projektu inwestycyjnego (20 godzin)

MODUŁ II
Analiza ekonomiczno – finansowa (20 godzin)

MODUŁ III
Studium wykonalności projektu (16 godzin)

MODUŁ IV
Biznes Plan (16 godzin)

TERMIN SZKOLEŃ: wrzesień 2006 – styczeń 2008

MIEJSCE SZKOLEŃ: Toruński Park Technologiczny w Centrum Transferu Technologii przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu

DODATKOWO: zapewniamy posiłek, osobom spoza Torunia nocleg i zwrot kosztów dojazdu;
uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty

UCZESTNIK SZKOLENIA PONOSI TYLKO 20% KOSZTÓW!

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167
tel. 056 657 77 65, fax 056 658 89 51
e-mail: ciechorska@tarr.org.pl
kalinowska@tarr.org.pl

www.tarr.org.pl/ocena_potencjalu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe